นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 361
comment: 0

ตำแหน่งงานว่าง vs ว่างงาน

ต้องมีความสามารถพัฒนาตนเองด้วยตนเอง ไม่ต้องรอใครสอนและทำตามใคร

 

 

 

เห็นมีหน่วยงานประกาศมีตำแหน่งงานว่างที่ต้องการคนไปทำงาน

และเห็นมีผู้สมัครงานไปสอบแข่งขันจำนวนมากกว่าตำแหน่งที่รับหลายเท่า และประกาศผู้ผ่านการสอบสำรองไว้อีกหลายคนในการสอบคัดเลือกแต่ละครั้งคือมีผู้สอบผ่านแต่ยังไม่ได่ทำงานเพียงขึ้นบัญชีสำรองที่สุดท้ายอาจไม่ถึงลำดับก็ได้

 

ซึ่งนั่นแสดงว่า มีความต้องการคนทำงานที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะ แต่ไม่มีผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม จึงมีตำแหน่งงานว่าง

และมีคนจำนวนมากที่สมัครงาน แต่สอบไม่ผ่าน และมีผู้สอบผ่านแต่ยังไม่มีตำแหน่งงานรับได้

 

แสดงว่า การเรียนนั้นส่วนใหญ่ให้ปริญญาใช้สมัครงานได้ แต่ยังสอบไม่ผ่านคือยังมีความรู้ไม่เพียงพอ

และมีตำแหน่งงานที่ต้องการความรู้ความสามารถเฉพาะที่ยังหาคนทำงานไม่ได้

 

ในการทำงานจริง ไม่ได้ต้องการคนแค่มีความรู้ ต้องมีความสามารถใช้ความรู้ทำงาน พัฒนางานได้

ยิ่งในการทำงานยุคที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลง พัฒนาอย่างรวดเร็ว

การทำงานที่ใช้ความรู้ยังไม่พอ ต้องมีความสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ ให้ทันสมัย ทันยุค ต้องใช้เทคโนโลยีให้ทำงานแทน ทำงานตลอดเวลาได้ จึงสามารถสร้างค่าแข่งขันได้

 

การเรียนการสอนจึงไม่ใช่สอนความรู้ ต้องพัฒนาความสามารถ

ที่สำคัญต้องให้สามารถดึงศักยภาพคนออกมาใช้ คือเรียนให้คนพัฒนาสร้างค่าให้ดีให้ได้ค่ามากขึ้น ต้องสร้างคนให้คิดสร้างสรรค์พัฒนา ไม่ใช่คิดตามทำตาม

 

คนเรียนต้องใช้โอกาสเรียนเองให้มากขึ้น รู้จักใช้โอกาสศึกษา สังเกต สร้างสรรค์ให้มากขึ้น จึงได้ค่าการทำงานและการใช้ชีวิตให้ได้ดีต้องดึงศักยภาพออกมาใช้ให้มากที่สุด

 ต้องมีความสามารถพัฒนาตนเองด้วยตนเอง ไม่ต้องรอใครสอนและทำตามใคร


Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 14 July 2019 08:39 Modified: 14 July 2019 08:39 [ Report Abuse ]
Flowers
People who like this: Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.235.45.196
Message:  
Load Editor
   
Cancel or