นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 420
ความเห็น: 0

อยากได้ดีต้องคิดบวก

ทุกสิ่ง ทุกคน มีทั้งด้านดี ไม่ดี การนำมาใช้ให้ดีก็เป็นด้านบวกทั้งด้านดีและไม่ดี

 

 

 

 

 

 

คิดบวกเป็นการคิดในทางที่ดี มุมดี ๆ นำมาใช้ประโยชน์ในทางที่ดีให้เกิดผลดี มีประโยชน์มีค่าร่วมกัน

 

ทุกสิ่ง ทุกคน มีทั้งด้านดี ไม่ดี การนำมาใช้ให้ดีก็เป็นด้านบวกทั้งด้านดีและไม่ดี

การนำด้านดีไปใช้ด้านไม่ดีก็เกิดผลลบเช่นคนเก่งที่ดูถูกคนอื่นย่อมไม่มีใครยอมรับ ทำอะไรจึงยากจะได้ผลดี มักทำให้ผลได้เป็นลบ

การไม่นำด้านไม่ดีไปใช้ เท่านี้ผลได้ก็เป็นบวก อยู่ดีมีสุขได้ ที่ไม่ใช้ ไม่คิดให้เป็นลบก็ไม่ติดลบ

 

เชื่อว่าทุกคนอยากได้ดี อยากอยู่ดี อยากมีค่า อยากสร้างคุณค่า และสิ่งดี ๆ เกิดขึ้นได้ด้วยการคิดบวก ทำบวก

 

การคิดบวกทำบวก ต้องการการสนับสนุน ส่งเสริมให้ทำไปในทางบวก ด้านที่เกิดประโยชน์ร่วมกัน และไม่คิด ไม่ทำ ไม่ผลักใครให้ไปด้านลบ หรือเรียกง่าย ๆ ว่า มีความปรารถนาดีทั้งต่อตนเอง ต่อคนอื่น ต่อการทำ คือทำทุกอย่างที่อยากให้ได้ดี

 

การปรารถนาต้องทำโดยไม่อคติ เห็นอะไรไม่ดีรู้จักปล่อยวาง หาทางส่งเสริมในทางที่ดี เพื่อให้ผลได้ออกมาดี ไม่มีปัญหา

 

คนปรารถนาดีจะอยู่ได้ดีทั้งในสถานการณ์ที่ดีและไม่ดี ไม่สร้างปัญหาให้ตัวเองและใคร ๆ พยายามแก้ไข ลดปัญหา และสนับสนุน ส่งเสริมแต่ด้านดี อย่างน้อยตัวเองก็มีสุข เป็นสุข

 

อยากได้อะไรดี ๆ ต้องใช้มิติด้านบวก คิดดี ทำในสิ่งที่เป็นบวกเสมอ ทั้งในสถานการณ์ดีและไม่ดีที่ต้องทำด้วยความปรารถนาดี ส่วนใครที่ไม่ดีให้ถือเป็นกรรมของเขา อย่าเอามาแปดเปื้อนให้มีปัญหาก็ได้สิ่งดี ๆ เสมอ

 

คิดบวก ทำให้เป็นบวกเสมอ ก็ได้ดี ได้เพิ่ม ได้บวกต่อเนื่องไป

 


Sections: PSU.Quality Work Life
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 12 October 2020 08:21 Modified: 12 October 2020 08:21 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.20.246
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ