นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 419
ความเห็น: 0

ทำให้ไกลกว่าหน้าที่ ทำให้ดีกว่าที่ทำ

การทำให้ไกลกว่าหน้าที่ ทำให้ดีกว่าที่ทำ เป็นการใช้ความสามารถให้เต็มที่ ไม่ใช่แค่ทำงาน ทำหน้าที่ แต่ใช้ความเก่ง ความสามารถตนสร้างและทำสิ่งดี ๆ

 

 

 

 

ทุกคนมีหน้าที่ต้องทำ แต่หากอยากได้ดี มีดี มีความเจริญก้าวหน้า เจริญใจ เจริญปัญญา ต้องทำให้ไกลกว่าหน้าที่ ทำให้ดีกว่าที่ทำ

แพทย์ พยาบาล คนทำงานด้านสุขภาพ มีหน้าที่ในการรักษาคนไข้คนป่วยที่มารักษา การทำให้ไกลกว่าหน้าที่ ดีกว่าที่ทำ ต้องทำให้คนมีสุขภาพดีทั้งที่มารักษาและคนทั่วไป ทำให้คนมีกำลังใจ ให้มีการดูแลสุขภาพให้ดี ที่ไม่ใช่แค่รักษาคนไข้

ครูอาจารย์ก็ไม่ใช่ทำหน้าที่สอนตามตารางสอน ตามภารกิจ ภาระงาน แต่ช่วยสร้างค่าพัฒนาคนเพื่อสร้างชาติ สร้างสังคมที่ดี ต้องสอนให้คนดึงความสามารถมาใช้ร่วมกัน ใช้ในทางที่ดี ให้เป็นกำลังของชาติ ให้ดูแลสังคมตามสาขาอาชีพให้ดีมีการพัฒนา ก้าวหน้า ทันสมัยที่ทุกคนได้ค่าได้ใช้รวมถึงตัวเอง

คนทำงานทุกอาชีพ ทุกหน้าที่ ต้องทำให้ดีมีความทันสมัย ต้องพัฒนาองค์กร สร้างสังคมให้ดี ไม่ใช่แต่หน้าที่ตน

 

การทำให้ไกลกว่าหน้าที่ ทำให้ดีกว่าที่ทำ เป็นการใช้ความสามารถให้เต็มที่ ไม่ใช่แค่ทำงาน ทำหน้าที่ แต่ใช้ความเก่ง ความสามารถตนสร้างและทำสิ่งดี ๆ

 

นอกจากทำให้ดี ยังมีความภาคภูมิใจ มีความสุขที่ได้ทำ ซึ่งเป็นการสร้างค่าดูแลคน สิ่งแวดล้อม สังคม ประเทศชาติ ให้อยู่ร่วมกันได้ ด้วยการใช้ความสามารถแต่ละคนให้เต็มที่ ไม่ใช่แค่ทำหน้าที่ ต้องปลูกฝังในสิ่งที่ดี จึงได้ดีกว่าหน้าที่ตน จึงทำให้เป็นประเทศที่เจริญที่มีคนเจริญในการทำหน้าที่


Sections: PSU.Quality Work Life
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 09 September 2019 08:37 Modified: 09 September 2019 08:37 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์ (ตุ๊) and Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.238.248.103
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ