นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
เมื่อผู้ใหญ่เล่นเกมส์ออนไลน์ 10 0
ฝึกบทละครชีวิตตน 19 0
ความซนของผู้ใหญ่ 18 0
ระบบประกันคุณภาพกับการพัฒนาตน 28 1
เรียนแบบจดเพื่อจำ 30 0
รู้ดี คิดดี ทำดี 39 2
ผลักดัน สนับสนุน 42 1
ของดี ของขยะ 37 0
ตำแหน่งงานว่าง vs ว่างงาน 37 0
ชีวิตเลือกได้ 50 0
ค่าตำแหน่งทางวิชาการ 42 0
รางวัลคน รางวัลของ 41 0
ความสำเร็จของการบริหารงาน 54 0
Learning is tool for self developing 64 0
Learning by working 78 0
ใช้ปัญหาสร้างปัญญา อย่าใช้ลดค่าปัญญา 65 0
ได้ดีต้องมีอนาคตนำทาง 70 0
หมั่นสอนตัวเอง 64 0
เสริมกับต้าน 72 0
ผลได้ ผลกระทบ 82 1
เอาใจเขามาใส่ใจเรา อย่าเอาใจเราไปใส่ใจเขา 81 1
จัดอนาคต 72 0
ยืดหยุ่น อย่าหย่อนยาน 61 0
พัฒนาค่าไม่ทัน 94 1
ส่วนสำคัญของการทำแผน 73 1
อุดหนุน สนับสนุน 72 0
บริหารจัดการความเสี่ยง 82 0
ใช้ชีวิตแข่งขันเพื่อเป็นผู้ชนะ 95 1
Learning as doing business 102 1
ต้องให้จึงได้ค่าแก่ตน 99 0
ยากลำบากกับท้าทาย 108 0
ส่องเป้าหมายและการทำสู่ความสำเร็จ 116 4
การใช้อนาคต 107 1
ดื้อพัฒนา 90 0
ยากมักกำไร ง่ายนักมักขาด 116 0
อยู่ได้ดีต้องมีซื่อสัตย์พัฒนา 124 0
อยากเจริญก้าวไกลต้องหมั่นใช้โอกาส 119 1
กินดี อยู่ดี 95 1
ทำงานให้ได้ดีต้องใช้จุดเก่ง 108 0
ยังเด็กหรือโตแล้ว 141 0
การทำในอดีตส่งผลถึงปัจจุบัน 117 2
ยั่งยืนต้องทันการเปลี่ยนแปลง 94 0
ผลิตภาพไม่สมดุล 132 0
ได้ดีต้องมีสติใช้ปัญญา 110 1
กลยุทธ์ กลลวง กลโกง 106 0
ความจำกับความเข้าใจ 133 1
ทำงานด้วยกระบวนการวิจัย 128 1
ชีวิตได้ดีที่ใช้ความรู้ 134 3
มองการณ์ไกล 148 0
คุณภาพแท้จริงคือความเป็นจริง 148 0
ค่าการศึกษาหาความรู้ 118 0
Deployment การถ่ายทอด 135 9
การลงทุนสร้างชีวิต 92 0
อยู่เป็น รอเป็น จึงเห็นค่า 142 0
Spare parts เพื่อประสิทธิภาพองค์กร 106 0
ตื่นตัวเพื่อความสำเร็จ 138 0
ทุกความสำเร็จได้ด้วยคนที่พร้อม 110 0
การศึกษายุคเปลี่ยนไว 105 0
จินตนาการที่สร้างปัญหา 127 0
การสร้างค่าตน 122 0
รถติดต้องเข้าใจและทำใจ 129 0
ชีวิตได้ดีที่ลองทำ 118 0
ดีได้ที่ใจ 174 0
สร้างค่าจากรู้เขา ต้องรู้เรา 122 0
คิดวิเคราะห์เพื่อพัฒนา 142 0
วัดค่าความสำเร็จ 115 0
ศัตรูภายใน 172 0
การเมืองไทยถึงเวลาทำเพื่อประเทศ 101 0
TV Digital เมื่อมีปัญหาต้องปรับแก้ 119 0
ทำงานเพื่อค่าจ้าง กับ เพื่อความมั่งคั่งมั่นคง 162 0
ความซื่อสัตย์สร้างค่าคน 103 0
เรียนรับ เรียนรู้ รู้เรียน 146 0
สำเร็จไม่ใช่เสร็จแต่ต้องงอกงาม 122 1
จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ 137 0
โอกาสอยู่ที่การทำ ใช่ที่การรอ 134 0
อดเพื่อออม 185 3
คิดเผื่อ อย่าคิดแทน 169 0
ค่าเกิดได้ต้องคิดจากคน 214 0
อยู่ดีต้องมีธรรม 168 4
ประสบการณ์ได้จากการเตรียม 207 3
มองไกลให้ออก มองใกล้ให้เป็น 154 3
หลงทาง ได้ทาง 153 2
ความรู้ หนังสือตำรา ความสามารถ 184 1
คนไม่ยอมเกมส์ คนไม่ยอมกัน 184 1
พึ่งพา 188 0
ค่าของความรู้ 153 0
ตามตัวเอง ตามคนอื่น 144 0
อดีตใช้สร้าง อย่าใช้ทำลายอนาคต 166 0
ทำงานร่วมให้ได้มากกว่าค่างาน 154 0
เรียนให้รู้ต้องทำเอง 171 0
จากธรรมชาติ สู่ cultured food 164 0
เตรียมลูกไปโรงเรียน 166 0
พลังบวก พลังลบ 154 0
อยู่ดีต้องมีทั้งดีทั้งร้าย 146 0
เกียรตินั้นใครให้ 228 0
คนสำคัญอยู่ที่บทบาทและทำหน้าที่ 216 0
พลัง หรือ ภาระ 164 0
ทำตามความต้องการกับทำตามใจ 165 0
เติบโต อย่าให้โตเติบ 202 0
ผู้นำที่ดีคือผู้ตามที่ดี 185 0