นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 174
ความเห็น: 1

ส่องตัวเอง

ส่องกระจกเพื่อปรับแต่งตัวได้ดี ส่องตัวเองเพื่อปรับตัว การทำ ความประพฤติให้ทำแต่ดี มีความเจริญในหน้าที่ 

 

 

 

ส่องเป็นการดู ตรวจว่าดูดี หรือมีส่วนที่บกพร่องต้องปรับแก้ตรงไหนส่วนใดให้ดีขึ้น

ทุกคนส่องดูตนเองผ่านกระจกทุกวัน แต่การส่งให้เห็นมากกว่านั้นต้องมีวิธีการ มีแนวทางการตรวจดูในพฤติกรรม และผลการทำของตัวเองเพื่อให้มีความชัดเจน

 

การทำแนวทางในการส่องตัวเอง ประกอบด้วยการดูสิ่งดี/ไม่ดีของตำแหน่ง ฐานะ หน้าที่ตน

 

เป็นลูกที่ดีต้องเป็นอย่างไร มีอะไรที่ต้องทำ และอะไรไม่ดีต้องไม่ทำและไม่ควรทำ

 

เป็นนักเรียนที่ดีต้องทำอะไร อย่างไร ทั้งการทำหน้าที่ การประพฤติ ปฏิบัติ และอะไรที่ไม่ดี ทำแล้วมีปัญหาต่อปัจจุบันและอนาคต

 

คนทำงานต้องตรวจดูหน้าที่ที่ได้รับ การทำหน้าที่ให้ดีมีอะไรบ้าง การทำงานให้เจริญต้องทำอะไรบ้างอย่างไร

รวมถึงการปฏิบัติต่อหน่วยงาน องค์กร อาชีพ และอะไรที่ต้องไม่ทำ ไม่ควรทำที่ทำให้เป็นปัญหา เกิดความเสียหายต่องาน ต่อองค์กร ต่อสังคม และต่อตน ต่อคนรอบข้าง คนในครอบครัว

คนที่มีตำแหน่งหน้าที่เป็นหัวหน้า ผู้บริหาร ผู้นำ ต้องประพฤติ ปฏิบัติตนให้เป็นเชื่อถือ นับถือ และไม่ทำสิ่งที่ลด ทำลายความน่าเชื่อถือจึงสามารถนำ ทำให้เชื่อถื่อ นับถือได้

 

นอกจากหน้าที่การงาน ยังมีบทบาทหน้าที่ในสังคม ชุมชน หมู่บ้าน ในฐานะเพื่อนบ้านที่ดีที่ต้องไม่สร้างปัญหาแก่กัน จะได้อยู่ดีมีสุขร่วมกัน จุนเจือ พึ่งพากันและกัน

 

รวมไปกึงหน้าที่ต่อประเทศที่เป็นพลเมืองดี รักษา เชิดชูประเทศชาติด้วยการทำดี ประพฤติ ปฏิบัติแต่ดี และไม่ทำสิ่งที่ไม่ดี

 

การทำรายการแนวทางเพื่อส่องตน นอกจากประเมินจากตนเอง ยังดูการทำของคนอื่นที่ทำอาชีพ หน้าที่เดียวกัน

ให้ดูว่า ลูกที่ดี นักเรียนดี คนทำงานดี หัวหน้าดี ผู้บริหารดี ต้องเป็นอย่างไร และอะไรที่ไม่ดีที่ต้องไม่ทำ ไม่ควรทำ

 

การทำรายการเพื่อเป็นแนวทางใช้ส่องตัวเองได้ชัดเจน ไม่แค่คิดเข้าข้างตัวเอง และใช้ตรวจให้เห็นความเป็นจริง เพื่อปรับปรุง ปรับแก้ ได้ชัดเจนเช่นเดียวกับการการส่องกระจกที่ต้องใสและเห็นได้กว้าง เห็นรอบตัว

 

ส่องกระจกเพื่อปรับแต่งตัวได้ดี ส่องตัวเองเพื่อปรับตัว การทำ ความประพฤติให้ทำแต่ดี มีความเจริญในหน้าที่ เจริญในตัวตน และทำตนให้เจริญ ดูดี ปฏิบัติดี ทำหน้าที่ดี เป็นพลเมืองดี


หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 24 กุมภาพันธ์ 2564 08:43 แก้ไข: 24 กุมภาพันธ์ 2564 08:43 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
suto [IP: 14.163.236.40]
16 มีนาคม 2564 15:59
#117372

I really enjoyed this site. This is such a Great resource that you are providing and you give it away for free. temple run 3

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.88.35
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ