นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 863
ความเห็น: 0

ความสำเร็จของการบริหารงาน

การมาทำงานบริหารหรือรับหน้าที่เป็นผู้บริหาร ต้องแยกให้ออกว่า ไม่ใช่มาทำงานของตนเอง แต่ต้องบริหารจัดการให้ทุกคนทำงานให้ได้ดีมีประสิทธิภาพ

 

 

 

 

 

การบริหารงานกับการทำงานนั้นต่างกัน

การทำงานเป็นบริหารจัดการงานและหน้าที่ของตนเองให้ได้งานดีมีความสำเร็จ

การบริหารงานหรือการทำงานบริหาร นอกจากต้องแบ่งสรร จัดสรรเงิน งาน ทรัพยากรให้ทำงานดีมีความสำเร็จ ยังต้องบริหารองค์กร ที่สำคัญคือบริหารความสามารถคน

 

คำว่า บริหารองค์กรเป็นจัดระบบ ขั้นตอน ติดตามสนับสนุน ลดปัญหาอุปสรรค เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้งานเกิดประสิทธิผลที่ดี มีความรวดเร็ว มีคุณภาพ ทันสมัย ถูกใจลูกค้าผู้ใช้บริการ

 

การบริหารความสามารถ ต้องส่งเสริมให้คนนำความสามารถ ความชอบ ความเด่นออกมาใช้ให้เต็มที่ การบริหารคน ต้องมอบหมายหน้าที่ให้ตรงกับความสามารถ ความถนัด ความชอบ ด้วยการให้แสดงสิ่งที่ต้องการทำเพื่องานขององค์กร ตามภารกิจ บทบาท และวิสัยทัศน์องค์กร

แล้วนำมาตั้งเป้าหมาย สนับสนุนส่งเสริมให้ดำเนินการอย่างประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งต้องอาศัยการติดตามสนับสนุน

 

การติดตามสนับสนุนเป็นหน้าที่หลักของผู้บริหารสูงสุดเพรราะผู้รับผิดชอบหลักที่ต้องจัดการประสิทธิภาพงาน ไปตรวจติดตามว่า การทำงานของคนทำงานมีปัญหาอุปสรรค มีผลได้การดำเนินการก้าวหน้าเพียงใด ติดขัดอะไรส่วนไหนหรือไม่ เพื่อนำมาบริหารจัดการแก้ไข กำจัดปัญหาและอุปสรรค

 

จำไว้ว่า การบริหารงานคือทำให้คนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก สบายใจ ถูกต้องตามระบบระเบียบ

เพราะทุกผลสำเร็จการทำงานคือผลงานการบริหารงาน

จึงเป็นหน้าที่ของการบริหารงานที่ต้องช่วยทำให้ดีมีประสิทธิภาพ

 

การทำงานบริหารต่างจากทำงานที่ต้องบริหารคนอื่นและจัดการระบบให้ทำงานได้ดี มีประสิทธิภาพ ในขณะที่การทำงานจัดการที่ตัวเอง

 

การมาทำงานบริหารหรือรับหน้าที่เป็นผู้บริหาร ต้องแยกให้ออกว่า ไม่ใช่มาทำงานของตนเอง แต่ต้องบริหารจัดการให้ทุกคนทำงานให้ได้ดีมีประสิทธิภาพ เพื่อประสิทธิผลงานขององค์กร คือความสำเร็จของการบริหารงานที่ต้องทำให้องค์กรมีความเจริญ

 


หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 10 กรกฎาคม 2562 08:45 แก้ไข: 10 กรกฎาคม 2562 08:45 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.232.88
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ