นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
บุญ บาป กับการทำงาน 13 0
สัดส่วนผลงาน จำกัดความสามารถร่วมงาน 20 0
ได้ดีที่ควบคุมตนเอง 35 0
ใช้ชีวิตต้องคิดให้เป็นระบบ 34 0
การเตรียมตัวอยู่ยุคผู้สูงอายุ 53 0
ลำบากก่อนจึงเจริญ 61 0
ความรู้กับความสำคัญ 59 0
งานน้อยใครว่าดี? 67 0
เริ่มต้นดีมีความเชื่อถือ 76 0
ความรู้กับกระบวนการเรียนรู้ 82 0
เริ่มต้นไวมีชัยตลอดไป 79 0
การทำงานมหาวิทยาลัยต่างจังหวัด 58 0
มนุษย์กับหุ่นยนต์ 62 0
การทำให้ไม่ให้แก่ 64 0
บริหารอย่างมีกลยุทธ์ 70 0
ใช้โอกาสจึงมีจึงได้โอกาส 67 0
ดื้อตาขุ่น 78 0
ทุกคนมีหน้าที่เป็นตัวแทน 89 0
ความผิดพลาดกับความสำเร็จ 96 0
ความตื่นตัวขององค์กรขึ้นกับผู้บริหาร 103 0
ยุคสูงวัยมีเวลาสร้างค่าน้อยลง 122 0
ยั่งยืนได้ต้องทันโลกทันสมัย 82 0
กิจกรรม กิจการ 113 0
ได้ดีอยู่ที่การทำ 107 0
ชีวิตเหมือนการขับรถ 110 0
คุณภาพการทำงาน เป้าหมายต้องคมชัด โฟกัสต้องถึงคน 123 0
ชีวิตติด ๆ ขัด ๆ restart เสียบ้าง 121 0
พลังคิดบวก คิดลบ 112 0
งานสำเร็จด้วยการให้ความสำคัญ 151 0
ความยิ่งใหญ่ของคนอยู่ที่ตนเอง 129 0
ยุค big data 169 0
สังคมคุณภาพ 196 0
นักเรียนกับนักศึกษา 117 0
เรียนเป็นทองคำ จบเป็นโคลนตม 179 2
มองให้เป็นจึงเห็นค่า 195 0
อาหารตามสั่งยุค 4.0 143 0
วันเด็ก 2562 132 0
สื่อสารออนไลน์ในภาวะฉุกเฉิน 220 0
แบบการสอนตามเป้าประสงค์ 253 0
สติในตัวตน 156 0
ค่าความประทับใจ บวก ลบ 205 0
 จงเป็นคนมีการศึกษา 226 4
ทำดีให้ตัวเอง 139 0
เรียนเพื่อหางานทำ เรียนเพื่อทำงาน 239 0
คณิตศาสตร์การทำงานร่วมกัน 112 0
การประกันอนาคต 175 0
บริหารงานให้ได้ดีต้องมีคำชมและข่มความเงียบ 196 0
สวัสดีปีใหม่ 2562 277 2
ประเมินชีวิตสิ้นปี 225 0
ชีวิตดีได้แค่มาก่อน กลับหลัง 163 0
ฝึกความเก่ง 256 0
ทำได้กับทำเป็น 163 0
ทำงานให้ได้ดี 146 0
คิดถูกผิดให้ดูที่ผล 166 0
ทำไมวิชาการจึงใช้งานไม่ได้ 139 0
อะไรคือ 4.0 213 0
ทำผิดเป็นจึงเห็นค่า 122 0
ใช้เสน่ห์สร้างค่า 178 0
มือใหม่ต้องแสดงฝีมือ 148 0
Smart อัจฉริยะ 172 0
ปัญญา ปัญหา 168 0
เจริญใครว่าสะดวก 187 0
ทรัพย์สินที่บริหารเพิ่มค่าได้คือคน 135 0
ทีมงานเข้มแข็ง 183 0
ผู้ประกอบการต้องรู้การเงินทำธุรกิจ 154 0
ดีต้องสั่งสม ไม่ดีมีแต่เสีย 316 0
ความทุกข์ยากสร้างชีวิต 304 1
การบิดเบือน ผลได้จึงไม่จริง 354 0
อยากสำเร็จต้องจัดการตัวเอง 173 0
ความเท่าเทียมเทียม 284 0
เจริญเติบโต 173 0
ลดความกลัวด้วยการพัฒนาตัวเอง 139 0
อดทน พยายาม 315 0
วิสัยทัศน์ภายใน 413 0
ค่าคนทำงาน 264 1
อยากได้ดีต้องไม่ลืมสัญญา 182 0
ตัวชี้วัดตาม ตัวชี้วัดนำ 372 1
ตัวควบคุมสู่ความสำเร็จ 193 1
โค้ชกับอาจารย์ 450 0
พฤติกรรมคนต่างยุค 414 0
กลยุทธ์การประเมินตนเอง 177 0
เมื่อเจอปัญหา 171 0
5 ส เพิ่มประสิทธิภาพ 150 0
การเรียนรู้และนวัตกรรมในการประกันคุณภาพ 220 0
การศึกษายุคใหม่ต้องสร้างคน 376 0
ยุคเอไอ ใช้เครื่องทุ่นแรงต้องแกร่งปัญญา 156 0
วิชา หน้าที่ เป้าหมาย 183 2
ผลเสียการโพสต์ที่ไม่ดี 277 0
ไม่ต้องถูกต้องแต่ต้องถูกใจ 153 0
ใช้คนให้ถูกงาน บริหารคนให้ได้ใจ 369 0
ตาต่อตา ฟันต่อฟัน 491 7
ฝึกฝืนเพื่อฝึกฝน 190 0
ย้ายค่ายเบอร์เดิม 270 2
ฝึกตนให้มีสติ 173 0
ยุคการเล่นแชร์ความสามารถ 178 0
ความต้องการเทียม 193 1
อาลัยพี่เสริฐ 398 0
ค่าความยาก 214 0
How to do to success 179 0
วิธีแก้ปัญหาการพัฒนาตน 316 0