นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
สร้างอนาคต 24 0
ทำงานสร้างค่าด้วยโซเซียลออนไลน์ 70 0
เรียนให้เป็นไม่ใช่เรียนดี ต้องเรียนให้มีอนาคต 80 0
ชีวิตออกแบบได้ 86 0
สากลกับนานาชาติ 68 0
พัฒนาตนแบบ Top-down และ Bottom-up 77 0
กันลืมและทำให้ได้ดี 92 0
อย่าหลงความสามารถ ให้ดูที่การสร้างค่า 145 0
ค่าคนใช่อยู่ที่ปริญญา ต้องสร้างค่าทำงานเป็น 122 0
ทำไมต้องสื่อสาร 2 ทาง 125 0
บริหารงาน 360° 139 0
ตั้งป้ายชื่อในที่ประชุม 152 0
ค่าขององค์กร 127 0
ใช้สื่อออนไลน์คือเครื่องมือสร้างค่าความต้องการ 186 0
การรับผิดชอบ 131 0
คนเก่งขององค์กร 156 0
ทำงานกับพนักงานใหม่ 132 0
การบริหารแบบรักษาการ 113 0
บริหารบุคคลเป็นรูปตัว T 132 0
ไม่มีงานทำ หรือ ไม่ทำงาน 159 0
ลงทุนเรียน ยิ่งใช้เร็วยิ่งกำไร 127 0
ชีวิตใหม่วัยสุขหลังเกษียณ 173 0
ใช้ชีวิตให้ดีต้องมี learning and integration 149 0
บริหารงานให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 124 0
ค่าการทำวิจัย 134 0
เรียนให้ประสบความสำเร็จ 199 0
ตามโลกให้ทันกับความเป็นไทย 144 0
คนได้ดีต้องใช้ความสามารถและความดี 167 0
อยากได้ดีต้องมีแผนที่ชีวิต 179 0
วินัยคือตัวทำสู่ความสำเร็จ 163 0
ชนะการแข่งขันคือพัฒนาความสามารถ 129 0
5 ขั้นตอนวงจรการทำสู่อนาคต 160 0
ขอความช่วยเหลือให้ประสบสำเร็จ 154 0
พัฒนาแปลว่าทำให้ดีขึ้น 189 0
ช่วยจับพลาด อย่ามัวจับผิด 157 0
การทำให้ได้ดีที่ต้องการ 150 0
Millionaire & Billionaire 167 0
ชีวิตที่ดีต้องมีจัดการ 159 0
คิดดี ผลดี ต้องมี rebalancing 152 0
ผู้ชนะการคัดเลือก 171 0
วาทะ ตบะในการพูด 180 0
เชื่อมั่นกับดื้อรั้น 125 0
เรียนต้องทำ ทำต้องเรียน 180 0
ค่าการใช้ความรู้ 151 0
การสร้างค่าในชีวิต 154 0
คิด ทำ จึงสำเร็จ 117 0
สร้างค่าพันธกิจกับการประกันคุณภาพ 186 0
คิดค่าการใช้เวลา 148 0
ดี/ไม่ดีที่ใครวัดใครทำ 173 0
การสร้างมือโปรในการเรียน 194 0
คำบ่นว่าใช้พัฒนาหรือฆ่าตัวเอง 201 0
การทำให้หายกลัว 158 0
ค่าการเรียนด้วยตนเอง 183 0
ค่างานสนับสนุน 252 0
สร้างค่าจากการสอบ 233 0
ค่าความรู้ 200 0
ปรับตนจึงพ้นทุกข์ 240 0
ทำด้วยกาย ใจ ความสามารถ 259 0
ฉลาดกับการเปลี่ยนแปลงและแตกต่าง 149 0
มือที่สามทางการตลาด 221 0
ได้ทำกับทำได้ 171 0
อยากมีอนาคตต้องทำให้มีอนาคต 159 0
ทำงานต้องเผื่ออนาคต 272 0
ค่าของคำถาม 194 0
สอนลูกให้เรียนรู้ตลอดเวลา 273 0
การศึกษาคือการลงทุน อย่าสร้างความเสี่ยง 189 0
คน 4.0 321 0
หวงแหน กับ หวงของ 221 0
ค่าตนอยู่ที่คนอื่น 179 0
ทำกิจกรรมนักศึกษาพัฒนาตน 260 0
ค่าการมีวิสัยทัศน์ 251 0
ค่าการแข่งขันคือการพัฒนาตน 272 0
คนมีอนาคต 261 0
การทำให้ได้ดีมีค่า 191 0
ประสบการณ์ต้องสร้างค่าได้ 227 0
เกษตรธุรกิจ 409 0
พฤติกรรมการเรียนรู้ 338 0
เรียนเป็นผู้ตามหรือเรียนเป็นผู้นำ 414 0
ติดตามผลเพื่อความสำเร็จ 201 0
การถกเถียงให้สำเร็จ 280 1
คนทันโลก 173 0
การนำอย่างมีระบบ 169 0
วิสัยทัศน์กับสายสนับสนุน 185 0
ความเสี่ยงในชีวิตป้องกันได้ 195 0
ความเสี่ยงการเกษตร 201 0
การสร้างค่าต้องให้ ไม่เอาแต่รับ 172 0
ทัศนคติกำหนดค่าความสามารถคน 233 0
นวัตกรรมต้องสร้างค่าได้ 186 0
ความรู้มีค่าที่การใช้จริง 182 0
คิดทำแบบผู้นำ 210 0
ค่าความรู้อยู่ที่การใช้ ไม่ใช่การมี 192 0
เก่งสร้างค่าหรือกาฝาก 255 0
ปฏิเสธการเรียนรู้ ความรู้ก็ปฏิเสธเรา 270 1
เปลี่ยนนิสัยต้องเปลี่ยนกิจวัตรประจำวัน 270 0
ความสำเร็จเกิดได้จากวิสัยทัศน์และค่านิยม 221 0
ฝันที่เป็นจริงต้องมีชีวิต 215 0
บอลโลก2018: อดีตไม่ประกันปัจจุบัน 203 0
ทุกคนถูกประเมินว่ามีค่า 236 0
การพัฒนาตน องค์กรต้องเจริญ 223 0
คนส่วนเกิน 283 0