นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 404
ความเห็น: 0

หน้าที่คือความสำเร็จ

ทุกระดับความสำเร็จต้องทำหน้าที่ให้ดี ในงานภาระหน้าที่ ในงาน ในตำแหน่ง ในอาชีพ และในความเป็นตัวตนของแต่ละคนเอง ที่ต้องทำให้เต็มที่ ทำให้ดี ทำให้ได้ดี จึงมีความสำเร็จ

 

 

 

 

คนประสบความสำเร็จคือคนที่ทำหน้าที่ได้ดี ให้ดี

 

เรียนสำเร็จได้ดีต้องทำหน้าที่ในการเรียน ตั้งใจเรียน ฝึกฝน ประพฤติปฏิบัติตน ปฏิบัติงานตามหน้าที่เรียน จึงได้ผลการเรียนที่ดี ไม่มีปัญหา

 

เมื่อได้ผลการเรียนดี มีความรู้ ความสามารถก็ส่งผลให้หางานทำได้ และทำงานได้

 

และจะทำงานได้ดีก็ต้องทำหน้าที่การงานให้ดี ให้เต็มที่ นั่นคือผลสำเร็จของการทำตามหน้าที่ ทำหน้าที่ได้ดี

 

คนที่ประสบความสำเร็จได้ดี มีคุณค่า ต้องทำให้มากกว่าหน้าที่ ทำตนให้มีความหมาย ทั้งในงานและความมุ่งมั่นของตน

 

การทำให้การทำงานมีความหมายต้องเข้าให้เป้าหมายของอาชีพ

เป็นหมอ เป็นพยาบาล งานด้านสุขภาพ ต้องมีความมุ่งมั่นปรารถนาในการทำให้คนมีสุขภาพ ไม่เจ็บป่วย มีการดูแลสุขภาพได้ดี จึงไม่ใช่การรักษาพยาบาล

ป็นครู อาจารย์ก็ไม่ใช่มีหน้าที่แค่สอนหนังสือ สอนคน แต่ต้องทำหน้าที่พัฒนาคนให้ทำอาชีพได้ดี เป็นคนดี เป็นกำลังคน เป็นพลังการแข่งขันของชาติ

คนเรียนนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ ก็ไม่แค่ทำหน้าที่ ทนาย ศาล นักปกครอง ต้องมุ่งมั่นรักษาความเป็นธรรมให้แก่สังคม ทำให้สังคมดี คนอยู่ร่วมกันได้ดีมีความสุข

นั่นคือ คนทุกอาชีพ นอกจากทำหน้าที่ตามหน้าที่ได้ดี ยังต้องทำให้ถึงเป้าหมาย ความหมาย ปรัชญาของอาชีพนั่น ๆ

 

นอกจากเป้าหมายในอาชีพ การทำให้มีค่าในตัวตน ต้องทำให้ถึงความฝันความมุ่งมั่นของตน ด้วยการพัฒนาความสามารถความเด่นของตนออกมาใช้ให้ได้ดี มีคุณค่า มีความเด่น เป็นที่ชื่นชมชื่นอบของคน

 

จะเห็นว่า ทุกระดับความสำเร็จต้องทำหน้าที่ให้ดี ในงานภาระหน้าที่ ในงาน ในตำแหน่ง ในอาชีพ และในความเป็นตัวตนของแต่ละคนเอง ที่ต้องทำให้เต็มที่ ทำให้ดี ทำให้ได้ดี จึงมีความสำเร็จ

 

วมถึงหน้าที่ในสังคม ในครอบครัว เป็นลูก เป็นพี่ เป็นน้อง พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย สมาชิกในสังคม และพลเมืองดี จึงเป็นคนที่มีสุข สำเร็จ และเจริญ

 

ความสำเร็จนอกจากการสร้างตัวตน ยังสรรค์สร้างอาชีพ และสังคมที่ดี มีความเจริญ  และความเจริญ

 


หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 13 มกราคม 2564 08:47 แก้ไข: 13 มกราคม 2564 08:47 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์ (ตุ๊).
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.97.64
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ