นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 350
ความเห็น: 0

การสร้างค่าให้ตนเอง

การหย่อนยานในการทำหน้าที่จึงเป็นการลดค่าตนเอง

 

 

 

 

 

 

ทุกคนมีค่าต้องทำหน้าที่ให้เต็มที่ ให้ดี ให้ได้ดี ให้เป็นประโยชน์แก่ใคร ให้ใคร ๆ อยากได้

 

คนมีค่าลดลงเพราะไม่ทำหน้าที่ตนให้ดี

ในการเรียนที่ไม่ตั้งใจเรียน หนีเรียน ผลการเรียนย่อมไม่ดี มีปัญหาที่มีความรู้ไม่เพียงพอ ด้อยความสามารถ ทำให้ทำอะไรไม่ได้ ตั้งแต่การทำข้อสอบ การสมัครงาน จนถึงตกงาน เพราะไม่ทำหน้าที่การเรียนให้เต็มที่ ทำให้ผลการรียนไม่ดี มีความรู้ ความสามารถน้อย

 

การทำงานก็เช่นกัน เมื่อทำงานไม่เต็มที่ งานก็มีปัญหา ทำอะไรกับใครก็ไม่มีใครเชื่อถือ ทำให้หน้าที่การงานไม่เจริญก้าวหน้า ทำการค้าก็ไม่มีใครอยากซื้อขายด้วย ไม่มีใครอยากใช้บริการ ค่าตนจึงลดลง

 

ดังนั้น การทำหน้าให้เต็มที่ ให้ดีจึงเป็นสร้างค่าตนให้เจริญทั้งการเรียน การทำงาน

 

นอกจากการทำหน้าที่ให้ดี การใช้ความสามารถที่มีพัฒนางาน และช่วยคนอื่น ก็เป็นการเพิ่มค่าการทำงานที่ทำให้งานดีขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น หน่วยงาน องค์กรมั่นคง เจริญมากขึ้น หากทุกคนใช้ความสามารถทำหน้าให้เต็มที่และช่วยเหลือ เสริมสร้างกันและกัน

 

การทำหน้าที่ให้ดี ให้เต็มที่ ยังเป็นแสดงบทบาทและความคิดเห็นที่ดีด้วยการทำ จึงทำให้เป็นที่รู้จัก ยอมรับนับถือ จึงเป็นการเพิ่มโอกาสการสร้างค่าตน

อย่างนักกีฬา นักแสดเก่ง ๆ คนที่แสดงความสามารถสูง ๆ ยังมีคนจ้างในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ที่เป็นการเพิ่มค่าอีกทาง

 

ฉะนั้น การทำหน้าที่ให้เต็มที่ การใช้ความสามารถให้เต็มที่ การช่วยกันทำงาน การแสดงฝีมือในด้านต่าง ๆ จึงเป็นการสร้างค่า เพิ่มค่าตน ทำให้เป็นคนมีคุณค่า ทั้งตนเอง ช่วยเหลือคนอื่น ที่เป็นการใช้ความสามารถให้เกิดประโยชน์ให้เต็มที่

 

การหย่อนยานในการทำหน้าที่จึงเป็นการลดค่าตนเอง

 


ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์ (ตุ๊).
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.254.197
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ