นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 560
ความเห็น: 1

คุณค่าการประเมิน 2.ค่าต้องเป็นจริง

ต้องประเมินให้เป็นคุณและเกิดค่า ไม่ใช่แค่ค่าที่ได้คะแนนผลประเมิน

 

 

 

 

ค่าการประเมินต้องทำให้มีคุณภาพ ภาพต้องตรงกับความเป็นจริง และต้องมีคุณคือดี มีประโยชน์

 

ดีมีประโยชน์แก่คนทำ เพราะหากไม่ดี ไม่มีประโยชน์คงไม่มีใครอยากทำ และไม่มีใครทำ

 

แต่ดีเป็นประโยชน์แก่คนทำคงไม่พอ เพราะไม่สามารถทำให้เกิดค่าได้ จึงต้องดีและเป็นประโยชน์แก่ให้ค่า คือลูกค้า ผู้รับบริการ สังคม และประชาชน จึงต้องดีแบบมีคุณค่า ทั้งดีและมีค่า

 

การทำระบบคุณภาพ การใช้กระบวนการมาตรฐานก็เพื่อทำให้กระบวนการต่าง ๆ รอบคอบ ครบด้าน ไม่คิดไปเอง ทำไม่ครบถ้วน ทำให้ความผิดพลาด และทำดีแต่ตนเอง ดีแบบไม่เกิดค่า

 

ระบบประกันคุณภาพที่ดีต้องเริ่มจากการวิเคราะห์สถานการณ์ วิเคราะห์อนาคต วิเคราะห์ความต้องการ วิเคราะห์โอกาส วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค วิเคราะห์ตนเอง เพื่อกำหนดอนาคตที่เรียกว่า วิสัยทัศน์

 

การกำหนดวิสัยทัศน์ต้องทำให้มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งคนทำงานในองค์กรที่เป็นผู้ปฏิบัติหลัก ลูกค้า คนในสังคม เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติจริง เป็นความต้องการจริง ป้องกันความเสียหายและไม่เกิดผลเสีย และเกิดผลได้ดีจริง

 

เมื่อมีการนำระบบไปใช้ ต้องมีการติดตามผลว่า คนทำรู้แผนจริง ทำตามแผนจริง มีอะไรได้ผลดีที่นำไปใช้ขยายต่อ มีอะไรใช้ผิดใช่ไม่ได้ผล ไม่คุ้มค่า ใช้แล้วเป็นปัญหาจะได้ปรับลด ยกเลิก

 

การประเมินผลก็ต้องดูว่าเป็นไปตามแผนที่ตั้งใจ มีแนวโน้มเป็นอย่างไร เทียบกันการการทำของตนอื่น และมีการปรับทำให้ดี ให้ตรงกับสถานการณ์จริง ไม่ให้ผิดทิศผิดทาง

 เพราะถึงแม้ทำดีแต่ไม่ตรงกับสถานการณ์ ไม่ตรงกับความต้องการ อาจนำไปสู่ disruption ได้

 

เป้าหมายการประเมินต้องให้ค่าความจริงจริง คือการตรวจผลของตัวเอง และให้คนอื่นมาช่วยดู เผื่อมีอะไรที่ขาดตกบกพร่อง จะได้ปรับทำให้ดีขึ้น ไม่ทำผิดพลาด เพื่อปรับทำตัวเองให้ดี อยู่รอด ยั่งยืน และทำให้คุ้มค่า ได้ผลดี พอดีจริง

 

คำว่า พอดี คือดีพอที่ไม่หนักเกินความจำเป็น เป็นภาระกับทุกคน เป็นปัญหากับอนาคตคนทำ มีปัญหากับสุขภาพคนทำ สิ่งแวดล้อม และสังคม

จึงควรต้องประเมินให้เป็นคุณและเกิดค่า ไม่ใช่แค่ค่าที่ได้คะแนนผลประเมิน

ที่สำคัญต้องเป็นความจริงตามสาระ จึงมีธรรมาภิบาล คือเป็นธรรมและรักษาความเป็นธรรมให้ดีและพอดีแก่คนรับ คนทำ และสังคม

 

Sections: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 11 January 2020 09:25 Modified: 11 January 2020 10:34 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
jiraporn66 [IP: 27.145.185.221]
16 January 2020 17:04
#110919

เป็นบทความที่มีประโยชน์มากๆคะ >> slotxo

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.92.74.105
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ