นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
หวงแหน กับ หวงของ 30 0
ค่าตนอยู่ที่คนอื่น 54 0
ทำกิจกรรมนักศึกษาพัฒนาตน 65 0
ค่าการมีวิสัยทัศน์ 71 0
ค่าการแข่งขันคือการพัฒนาตน 105 0
คนมีอนาคต 131 0
การทำให้ได้ดีมีค่า 102 0
ประสบการณ์ต้องสร้างค่าได้ 119 0
เกษตรธุรกิจ 175 0
พฤติกรรมการเรียนรู้ 145 0
เรียนเป็นผู้ตามหรือเรียนเป็นผู้นำ 184 0
ติดตามผลเพื่อความสำเร็จ 119 0
การถกเถียงให้สำเร็จ 141 1
คนทันโลก 105 0
การนำอย่างมีระบบ 109 0
วิสัยทัศน์กับสายสนับสนุน 112 0
ความเสี่ยงในชีวิตป้องกันได้ 122 0
ความเสี่ยงการเกษตร 139 0
การสร้างค่าต้องให้ ไม่เอาแต่รับ 119 0
ทัศนคติกำหนดค่าความสามารถคน 163 0
นวัตกรรมต้องสร้างค่าได้ 123 0
ความรู้มีค่าที่การใช้จริง 134 0
คิดทำแบบผู้นำ 146 0
ค่าความรู้อยู่ที่การใช้ ไม่ใช่การมี 132 0
เก่งสร้างค่าหรือกาฝาก 190 0
ปฏิเสธการเรียนรู้ ความรู้ก็ปฏิเสธเรา 188 1
เปลี่ยนนิสัยต้องเปลี่ยนกิจวัตรประจำวัน 172 0
ความสำเร็จเกิดได้จากวิสัยทัศน์และค่านิยม 156 0
ฝันที่เป็นจริงต้องมีชีวิต 148 0
บอลโลก2018: อดีตไม่ประกันปัจจุบัน 154 0
ทุกคนถูกประเมินว่ามีค่า 173 0
การพัฒนาตน องค์กรต้องเจริญ 147 0
คนส่วนเกิน 204 0
ประเมินความดีความไม่ชอบ 180 0
ต้องมุ่งมั่นจริงจึงประกันความสำเร็จ 144 2
ขอบคุณทีมหมูป่าอะคาเดมี่ เชียงราย 151 0
คนมีค่า/ภาระ 175 0
คนมีค่าที่ 124 0
ค่าคน 189 0
ฟังใครไม่เป็นคือพัฒนาไม่ได้ 186 1
ค่านิยมกับวิสัยทัศน์ 218 3
การศึกษาต้องพัฒนาคนด้วยการทำงานจริง 196 0
การสอนเพื่อพัฒนาความสามารถคน 185 0
Book to life ความท้าทายการศึกษา 4.0 176 0
พัฒนาแปลว่าทำให้ดีขึ้นตลอดเวลา 216 0
สอนตัวเอง 198 0
ทางสู่ความเจริญในการทำงาน 174 0
คิดพัฒนาตนต้องมีกลยุทธ์ 160 0
การเคารพนับถือตัวเอง 229 0
น้ำพักน้ำแรง 160 0
เรียนกับเรียนรู้ 168 0
ได้กับมีปริญญา 164 0
ค่าการบริการคือความประทับใจ 160 0
อย่าคิดมาก ต้องคิดให้เป็น 178 0
จัดข้อมูลชีวิตพิชิตอนาคต 181 0
บันทึกความสำเร็จเพื่อความสำเร็จ 177 0
ความซื่อสัตย์คือหลักประกันความสำเร็จ 257 0
New active learning 223 1
Old active learning 264 1
ครอบครัวโชคดีบอลโลก 226 1
ทำอะไรไม่ง่ายอย่างที่คิด ต้องคิดทำให้พอดี 194 1
สร้างอนาคตที่ดีต้องรู้จักตัวเอง 204 0
ดีได้ต้องมีปรารถนาดี 182 0
เขียนฝ้นให้ชัดเจน และเป็นจริง 242 2
ตัวบวก ตัวลบ 241 0
เอาใจกับเกรงใจ 210 0
จัดการศึกษาให้ดีกว่าออนไลน์ 217 0
ช่วยกันหาใช้ค่าของดี 237 1
ยุคค้าขายต้องทำแต่ดี 213 0
ลด เพิ่ม ไหนดีกว่า 260 0
ชีวิตจริงยิ่งกว่าเข้าห้องสอบ 198 0
คิดบวกทำบวกได้บวก คิดลบทำลบได้ลบ 167 0
พ่อแม่ไม่สั่งสอน 275 0
ธุรกิจทุเรียนกับคนไทย 212 0
ทุเรียนทอง 212 0
ทำงาน ทำอาชีพ 214 0
ให้คำปรึกษาตัวเอง 185 0
การสร้างค่าจากผลงานวิจัย 292 0
คน(อ)ยากจน 224 0
การทำเพื่อสร้างอนาคต 204 0
เอาใจเขามาใส่ใจเราให้ได้ดีมีความสำเร็จ 180 0
ทำงานให้ดีต้องมีดนตรีในหัวใจ 189 0
การเรียนรู้ให้ได้ดีอยู่ที่การคิด 256 0
ใครทำให้ได้ดี 241 0
ทำอย่างท้าทาย 324 1
ตรวจความมั่นคง 202 0
การสร้างคนอนาคต 281 0
คนไทยคนเทศยุคสอง 229 0
นักเรียน นักศึกษา 278 1
ได้ดีอยู่ที่ควบคุมตนเอง 248 2
การทำงานให้เจริญ 265 0
ทำไมมีความรู้ยังไม่ได้ดี 250 0
งาน 292 0
50 ปี ค่าครองชีพเพิ่ม 100 เท่า 269 0
ชีวิตคือการแข่งขัน 311 0
ความหมายของคำว่า ทำดี 226 0
คาดหวังกับความหวัง 222 0
ทำไมดีที่อื่นมาตายที่ไทย 250 0
อยากได้ดีต้องมีความรับผิดชอบ 194 0
เก่งเรียน เก่งงาน 185 0