นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Wullop Santipracha
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 16

อ่าน: 523
ความเห็น: 0

ความเป็นมืออาชีพ

อาชีพนั้นอาจหมดหน้าที่ไปหากไม่ทำให้มีค่ามีความสำคัญในงาน ในองค์กร

 

 

 

อาชีพคือหน้าที่หลักในการดำรงชีวิตในแต่ละวัน แต่ละช่วง

รวมถึงนักเรียน นักศึกษาก็ถือว่าเป็นอาชีพที่ต้องมีหน้าที่เรียน ศึกษา หาความรู้ ฝึกฝนความสามารถตน

 

 

ความเป็นมืออาชีพต้องทำหน้าที่ให้ดี ที่ต้องรู้จริง ต้องมีมาตรฐานเพื่อทำหน้าที่ให้สมบูรณ์ตามอาชีพนั้น ๆ 

 

การรู้จริงในงานในหน้าที่ในอาชีพ คือการมีความรู้ในสิ่งที่ทำให้ได้รับการยอมรับ เชื่อถือ จึงได้รับเกียรติและมีเกียรติที่ต้องรู้ว่าต้องทำอะไร

คนเรียนก็ต้องรับผิดชอบในการเรียน การปฏิบัติตนในฐานะนักเรียน นักศึกษา และมีความรู้ตามชั้นปีต่าง ๆ

คนทำงานต้องมีความรู้ ความสามารถในงานที่ทำ

 

 

นอกจากความรู้ทำงานได้ ยังต้องทำให้มีมาตรฐาน

จึงต้องศึกษาว่าในงาน ในหน้าที่ ในอาชีพตนมีมาตรฐานอะไรที่ต้องทำ ต้องปฏิบัติ ต้องรับผิดชอบ เพื่อทำให้ไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน มิฉะนั้นจะสู้ใคร ๆ ไม่ได้

เป็นนักเรียนก็ต้องมีความรู้เป็นมาตรฐาน ไม่ใช่มีเกรดสูงแต่สอบสู้ใครไม่ได้ก็ไม่ได้รับการเชื่อถือ

คนทำงานก็ต้องทำให้มีมาตรฐาน มิฉะนั้นจะมีปัญหาในการประกอบอาชีพ ไม่มีใครมาใช้ ไม่สามารถทำงานสร้างค่าได้

 

   

มืออาชีพ นอกจากมีความรู้ ความสามารถ ทำได้มาตรฐาน ยังต้องรู้พัฒนาคือทำให้ดีกว่าเดิม ตามให้ทันยุคสมัย และเทคโนโลยี

เพราะหากตามไม่ทันก็ไม่มีใครใช้ ทำอาชีพไม่ได้ จึงต้องหมั่นพัฒนาตนทั้งความรู้ ความสามารถ มาตรฐานการทำงาน และการใช้ระบบและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ยิ่งในยุคที่โลกก้าวไวจะไม่มีใครใช้ของที่ล้าสมัย ปรับตามไม่ทัน

 

 

นอกจากนี้ ความเป็นมืออาชีพยังต้องรู้จักหน่วยงาน องค์กรของตน ว่าคืออะไร มีหน้าที่อะไร มีองค์ประกอบอะไร อยู่ตรงไหน ไม่ใช่รู้แค่ตนเอง

เพื่อจะได้ใช้ความรู้ อาชีพของตนให้สอดคล้องกับหน้าที่และทิศทางขององค์กร

เพื่อให้อาชีพของตนมีค่าแก่องค์กร รวมถึงช่วยกันพัฒนาองค์กร

 

 

ความเป็นมืออาชีพจึงไม่ใช่ทำงาน ทำหน้าที่ไปวัน ๆ ต้องรู้จริง ต้องตามให้ทัน ต้องช่วยกันพัฒนางาน พัฒนาองค์กร

มิฉะนั้น อาชีพนั้นอาจหมดหน้าที่ไปหากไม่ทำให้มีค่ามีความสำคัญในงาน ในองค์กร

 

 

Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 23 April 2020 14:16 Modified: 23 April 2020 14:16 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.234.247.75
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ