นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ค่าของชีวิต 49 1
ทำงานให้ได้ดี มีดี 57 2
ฮึด ให้ได้ตามที่ตั้งใจ 68 1
หมั่นตรวจตัวเองว่าดีหรือยัง 80 1
ไม่มีอะไรดีเท่าเราฉลาดเอง 114 1
จงหวังดีกับตัวเอง 98 1
บทบาทหัวหน้าที่ดี 107 1
ปัญหาของความรู้ 2 แก้ปัญหา 97 1
ปัญหาของความรู้ 1 114 1
จัดการนัดหมายเพื่อการใช้ชีวิตที่ดี 123 1
ตรวจผลปีเก่า ปรับตัวปีใหม่ 101 1
ฝึกนิสัยเหมือนติดกระคุมเม็ดแรก 127 1
เรียนรู้ต้องเรียนให้รู้ 140 4
คุณค่าการประเมิน 2.ค่าต้องเป็นจริง 134 1
คุณค่าการประเมิน 1.ค่าไม่เป็นจริง 150 5
ทำสงครามหรือป้องกัน 183 1
ค่าคนเก่ง 191 1
สอนตัวเอง 188 1
หน้าที่พลเมือง 179 1
สติคือความรู้ ความจำ ความจริง และความดี 179 1
มุ่งมั่นคือการสร้างความสำเร็จ 190 4
ปรับเปลี่ยน 191 1
บริหารงานแบบสร้างทีมกีฬา 188 3
ดีได้จริงต้องเตรียมตัวเอง 186 3
ชีวิตดีต้องมีพัก(และ)ผ่อน 215 1
สังคมยุคใหม่ต้องเชื่อมโยงถึงกัน 233 1
ปัญญา ปัญหา 263 2
ดีที่ชัดต้องวัดได้ 220 0
ปีใหม่ต้องให้เจริญ 260 1
เรียนรู้คนอื่น เรียนรู้ตัวเองเพื่อพัฒนา 238 1
ลงทุน ลงแรงทำให้ดูดี 254 3
ทำให้พอดีแบบจิ้กซอ 272 2
หัวหน้า 241 1
เบื่อให้ได้ดี 220 1
ใครให้เกียรติใคร 263 3
พัฒนาจากทีมงาน 262 2
ค่าคนอยู่ที่การใช้ การให้ 246 1
ค่าวิชา ค่าสินค้า 286 2
แข่งให้ดีกว่า 233 2
เป้าหมายการเรียน 245 2
เก่าใหม่ต้องรู้ใช้ให้พอดี 241 1
ประเมินเพื่อความเจริญ 220 2
ทำให้ได้เต็มที่ 217 2
คำภาษาอังกฤษ 388 1
บริหารคนเก่งต้องจัดการความเก่ง 259 1
หล่อสวยดีของใครของมัน 287 2
เรียนรู้จักตัวเอง 248 1
มีโอกาสต้องตั้งใจทำและเรียนรู้ 214 1
สอนให้ทำดีต้องสั่งสอนตัวเอง 247 3
ของเสียออนไลน์ 189 2
เรียนรู้ เรียนความรู้ 156 0
ดี-เลว 173 1
ชีวิตคือการแข่งขัน(ให้เป็น) 216 1
วันหยุดคุณภาพ 284 1
ยิ่งเข้มยิ่งเข้มแข็ง 280 1
ทำงานยุค 4.0 ต้องมีระบบออนไลน์ 213 0
ทำให้ดีมีค่า 215 1
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า 220 0
คนเก่งไม่ใช่แค่เรียนเก่ง 217 0
การบริหารไม่ใช่ทำวิสัยทัศน์ ต้องขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ 227 1
การสร้างค่า 213 1
เจริญ 184 0
ความสำเร็จของใครต้องทำเอง 197 1
ความสำเร็จขึ้นกับคนรับ 294 2
ความทนทานของเทคโนโลยี 217 0
อิสระทางการเงิน 340 1
ไม่มี ทำให้มี 231 0
คิดกลับด้านด้วยการทำ 213 0
คนมีค่า 328 1
ค่าการสื่อสารคือความเข้าใจ 254 1
คนได้ดีที่คิด 279 0
ได้ดีที่เสี่ยงเป็น 280 1
เจริญดี 265 1
ทำงานคือการจ้างตัวเอง 237 1
เพราะมีงาน จึงมีงานทำ 201 0
เทคนิคการเพิ่มค่าการทำงาน 208 0
ได้ดีมีค่าต้องดึงวิทยายุทธออกใช้ 233 1
การเรียนกับการศึกษา 217 0
การสอน การบริหารให้ได้ค่าต้องสร้างคน 222 1
University is a world of learning 204 1
ชีวิตดีที่ติดกระดุมเม็ดแรก 210 0
Goal and milestone 254 2
ทำไมสินค้าเทคโนโลยีราคาถูกเร็ว 284 6
ทำดีให้มีค่า 218 0
แข็งแรงเข้าไว้ 218 0
อยากได้ดีต้อง Stay hungry 307 0
ประกันคุณภาพการนัดหมาย 378 0
ขยะ 312 0
คนได้ดีมีค่าที่ความเจริญ 268 0
เรียนให้เป็นดอกเบี้ยทบต้น 369 1
เพิ่มค่าการทำงาน 260 0
เคลียร์แรมสมอง 275 1
บริหารคนให้ได้ผลต้องรู้จักคนที่จะบริหาร 363 1
ขี้เกียจ 244 1
๔๔ ปี คณะทรัพยากรธรรมชาติ 326 1
Team leading 233 1
การศึกษาให้เกิดค่า 309 1
อย่าสอนเรียนแค่ความรู้ ต้องให้ถึงปรัชญาของความรู้ 365 2
การศึกษาคือการลงทุนต้องสร้างค่าได้ 361 1
การทำงาน 255 1