นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ชีวิตคุณภาพต้องประกันคุณภาพชีวิต 156 2
สินค้าเทคโนโลยี ขายความสามารถไม่ใช่ขายสินค้า 68 0
ความสุข 90 0
ความคิดนั้นสำคัญกับชีวิต 94 0
ใช้ชีวิตให้ง่าย ดี เจริญ 147 1
ชีวิตคือการสร้างค่า 111 0
รองานให้ได้งาน 117 2
คิดแบบชนะ หรือ แพ้ 135 2
ระบบคัดคน คนต้องคัดตัวเอง 200 2
ใช้ชีวิตดั่งสายน้ำ 213 1
เป้าหมายสำคัญนะ 200 1
ความพยายามทำให้เจริญ 233 0
ชีวิตที่ดีต้องมีพัฒนา 195 0
ภูมิรู้กับความรู้ 227 0
วัตถุประสงค์การเรียน 275 0
ค่าการสอบ 273 0
เงื่อนไขความสำเร็จ 273 1
การศึกษายุคพัฒนา 237 0
พยามยามให้ได้ ให้ดี 215 1
หมดปัญหา เพียงคิดว่า 164 0
ได้ดีต้องแสดงฝีมือและมีดี 184 0
อยากให้ดีต้องใช้ความเก่งและทำเป็นทีม 241 0
ตรงเวลาสำคัญกับชีวิต 254 0
คิดถึงเรา คิดถึงแต่ดี 269 0
ให้โอกาสตัวเอง จึงมีโอกาส 233 0
รางวัลแข่งขัน รางวัลชีวิต 280 0
ฝันให้ใหญ่หมายถึง 310 0
การสร้างค่าให้ตนเอง 304 0
ได้ยินกับการฟัง 335 0
ใช้ชีวิตต้องคิดถึงวันพรุ่งนี้ 286 0
ชีวิตคือละคร:บทบาทสำคัญนะ 374 0
ชีวิตที่ดีต้องมีเส้นทาง 325 0
ศึกษาแบบแสวงหาอนาคต 320 0
ความสำเร็จต้องรักให้มากพอและรักให้เป็น 270 0
หวัง คาดหวัง ผิดหวัง สมหวัง 306 0
ประกอบอาชีพคือดำรงชีพทั้งชีวิต 278 0
ทุกคนมีความสามารถ มีดี 243 0
ความตั้งใจสำคัญนะ 262 0
ซื่อสัตย์สำคัญนะ 287 0
ตำแหน่งนั้นสำคัญนะ 291 2
ทำให้ได้ดีต้องมีเป้าหมาย 300 1
เรียนให้เก่งจากคนเก่งและการทำเอง 367 1
ใช้ความรู้ สำคัญนะ 355 1
ยากคือทางทำให้ได้ดี 320 1
งานยุคเอไอ 477 2
คิดดี ทำดี ได้ดี 336 1
การสร้างฝันให้ได้จริง 378 1
ความสมบูรณ์ไม่มีจริง 437 3
เก่าใหม่เรียนรู้ไปด้วยกัน 360 1
ทำให้เป็นงานที่ใช่กับคนที่ชอบ 464 1
ทุกการแข่งขันมีรางวัลให้ 417 1
มรรค ผล 361 1
การเรียนรู้ให้ดีอยู่ที่ตั้งคำถาม 386 4
ทำให้ดีเหมือนอาหารอร่อย 292 0
มีดีต้องใช้เป็น 396 1
ผิดพลาดกับผิดจริง 296 0
ทำงานยุคเอไอ 304 0
สมองกล สมองคน 351 1
Shared vision, shared Missions have to Shared action 690 13
อดีต ปัจจุบัน อนาคต คือชีวิต 429 1
การทำให้อยู่ดีมีสุข 420 1
เรียนให้ได้ดีต้องทำเอง 468 2
ทำแผนกลยุทธ์ 421 1
ฝันให้ได้ดี อย่าฝันลม ๆ แล้ง ๆ 438 1
ชีวิตจริงต้องวิ่งให้ทัน 457 2
อยากได้ความดีความชอบต้องทำให้ดีและชอบ 418 1
ทำงานให้ดีที่สั่งตัวเอง 454 2
คนได้ดีต้องขยันเป็น 424 1
เป้าหมายทำให้ได้ดี อยู่ดี 327 1
พรแสวงมีค่ากว่าพรสวรรค์ 419 1
สร้างค่า สร้างอนาคต ต้องจัดการเวลา 409 2
ดี 423 1
ได้ดีที่ทำหน้าที่ 397 1
แพ้ 370 1
ฝึกทำความสำเร็จ 338 1
การทำให้ดี 423 9
อย่าหยุดฝัน 357 2
การสร้างความสำเร็จของตัวเอง 370 4
ใช้ชีวิตเหมือนกวาดขยะ 336 1
สร้างความสำเร็จเหมือนสร้างตึก 315 1
คนเจริญ 306 1
ความเป็นมืออาชีพ 372 2
อดได้จึงได้ดี 349 2
ค่าการทำงาน 365 2
นิสัย สันดาน แก้ได้ 528 3
ปัญหาการทำงาน 429 1
เจริญ คือ 418 1
ติชมตนเอง 400 1
2563 สงกรานต์ประวัติศาสตร์ 430 3
มุมมองทำให้คนต่างกัน 408 1
พิชิต covid-19 ด้วยความเจริญของคน 394 1
เติมปัญญาต้องมีปัญญา 387 1
ได้ดีที่มีระเบียบเป็นระบบ 408 2
ต้นทุนชีวิต 381 1
การทำให้ใด้ดี 455 3
คนประสบความสำเร็จ 369 2
คนมีดี คนดี 355 3
มนุษย์น่าคิดกับ covid-19 328 2
ยาก ง่าย ได้ เสีย 316 3
ชีวิตไม่ใช่ของตนคนเดียว 376 6