นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
มุ่งมั่นเอางานคือทางสร้างความสำเร็จ 46 0
เรียนใช้ความรู้คือการสร้างค่า 63 0
ข้อระวังการใช้สื่อออนไลน์ 91 0
สะดวกซื้อ สะดวกธนาคาร 72 0
สติปัญญากับความสำเร็จ 105 1
คุณภาพอาหารกับคุณภาพคนไทย 105 0
ใครถูกลงโทษจริง 114 0
เดินตามฝันหรือละเมอ 133 0
จะเปลี่ยนหรือปรับตัวเอง 123 0
จงเป็นนักเก็บเกี่ยว 138 0
สุข/ทุกข์ได้ด้วยเจตนา 111 0
ชีวิตต้องจริงจังกว่าละคร 121 0
พอเพียง คือพอดี 79 0
พัฒนา 128 0
หูบอด 102 0
ต้องทำความเข้าใจและใช้ให้ได้ดี 111 0
ได้ดีต้องมีปัญญาไม่ใช่มีความรู้ 131 0
อำนาจคือรับผิดชอบ 134 0
อยากได้ดีไม่มีปัญหาต้องพัฒนา 130 0
ชีวิตที่ดีต้องรู้ใช้ความรู้ 123 0
คนกับหมา 131 0
การศึกษาต้องพัฒนาคน 159 1
ส่องกระจกธรรม 130 0
บริหารคนแบบการทำอาหาร 93 0
Share.psu เพื่อเรียนรู้พัฒนาตน 195 1
ทำอย่างไรจึงได้ดี 142 0
ศักดิ์ศรีต้องสมหน้าที่ 137 0
ค่าตัวเลขผลการวิจัย 181 0
ช่วยกันพัฒนาพากันเจริญ 155 0
ดีต้องทั้งหน้าตาและกติกามารยาท 231 0
Work for or just for waste 216 0
คนที่ทำงานกับคนที่บ้าน 209 0
บริหารกับทำงาน 230 0
เก่าใหม่ต้องใช้ให้พอดีจึงมีค่า 256 0
ค่าและการแก้ความยาก 207 0
นิสัยของคนอยู่ดีมีความสำเร็จ 172 0
คนร่วมสร้างความเจริญ 185 0
ความดีที่ไม่ชอบ 238 1
ความดีที่มีความชอบ 201 0
วันครู 2561 227 0
ความยากใช้สร้างตน 205 0
ค่าความตั้งใจ 208 0
เครื่องมือการพัฒนาตน 214 0
ได้ดี/ไม่ได้ดี ใครทำ 227 0
หนึ่งเป้าหมาย หลายทางเลือก 158 0
ช้อปช่วยชาติ ท่องเที่ยวเมืองรอง วันหยุดยาว ใครได้ใครเสีย 152 0
ฝึกสติให้มีสติ 152 0
การเรียนการสัมภาษณ์งานคือชีวิต 189 0
ลูกค้าภายใน 234 0
ขัดเกลาและพัฒนา 189 0
อย่ารังเกียจที่ไม่รู้ 180 0
ทักษะการทำงาน 174 0
ฮวงจุ้ยการเรียน 240 0
การใช้ประโยชน์จากด้านลบ 186 0
ความหมายของเวลา 184 0
ปุ๊บปั๊บทำให้สำเร็จ 262 3
สร้างความสำเร็จต้องจัดการเวลา 176 0
คิดดี ทำพอดี ให้ได้ดี 165 0
ประกันความเสี่ยง 210 0
ประกันความสำเร็จ 231 0
การใช้ความสามารถตน 211 0
คนเจริญ คนคุณภาพ สังคมคุณภาพ 227 0
การสู่ความสำเร็จ 204 0
การบริหารองค์กรสู่ความสำเร็จ 212 0
ด้อยค่าการศึกษา 183 0
ทำงานให้เหมือนให้คนมาดูงาน 172 0
ทำให้เป็น หรือ ด้วยความจำเป็น 180 0
งานสร้างค่าคน คนสร้างค่างาน 213 0
ความหวัง กับคาดหวัง 154 0
ปรับเรดาร์ตน 209 1
ความสำเร็จของการศึกษาอยู่ที่ 200 0
แข่งขันแบบมืออาชีพ 395 5
ยุคเอไอที่ทำงานด้วยระบบอัตโนมัติคนจะทำงานอะไร 200 0
ความสำคัญของการมีส่วนร่วม 165 0
ในหลวง ร๙ กับแผนที่ 178 0
ก้าวคนละก้าวกับก้าวเดินชีวิต 188 0
จิตวิญญาณผู้ประกอบการ 114 0
การลดความเสี่ยง 160 0
เริ่มต้นให้ดีเพื่อชีวิตที่ดีตลอดไป 177 0
ทำอะไรอย่ามัวลงโทษตัวเอง 170 0
การสร้างความผูกพันกับลูกค้า 198 0
ฝึกอบรมตนเอง 174 0
วัฒนธรรมองค์กร วัฒนธรรมคน 233 0
ให้ความร่วมมือทำหน้าที่ 216 0
ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 174 0
จิตวิญญาณการศึกษา 210 0
สังคมออนไลน์กับผู้สูงอายุ 212 0
Smart technology, Smart people 202 0
มองใกล้ มองไกล ใส่ใจความสำเร็จ 196 0
บทบาทผู้บริหารที่ต้องการความสำเร็จ 220 1
วงจรงาน วงจรชีวิต 214 0
Put the right man on the right job 274 0
ค่ากับคุณค่า 198 0
จิบ ดื่ม กินกาแฟ 256 4
อดให้ได้ดี 202 0
รีสอร์ททุ่งนา ราคาโรงแรม 303 0
คนเก่ง เก่งคน เก่งงาน 186 0
ข้อเสียของคนเก่ง 225 0
จน 218 0
การจัดการตนสู่ความสำเร็จ 200 0