นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 400
ความเห็น: 0

กลยุทธ์ กลลวง กลโกง

เป็นการทำที่เกิดจากความจงใจ ตั้งใจของผู้ทำ เพื่อให้ได้ชัยชนะ เพียงว่าเกิดผลดีแก่ใคร เกิดผลเสียแก่ใคร

 

 

 

ทั้งสามกล เป็นการทำให้ได้ประโยชน์ และชัยชนะ แต่เป็นการใช้ การทำที่ให้ผลกระทบต่างกัน

กลยุทธ์ เป็นการทำดีที่ดีที่ดีจริง

กลลวง เป็นการทำทีดีที่ไม่ได้ดีจริง ที่หลอกใคร ๆ สุดท้ายกลับมาหลอกตัวเอง

กลโกง เป็นทำให้ได้ด้วยการเอาเปรียบ ทำร้ายทำลายคนอื่น ทำลายส่วนรวม และทำให้ส่วนรวมเสียหาย


กลยุทธ์เป็นการทำให้เกิดผลดีด้วยความสามารถ การพัฒนาให้สามารถทำให้ดีขึ้น ดีกว่า ที่ให้ประโยชน์แก่ทุกฝ่าย

การผลิตสินค้า บริการที่ดี มีความทันสมัย ที่ให้ค่าเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้ และสร้างค่าให้ผู้ผลิต ผู้ขาย จึงมีแต่ผู้ได้ประโยชน์ ไม่มีผู้เสียประโยชน์

 

กลลวง เป็นการทำของผู้ค้า ผู้ผลิต ผู้ประกอบการที่ไม่มีคุณภาพจริง ไม่ดีจริง ที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้ ลูกค้า

สุดท้ายก็กลับมาสร้างปัญหาให้ผู้ผลิต ผู้ขาย ผู้ประกอบการที่ไม่มีใครเชื่อถืออีก

 

กลโกง เป็นการทำที่เอาเปรียบ เอาประโยชน์ของคนอื่นมาเป็นของตน เพื่อให้ตนเป็นผู้ชนะ ที่ไม่ใช่แค่หลอกลวงคนอื่น ยังโกงคนอื่น

 

ทั้งสามกล มีการเกิดเป็นประจำทุกวัน และเป็นการทำที่เกิดจากความจงใจ ตั้งใจของผู้ทำ เพื่อให้ได้ชัยชนะ เพียงว่าเกิดผลดีแก่ใคร เกิดผลเสียแก่ใคร

โดยเฉพาะกลโกงจะเกิดผลกระทบต่อสังคมในภาพรวมด้วย เพราะทำให้เกิดต้นแบบที่ไม่ดี   

 

 

Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 07 June 2019 09:23 Modified: 07 June 2019 09:23 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.22.210
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ