นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 337
ความเห็น: 0

ทำงานยุคเอไอ

การทำงานกับเอไอให้ได้ดี ต้องมีการทำความรู้จัก มีการจัดระบบ มีการติดตามตรวจสอบ และต้องปรับให้ทันสมัยทันกาล มิฉะนั้นอาจเกิดผลเสียจนถึงสร้างความเสียหายได้

 

 

เอไอ (artificial intelligence) เป็นระบบทำงานอัจฉริยะที่ใช้เครื่องมือ เทคโนโลยีทำงานอัตโนมัติทำงานร่วมกับคน

 

วันนี้คงไม่มีใครไม่ผ่านการใช้เทคโนโลยีในการใช้ชีวิต ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพราะแค่เดินไปตามท้องถนน เข้าร้านสะดวกซื้อ ไปตามสถานที่หน่วยงานต่าง ๆ ก็ถูกบันทึกภาพด้วยกล้องที่ติดตามที่ต่าง ๆ ทั่วไป หรือการนำเงินฝากบัญชีธนาคาร การเดินทางต่าง ๆ การซื้อของร้านค้าสมัยใหม่ ที่มีระบบเอไอทำงานอยู่

 

ยิ่งการทำงาน การติดต่อสื่อสารต่าง ๆ การใช้ชีวิตต้องใช้เครื่องมือเอไอ ที่ใครใช้ไม่ได้ก็เสียโอกาส

 

การทำงานกับเอไอให้ได้ดี ต้องมีการทำความรู้จัก มีการจัดระบบ มีการติดตามตรวจสอบ และต้องปรับให้ทันสมัยทันกาล มิฉะนั้นอาจเกิดผลเสียจนถึงสร้างความเสียหายได้

 

สิ่งแรกที่ต้องทำคือต้องทำความรู้จักใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ เพื่อให้รู้ว่าทำอะไรได้จะได้นำไปใช้ให้ค่าเกิดประโยชน์ได้ดี ไม่เผลอใช้จนทำให้เกิดปัญหากับตัวเอง กับการทำงานทำหน้าที่ ด้วยการควบคุมการใช้ให้เกิดประโยชน์

 

ตั้งระบบการทำงานเพื่อจะได้ใช้ในการทำงาน การใช้ได้สะดวก มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ ช่วยจำ ทำโครงร่างต้นแบบงานที่ทำประจำ ช่วยเตือนความจำ ใช้เก็บข้อมูล และช่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้สามารถทำงาน ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและมีค่าเพิ่ม

 

ส่วนสำคัญในการทำงานด้วยเอไอคือการติดตามระบบความถูกต้อง ข้อบกพร่องของระบบ เพราะหากทำผิดระบบจะทำให้ผิดต่อเนื่องไป จึงต้องคอยติดตาม ตรวจสอบทั้งในระหว่างทำ และหลังทำ ต้องจัดระบบวิธีการตรวจเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด

 

ต้องระวังความปลอดภัย การใช้เอไอที่เป็นระบบโครงข่าย มีการติดต่อทำงานตลอดเวลา และมักมีปัญหาการขโมยใช้ไปในทางไม่ดี จึงต้องมีการตรวจติดตามตลอดเวลา เช่น การโอนเงินจากบัญชี จงต้องระมัดระวังหมั่นตรวจติดตาม มิฉะนั้นจะเกิดความเสียหายและสูญเสียได้

 

สุดท้ายต้องปรับให้ทันสมัย คือทันสมัยทั้งข้อมูล ข้อเท็จจริง และทันเทคโนโลยีเพื่อให้ทุกอย่างเชื่อถือได้ ทำงานได้ดี ทำงานได้จริง เพราะการมีระบบแต่ใช้งานไม่ได้ เชื่อถือไม่ได้ ติดต่อไม่ได้ ก็ไม่เกิดประโยชน์

 

การทำงานกับเอไอให้ได้ดี ไม่ใช่แค่ทำตาม ทำเสร็จ

ต้องตรวจติดตามความถูกต้อง ทำให้ได้ดีตลอดเวลา ระบบต้องไม่ล่ม ไม่ผิดพลาด

ต้องทันกาลทันสมัย ปลอดภัย ทำให้ได้ดีตลอดเวลา

ต้องตื่นตัวติดตามทั้งการจัดระบบ เทคโนโลยีให้ทำงานได้ดีเสมอ

 

ระบบเอไอเป็นตัวช่วยทำงาน การใช้ให้เกิดค่า เกิดผลดี อยู่ที่คนใช้ที่ต้องทำความรู้จัก จัดระบบการใช้ ตรวจติดตามการใชั ตรวจติดตามความปลอดภัย ให้รู้ว่าสามารถได้ดีไม่มีปัญหาตลอดเวลา

 

 

Sections: PSU.Quality Work Life
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 01 June 2020 08:51 Modified: 01 June 2020 08:51 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.200.226.179
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ