นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ชีวิตคือละคร:บทบาทสำคัญนะ 105 0
ชีวิตที่ดีต้องมีเส้นทาง 92 0
ศึกษาแบบแสวงหาอนาคต 92 0
ความสำเร็จต้องรักให้มากพอและรักให้เป็น 112 0
หวัง คาดหวัง ผิดหวัง สมหวัง 111 0
ประกอบอาชีพคือดำรงชีพทั้งชีวิต 102 0
ทุกคนมีความสามารถ มีดี 96 0
ความตั้งใจสำคัญนะ 123 0
ซื่อสัตย์สำคัญนะ 143 0
ตำแหน่งนั้นสำคัญนะ 149 2
ทำให้ได้ดีต้องมีเป้าหมาย 123 1
เรียนให้เก่งจากคนเก่งและการทำเอง 167 1
ใช้ความรู้ สำคัญนะ 234 1
ยากคือทางทำให้ได้ดี 174 1
งานยุคเอไอ 241 2
คิดดี ทำดี ได้ดี 217 1
การสร้างฝันให้ได้จริง 245 1
ความสมบูรณ์ไม่มีจริง 292 2
เก่าใหม่เรียนรู้ไปด้วยกัน 220 1
ทำให้เป็นงานที่ใช่กับคนที่ชอบ 318 1
ทุกการแข่งขันมีรางวัลให้ 281 1
มรรค ผล 219 1
การเรียนรู้ให้ดีอยู่ที่ตั้งคำถาม 259 4
ทำให้ดีเหมือนอาหารอร่อย 193 0
มีดีต้องใช้เป็น 254 1
ผิดพลาดกับผิดจริง 198 0
ทำงานยุคเอไอ 216 0
สมองกล สมองคน 222 1
Shared vision, shared Missions have to Shared action 329 3
อดีต ปัจจุบัน อนาคต คือชีวิต 279 1
การทำให้อยู่ดีมีสุข 267 1
เรียนให้ได้ดีต้องทำเอง 340 2
ทำแผนกลยุทธ์ 307 1
ฝันให้ได้ดี อย่าฝันลม ๆ แล้ง ๆ 299 1
ชีวิตจริงต้องวิ่งให้ทัน 319 2
อยากได้ความดีความชอบต้องทำให้ดีและชอบ 291 1
ทำงานให้ดีที่สั่งตัวเอง 320 2
คนได้ดีต้องขยันเป็น 298 1
เป้าหมายทำให้ได้ดี อยู่ดี 245 1
พรแสวงมีค่ากว่าพรสวรรค์ 325 1
สร้างค่า สร้างอนาคต ต้องจัดการเวลา 315 2
ดี 317 1
ได้ดีที่ทำหน้าที่ 297 1
แพ้ 284 1
ฝึกทำความสำเร็จ 239 1
การทำให้ดี 287 3
อย่าหยุดฝัน 238 2
การสร้างความสำเร็จของตัวเอง 246 4
ใช้ชีวิตเหมือนกวาดขยะ 224 1
สร้างความสำเร็จเหมือนสร้างตึก 217 1
คนเจริญ 203 1
ความเป็นมืออาชีพ 257 2
อดได้จึงได้ดี 230 2
ค่าการทำงาน 249 2
นิสัย สันดาน แก้ได้ 401 3
ปัญหาการทำงาน 333 1
เจริญ คือ 327 1
ติชมตนเอง 311 1
2563 สงกรานต์ประวัติศาสตร์ 336 3
มุมมองทำให้คนต่างกัน 314 1
พิชิต covid-19 ด้วยความเจริญของคน 299 1
เติมปัญญาต้องมีปัญญา 299 1
ได้ดีที่มีระเบียบเป็นระบบ 307 2
ต้นทุนชีวิต 297 1
การทำให้ใด้ดี 301 2
คนประสบความสำเร็จ 284 2
คนมีดี คนดี 275 3
มนุษย์น่าคิดกับ covid-19 230 2
ยาก ง่าย ได้ เสีย 220 3
ชีวิตไม่ใช่ของตนคนเดียว 272 4
ชีวิตที่ดีมีทั้งถูกและผิด 222 1
เป้าหมายและกระบวนการคือทางสร้างความสำเร็จ 234 1
ฟังให้ได้ดี 215 1
อดทนให้ได้ดี 263 3
คนมีความรู้ กับ ผู้รู้ 218 0
ยิ่งยากยิ่งแข็งแรง ยิ่งง่ายยิ่งอ่อนแอ 231 0
อยากเจริญต้องตั้งเป้าหมายให้สูงเข้าไว้ 241 1
การศึกษาช่วง COVID-19 419 2
กักตัว ป้องกัน COVID-19 เพื่อใคร 316 8
ความซื่อสัตย์สำคัญนะ 274 3
แอพเช็คลิสต์ covid-19 281 2
เสี่ยงได้ เสี่ยงเสีย 239 3
Covid-19 คิดกักก่อนเป็น 268 3
เสร็จกับความสำเร็จ 246 1
COVID ติดปีก 251 1
การสร้างค่าเพิ่ม 453 9
ชนะ-แพ้มีทุกวัน 248 1
เข็ดก่อนทำ 241 0
อะไรทำให้ได้ดี/ไม่ดี 307 1
รับพรให้เป็นจริง 243 0
การทำให้สมหวัง 247 1
หน้าที่การประเมิน 397 0
ค่าของทุกอย่างอยู่ที่การใช้ 403 1
ทำงานให้เหมือนเรียนหลายวิชา 298 1
อยู่ร่วมกันตามความจริง 315 1
เรียนให้ได้ดี 434 6
เป้าหมายและกระบวนการคือทางสร้างความสำเร็จ 262 0
COVID-19 โรคยุคโลกาภิวัตน์ 492 4
Reasons to exist 286 1
อย่าใช้เวลาจำกัดค่าตน 306 0