นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
บริหารคนเก่งต้องจัดการความเก่ง 25 0
หล่อสวยดีของใครของมัน 75 1
เรียนรู้จักตัวเอง 59 1
มีโอกาสต้องตั้งใจทำและเรียนรู้ 87 1
สอนให้ทำดีต้องสั่งสอนตัวเอง 80 1
ของเสียออนไลน์ 96 1
เรียนรู้ เรียนความรู้ 76 0
ดี-เลว 93 1
ชีวิตคือการแข่งขัน(ให้เป็น) 111 1
วันหยุดคุณภาพ 114 1
ยิ่งเข้มยิ่งเข้มแข็ง 124 1
ทำงานยุค 4.0 ต้องมีระบบออนไลน์ 120 0
ทำให้ดีมีค่า 129 1
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า 138 0
คนเก่งไม่ใช่แค่เรียนเก่ง 140 0
การบริหารไม่ใช่ทำวิสัยทัศน์ ต้องขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ 148 1
การสร้างค่า 142 0
เจริญ 130 0
ความสำเร็จของใครต้องทำเอง 147 1
ความสำเร็จขึ้นกับคนรับ 163 2
ความทนทานของเทคโนโลยี 152 0
อิสระทางการเงิน 183 1
ไม่มี ทำให้มี 159 0
คิดกลับด้านด้วยการทำ 146 0
คนมีค่า 166 0
ค่าการสื่อสารคือความเข้าใจ 181 1
คนได้ดีที่คิด 202 0
ได้ดีที่เสี่ยงเป็น 199 0
เจริญดี 204 1
ทำงานคือการจ้างตัวเอง 184 1
เพราะมีงาน จึงมีงานทำ 149 0
เทคนิคการเพิ่มค่าการทำงาน 161 0
ได้ดีมีค่าต้องดึงวิทยายุทธออกใช้ 184 1
การเรียนกับการศึกษา 176 0
การสอน การบริหารให้ได้ค่าต้องสร้างคน 180 1
University is a world of learning 168 1
ชีวิตดีที่ติดกระดุมเม็ดแรก 169 0
Goal and milestone 156 1
ทำไมสินค้าเทคโนโลยีราคาถูกเร็ว 192 3
ทำดีให้มีค่า 156 0
แข็งแรงเข้าไว้ 162 0
อยากได้ดีต้อง Stay hungry 211 0
ประกันคุณภาพการนัดหมาย 215 0
ขยะ 221 0
คนได้ดีมีค่าที่ความเจริญ 200 0
เรียนให้เป็นดอกเบี้ยทบต้น 211 0
เพิ่มค่าการทำงาน 199 0
เคลียร์แรมสมอง 209 1
บริหารคนให้ได้ผลต้องรู้จักคนที่จะบริหาร 244 1
ขี้เกียจ 188 0
๔๔ ปี คณะทรัพยากรธรรมชาติ 182 0
Team leading 178 1
การศึกษาให้เกิดค่า 215 1
อย่าสอนเรียนแค่ความรู้ ต้องให้ถึงปรัชญาของความรู้ 227 2
การศึกษาคือการลงทุนต้องสร้างค่าได้ 224 0
การทำงาน 211 1
ฟองสบู่ 248 15
ของดีของไทย 183 0
ศาสตร์ทำให้ทำได้ ศิลป์ทำให้ได้ดี 216 1
วิกฤตการศึกษาและโอกาส 218 1
ใช้ความสามารถให้ได้ดี 183 0
การยกย่องให้ได้ดี 177 1
เถ้าแก่ 175 1
ประเมินค่าตนเอง 177 0
Adaptability 224 1
ความพยายามสะสม 168 0
ถูกต้องว่องไวคือค่างานฝ่ายสนับสนุน 185 0
ความคิดสำคัญกว่าความรู้ แต่ต้องคิดดีคิดเป็น 227 0
อย่ากลัวผิด แต่ต้องคิดพัฒนา 178 0
Design thinking ชีวิตที่ดีต้องมีการออกแบบ 169 0
ใช้ชีวิตดีมีหลายเส้นทาง 162 0
เกษียณอายุต้องรู้ปิดหูปิดตา 230 0
ชีวิตคือการทดลอง 154 0
ทางทำให้ก้าวสู่ความสำเร็จ 153 0
ทำงานให้เจริญ 159 0
เท่าเทียม ต้องเที่ยงธรรม 210 0
หลักการทำงานดีมีสุข 162 0
ประเมินให้กำลังใจให้เจริญ 207 0
ความรู้มีไว้ใช้ สร้างค่าต้องใช้ข้อมูล 159 0
การมีส่วนร่วมที่เกิดค่าจริง 175 0
มืออาชีพ 202 2
ค่าของคุณอยู่ที่คุณเป็นใคร 151 0
เจริญ สะดวก แต่ไม่สบาย 180 0
แนวดิ่ง แนวราบ กับการเจริญเติบโต 175 2
ความรู้ความเข้าใจคือศาสตร์ ความสามารถการใช้คือศิลป์ 666 14
ใคร ๆ ก็อยากเก่ง อยากได้ดี 168 0
ช้อปให้ทันสมัย 169 0
เวลามีค่าที่การจัดใช้ 192 3
ชีวิตที่ดีไม่ต้องแข่งกัน ให้แข่งขันร่วมกัน 157 0
คนเก่ากับคนใหม่ 160 0
เก่งเรียนจึงเป็นคนเก่ง 207 0
พลังบวก พลังลบ 181 0
การประชาสัมพันธ์ 169 0
ทำให้ไกลกว่าหน้าที่ ทำให้ดีกว่าที่ทำ 178 0
อยากให้ดีต้องทำดีให้ดู ไม่ใช่ทำให้ดูดี 229 0
เข้าถึงลูกค้ากับให้ลูกค้าเข้าถึง 156 0
ปลูกฝังภาษาให้ลูก 189 0
ความสำเร็จลอกกันไม่ได้ 188 0
อยากได้ดีต้องบังคับตัวเอง 157 1
ทบทวนบทบาทก่อนทำหน้าที่ 153 0