นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ทีมงานเข้มแข็ง 9 0
ผู้ประกอบการต้องรู้การเงินทำธุรกิจ 30 0
ดีต้องสั่งสม ไม่ดีมีแต่เสีย 32 0
ความทุกข์ยากสร้างชีวิต 44 0
การบิดเบือน ผลได้จึงไม่จริง 54 0
อยากสำเร็จต้องจัดการตัวเอง 58 0
ความเท่าเทียมเทียม 72 0
เจริญเติบโต 72 0
ลดความกลัวด้วยการพัฒนาตัวเอง 62 0
อดทน พยายาม 91 0
วิสัยทัศน์ภายใน 99 0
ค่าคนทำงาน 127 1
อยากได้ดีต้องไม่ลืมสัญญา 104 0
ตัวชี้วัดตาม ตัวชี้วัดนำ 142 1
ตัวควบคุมสู่ความสำเร็จ 116 1
โค้ชกับอาจารย์ 133 0
พฤติกรรมคนต่างยุค 122 0
กลยุทธ์การประเมินตนเอง 100 0
เมื่อเจอปัญหา 120 0
5 ส เพิ่มประสิทธิภาพ 99 0
การเรียนรู้และนวัตกรรมในการประกันคุณภาพ 144 0
การศึกษายุคใหม่ต้องสร้างคน 173 0
ยุคเอไอ ใช้เครื่องทุ่นแรงต้องแกร่งปัญญา 75 0
วิชา หน้าที่ เป้าหมาย 91 2
ผลเสียการโพสต์ที่ไม่ดี 172 0
ไม่ต้องถูกต้องแต่ต้องถูกใจ 81 0
ใช้คนให้ถูกงาน บริหารคนให้ได้ใจ 186 0
ตาต่อตา ฟันต่อฟัน 204 5
ฝึกฝืนเพื่อฝึกฝน 113 0
ย้ายค่ายเบอร์เดิม 154 2
ฝึกตนให้มีสติ 107 0
ยุคการเล่นแชร์ความสามารถ 109 0
ความต้องการเทียม 118 0
อาลัยพี่เสริฐ 200 0
ค่าความยาก 132 0
How to do to success 114 0
วิธีแก้ปัญหาการพัฒนาตน 229 0
เรียนให้ได้ดี 230 0
ทุกอย่างต่างกันที่การจัดการ 131 0
อาลัย รศ.ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์ 286 1
ต้องสู้จึงชนะ 182 1
บริหารค่าบวกกับค่าลบ 117 0
นวัตกรรมต้องสร้างค่า 149 0
เริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่ง 153 1
ทำงานกับมือชีพ 101 0
ชื่นชอบกับชื่นชม 250 1
ออมค่าความสามารถ 180 0
ใช้ความขี้เกียจให้เป็นประโยชน์ 165 0
ค่าของคำตอบ 275 0
ความรู้ ความคิด และความเป็นจริง 174 0
แค่เรียนเก่งไม่พอ 126 0
คุณภาพการศึกษาไทย ทำอะไรกันอยู่ 198 0
คนประสบความสำเร็จ 167 0
เรียนแบบใด ก็ได้แบบนั้น 163 0
ประกันคุณภาพ:ประกันแผน/ประกันผล 191 0
สร้างอนาคต 170 0
ทำงานสร้างค่าด้วยโซเซียลออนไลน์ 194 0
เรียนให้เป็นไม่ใช่เรียนดี ต้องเรียนให้มีอนาคต 252 0
ชีวิตออกแบบได้ 187 0
สากลกับนานาชาติ 174 0
พัฒนาตนแบบ Top-down และ Bottom-up 173 0
กันลืมและทำให้ได้ดี 187 0
อย่าหลงความสามารถ ให้ดูที่การสร้างค่า 270 0
ค่าคนใช่อยู่ที่ปริญญา ต้องสร้างค่าทำงานเป็น 214 0
ทำไมต้องสื่อสาร 2 ทาง 255 1
บริหารงาน 360° 268 0
ตั้งป้ายชื่อในที่ประชุม 322 0
ค่าขององค์กร 225 0
ใช้สื่อออนไลน์คือเครื่องมือสร้างค่าความต้องการ 320 0
การรับผิดชอบ 213 0
คนเก่งขององค์กร 235 0
ทำงานกับพนักงานใหม่ 264 9
การบริหารแบบรักษาการ 164 0
บริหารบุคคลเป็นรูปตัว T 193 0
ไม่มีงานทำ หรือ ไม่ทำงาน 260 0
ลงทุนเรียน ยิ่งใช้เร็วยิ่งกำไร 191 0
ชีวิตใหม่วัยสุขหลังเกษียณ 271 0
ใช้ชีวิตให้ดีต้องมี learning and integration 258 0
บริหารงานให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 207 3
ค่าการทำวิจัย 240 0
เรียนให้ประสบความสำเร็จ 268 0
ตามโลกให้ทันกับความเป็นไทย 216 0
คนได้ดีต้องใช้ความสามารถและความดี 260 0
อยากได้ดีต้องมีแผนที่ชีวิต 236 0
วินัยคือตัวทำสู่ความสำเร็จ 258 0
ชนะการแข่งขันคือพัฒนาความสามารถ 178 0
5 ขั้นตอนวงจรการทำสู่อนาคต 256 0
ขอความช่วยเหลือให้ประสบสำเร็จ 225 0
พัฒนาแปลว่าทำให้ดีขึ้น 252 0
ช่วยจับพลาด อย่ามัวจับผิด 224 0
การทำให้ได้ดีที่ต้องการ 195 0
Millionaire & Billionaire 229 0
ชีวิตที่ดีต้องมีจัดการ 214 0
คิดดี ผลดี ต้องมี rebalancing 187 0
ผู้ชนะการคัดเลือก 226 0
วาทะ ตบะในการพูด 222 0
เชื่อมั่นกับดื้อรั้น 174 0
เรียนต้องทำ ทำต้องเรียน 252 0
ค่าการใช้ความรู้ 221 0
การสร้างค่าในชีวิต 219 0