นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ของดีของไทย 30 0
ศาสตร์ทำให้ทำได้ ศิลป์ทำให้ได้ดี 60 0
วิกฤตการศึกษาและโอกาส 63 0
ใช้ความสามารถให้ได้ดี 73 0
การยกย่องให้ได้ดี 67 0
เถ้าแก่ 67 0
ประเมินค่าตนเอง 76 0
Adaptability 77 1
ความพยายามสะสม 72 0
ถูกต้องว่องไวคือค่างานฝ่ายสนับสนุน 90 0
ความคิดสำคัญกว่าความรู้ แต่ต้องคิดดีคิดเป็น 92 0
อย่ากลัวผิด แต่ต้องคิดพัฒนา 105 0
Design thinking ชีวิตที่ดีต้องมีการออกแบบ 93 0
ใช้ชีวิตดีมีหลายเส้นทาง 98 0
เกษียณอายุต้องรู้ปิดหูปิดตา 105 0
ชีวิตคือการทดลอง 93 0
ทางทำให้ก้าวสู่ความสำเร็จ 99 0
ทำงานให้เจริญ 97 0
เท่าเทียม ต้องเที่ยงธรรม 108 0
หลักการทำงานดีมีสุข 106 0
ประเมินให้กำลังใจให้เจริญ 106 0
ความรู้มีไว้ใช้ สร้างค่าต้องใช้ข้อมูล 106 0
การมีส่วนร่วมที่เกิดค่าจริง 124 0
มืออาชีพ 124 1
ค่าของคุณอยู่ที่คุณเป็นใคร 100 0
เจริญ สะดวก แต่ไม่สบาย 118 0
แนวดิ่ง แนวราบ กับการเจริญเติบโต 130 2
ความรู้ความเข้าใจคือศาสตร์ ความสามารถการใช้คือศิลป์ 256 6
ใคร ๆ ก็อยากเก่ง อยากได้ดี 122 0
ช้อปให้ทันสมัย 118 0
เวลามีค่าที่การจัดใช้ 142 3
ชีวิตที่ดีไม่ต้องแข่งกัน ให้แข่งขันร่วมกัน 117 0
คนเก่ากับคนใหม่ 120 0
เก่งเรียนจึงเป็นคนเก่ง 143 0
พลังบวก พลังลบ 138 0
การประชาสัมพันธ์ 127 0
ทำให้ไกลกว่าหน้าที่ ทำให้ดีกว่าที่ทำ 138 0
อยากให้ดีต้องทำดีให้ดู ไม่ใช่ทำให้ดูดี 134 0
เข้าถึงลูกค้ากับให้ลูกค้าเข้าถึง 126 0
ปลูกฝังภาษาให้ลูก 137 0
ความสำเร็จลอกกันไม่ได้ 143 0
อยากได้ดีต้องบังคับตัวเอง 116 1
ทบทวนบทบาทก่อนทำหน้าที่ 116 0
เรียนสอนยุคใหม่ ต้องสอนให้เรียนรู้เป็น 148 2
ปิดไฟได้มากกว่าที่คิด 174 0
การเข้าสังคมออนไลน์ 186 0
เรียนอย่างไร ได้อะไร 177 0
Smarter than smart  142 0
ความดี ความชอบ 191 2
ความสำคัญของการกำหนดเวลา 198 0
วิสัยทัศน์ต้องตรงกับวิสัยทำ 205 0
อนาคตที่ดีต้องสร้าง 168 0
ของมีค่าที่ให้ใคร ๆ ใช้ 207 0
ความสำคัญการเป็นนักศึกษา 187 0
เรียนรู้กับเรียนความรู้ ทำให้คนต่างกัน 227 2
คิดแพ้ก็แพ้ตั้งแต่คิด คิดชนะลงมือทำจึงชนะ 218 0
Smart people vs Smart worker 200 0
เกษตรอินทรีย์กับเกษตรปลอดภัย 212 0
สติมี ปัญญาได้ดี 143 0
Value chain working 220 0
คนส่วนน้อย คนส่วนใหญ่ 157 0
ปัญญากับปัญหา 198 0
Self positioning การวางตำแหน่งตนเอง 146 0
3ช หลักการร่วมทำงานให้เจริญ 172 1
บริหารเวลา บริหารค่าคน 214 0
เสียภาษีรถยนต์ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา แห่งที่ 2 หาดใหญ่ 180 1
แก้ความเบื่อหน่าย 128 0
ได้ดีที่เป็นตัวบวก 202 0
หน้าที่ชีวิตคน 131 0
ปัญญาคน ปัญญาประดิษฐ์ : การทำเอกสาร 171 1
นักศึกษาไม่ใช่แค่ผู้เรียน 242 2
ค่าเงินแข็ง-อ่อน 135 1
ทำได้ ทำเป็น 118 1
ค่างานอยู่ที่บริหารค่าคน 127 0
ความเป็นผู้ใหญ่ ต้องใช้สำนึก 120 1
ละครจบ 109 0
ชีวิตได้ดีต้องมีระเบียบแบบแผน 113 0
เส้นตาย เส้นเป็น 146 0
ทำให้ได้คะแนนประเมินความพึงพอใจ 157 0
ติดใจกับติดอยู่ในใจ 138 0
หน้าที่ประเมินต้องทำให้ดี 129 0
การพัฒนาคนด้านบริหารจัดการกลาง 224 0
การศึกษายุคโลกเปลี่ยนไว 137 1
ผู้กองยอดรัก 164 0
เมื่อผู้ใหญ่เล่นเกมส์ออนไลน์ 157 2
ฝึกบทละครชีวิตตน 199 3
ความซนของผู้ใหญ่ 167 2
ระบบประกันคุณภาพกับการพัฒนาตน 152 2
เรียนแบบจดเพื่อจำ 145 0
รู้ดี คิดดี ทำดี 160 6
ผลักดัน สนับสนุน 281 1
ของดี ของขยะ 150 0
ตำแหน่งงานว่าง vs ว่างงาน 128 0
ชีวิตเลือกได้ 175 0
ค่าตำแหน่งทางวิชาการ 104 0
รางวัลคน รางวัลของ 128 0
ความสำเร็จของการบริหารงาน 233 0
Learning is tool for self developing 225 0
Learning by working 244 0
ใช้ปัญหาสร้างปัญญา อย่าใช้ลดค่าปัญญา 250 0