นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
อยู่ดีต้องมีทั้งดีทั้งร้าย 20 0
เกียรตินั้นใครให้ 32 0
คนสำคัญอยู่ที่บทบาทและทำหน้าที่ 37 0
พลัง หรือ ภาระ 33 0
ทำตามความต้องการกับทำตามใจ 34 0
เติบโต อย่าให้โตเติบ 33 0
ผู้นำที่ดีคือผู้ตามที่ดี 40 0
นำด้วยการแก้ปัญหา อย่าสร้างปัญหา 45 0
ปลายเปิด ปลายปิด 42 0
ข้อมูลคนไทยทำไมไม่เชื่อมโยง 42 0
ตั้งใจต้องทำจึงสำเร็จ 51 0
รับพรได้ดีกว่าขอและได้พร 48 0
คุณภาพการศึกษาวัดกันที่อะไร 74 1
คนทำงานต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์ 81 2
พัฒนาคนทำงานได้ดีต้องมอบหมายหน้าที่ให้ทำ 67 0
ทำงานให้ได้ดีต้องมีเป้าหมาย 70 0
จบกับสำเร็จการศึกษา 74 0
ค่าความสำคัญของข้อมูล 73 0
คนสำคัญ 81 0
การทำความสำเร็จให้ชีวิต 93 1
โลกเปลี่ยนไป สิ่งมีชีวิตปรับตัวตาม 91 0
ค่าความเห็นต่าง 96 1
หน้าที่ของ สส 83 0
เวลาจริง เวลาใจ 91 0
การให้มากกว่าการได้ 97 0
(คำ)แก้ตัว 85 0
เรียนสูงจะได้ทำงานสบาย 89 0
การบริหารต้องส่งเสริมให้สร้างค่า 92 0
เลือกตั้ง 2562 เพื่อพัฒนาประเทศ 109 0
ความตั้งใจกับความเป็นจริง 113 0
รักให้ได้ดีควรต้องดูอะไร 139 0
เลือกตั้ง สส 2562 143 0
ฉวยโอกาสคือทำลายโอกาส 149 0
เวลามีจำกัดจึงต้องจัดเวลา 141 0
แนวทางการพัฒนา 153 0
ผู้คิด ผู้ทำ ผู้สนับสนุน ใครคือผู้สร้างค่า 190 1
เปรียบเทียบให้เป็นก็เป็นค่า 152 1
ใช้ไอทีหรือถูกไอทีใช้ 176 2
อยากเจริญต้องทำให้ได้และดีขึ้น 187 0
ทุกความพร้อมมาจากความไม่พร้อม 145 3
ทำอะไรให้หาสาระ อย่ามัวไร้สาระ 118 0
อยู่กับความจริง ไม่ใช่ความคาดหวัง 158 0
คนฉลาดต้องมีสติ 214 0
ทุกคนมีโชค 169 0
คิด หา ทำ เรียนรู้ คือค่าคน 234 0
การทำงานสร้างค่าเพิ่มต้องทำให้มากกว่าที่มี ทำดีกว่าที่เป็น 162 0
การประเมินตาม ADLI และ LeTCI 2. LeTCI 232 0
การประเมินตาม ADLI และ LeTCI 1. ADLI 234 0
การประชุมแบบเก็บเกี่ยวผล 171 0
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 148 0
กฎหมายเมล็ดพันธุ์ตามทฤษฎี 216 0
ความผิดพลาดต้องเรียนเอง 139 0
ฟิสิกส์กับการบริหาร 146 0
พัฒนาบุคคลต้องเป็นกิจการไม่ใช่กิจกรรม 139 0
มีคนเลือกทางไม่ดี จริงหรือ? 204 0
สังคมนิยม 134 0
นรก สวรรค์ ทางวิทยาศาสตร์และการกระทำ 218 0
ผลดีดูที่การพัฒนา 130 0
บุญ บาป กับการทำงาน 122 0
สัดส่วนผลงาน จำกัดความสามารถร่วมงาน 206 12
ได้ดีที่ควบคุมตนเอง 160 0
ใช้ชีวิตต้องคิดให้เป็นระบบ 158 0
การเตรียมตัวอยู่ยุคผู้สูงอายุ 205 0
ลำบากก่อนจึงเจริญ 233 0
ความรู้กับความสำคัญ 317 0
งานน้อยใครว่าดี? 181 0
เริ่มต้นดีมีความเชื่อถือ 232 0
ความรู้กับกระบวนการเรียนรู้ 265 0
เริ่มต้นไวมีชัยตลอดไป 177 0
การทำงานมหาวิทยาลัยต่างจังหวัด 254 0
มนุษย์กับหุ่นยนต์ 140 0
การทำให้ไม่ให้แก่ 138 0
บริหารอย่างมีกลยุทธ์ 152 0
ใช้โอกาสจึงมีจึงได้โอกาส 132 0
ดื้อตาขุ่น 159 0
ทุกคนมีหน้าที่เป็นตัวแทน 169 0
ความผิดพลาดกับความสำเร็จ 241 0
ความตื่นตัวขององค์กรขึ้นกับผู้บริหาร 168 0
ยุคสูงวัยมีเวลาสร้างค่าน้อยลง 185 0
ยั่งยืนได้ต้องทันโลกทันสมัย 140 0
กิจกรรม กิจการ 168 0
ได้ดีอยู่ที่การทำ 165 0
ชีวิตเหมือนการขับรถ 179 0
คุณภาพการทำงาน เป้าหมายต้องคมชัด โฟกัสต้องถึงคน 194 0
ชีวิตติด ๆ ขัด ๆ restart เสียบ้าง 188 0
พลังคิดบวก คิดลบ 183 0
งานสำเร็จด้วยการให้ความสำคัญ 215 0
ความยิ่งใหญ่ของคนอยู่ที่ตนเอง 206 0
ยุค big data 223 0
สังคมคุณภาพ 322 0
นักเรียนกับนักศึกษา 304 0
เรียนเป็นทองคำ จบเป็นโคลนตม 243 2
มองให้เป็นจึงเห็นค่า 268 0
อาหารตามสั่งยุค 4.0 215 0
วันเด็ก 2562 197 0
สื่อสารออนไลน์ในภาวะฉุกเฉิน 286 0
แบบการสอนตามเป้าประสงค์ 437 0
สติในตัวตน 220 0
ค่าความประทับใจ บวก ลบ 274 0
 จงเป็นคนมีการศึกษา 435 11