นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ความดีความชอบ(ธรรม) 90 1
อ่านออก เขียนได้ 104 0
หน้าที่คือความสำเร็จ 295 1
เก่ง 123 1
ทำงานยุคใหม่ต้องผสานความสามารถ 242 1
ปรุงรสงาน 136 1
ผิดพลาด ล้มเหลว สำเร็จมากกว่าสำเร็จ 280 1
ให้ความเป็นจริงพูด แต่ระวังการพูดที่ไม่เป็นจริง 173 0
ค่าจริงของการประเมิน 222 0
สร้างโอกาส 1168 2
ชีวิตที่ดี 420 4
เชื่อมั่น ดื้อรั้น อวดดี 464 2
พึ่งพา พึ่งพิง พึ่งพัง 386 4
ดี ดีมาก ดีเด่น ดีเยี่ยม 482 5
การสื่อสารองค์กรให้ชนะ 325 3
ฝันใหญ่ยิ่งได้มาก ฝันเล็กยิ่งได้น้อย 559 19
อยากได้ดีต้องคิดบวก 317 3
วัตถุประสงค์ต้องทำให้ตรง 357 2
เรียนดีกับรียนให้ได้ดี 338 2
Bottom up planning 437 1
เดี๋ยวนั้นสำคัญนะ 342 3
ชีวิตคุณภาพต้องประกันคุณภาพชีวิต 535 7
สินค้าเทคโนโลยี ขายความสามารถไม่ใช่ขายสินค้า 349 6
ความสุข 298 0
ความคิดนั้นสำคัญกับชีวิต 287 2
ใช้ชีวิตให้ง่าย ดี เจริญ 370 3
ชีวิตคือการสร้างค่า 319 2
รองานให้ได้งาน 456 9
คิดแบบชนะ หรือ แพ้ 337 3
ระบบคัดคน คนต้องคัดตัวเอง 440 3
ใช้ชีวิตดั่งสายน้ำ 449 1
เป้าหมายสำคัญนะ 394 1
ความพยายามทำให้เจริญ 496 1
ชีวิตที่ดีต้องมีพัฒนา 442 1
ภูมิรู้กับความรู้ 1042 2
วัตถุประสงค์การเรียน 552 1
ค่าการสอบ 484 1
เงื่อนไขความสำเร็จ 578 3
การศึกษายุคพัฒนา 526 1
พยามยามให้ได้ ให้ดี 416 1
หมดปัญหา เพียงคิดว่า 332 0
ได้ดีต้องแสดงฝีมือและมีดี 433 2
อยากให้ดีต้องใช้ความเก่งและทำเป็นทีม 435 0
ตรงเวลาสำคัญกับชีวิต 463 0
คิดถึงเรา คิดถึงแต่ดี 481 1
ให้โอกาสตัวเอง จึงมีโอกาส 375 0
รางวัลแข่งขัน รางวัลชีวิต 452 1
ฝันให้ใหญ่หมายถึง 460 0
การสร้างค่าให้ตนเอง 440 0
ได้ยินกับการฟัง 481 0
ใช้ชีวิตต้องคิดถึงวันพรุ่งนี้ 435 0
ชีวิตคือละคร:บทบาทสำคัญนะ 514 0
ชีวิตที่ดีต้องมีเส้นทาง 491 0
ศึกษาแบบแสวงหาอนาคต 559 0
ความสำเร็จต้องรักให้มากพอและรักให้เป็น 431 0
หวัง คาดหวัง ผิดหวัง สมหวัง 443 0
ประกอบอาชีพคือดำรงชีพทั้งชีวิต 424 0
ทุกคนมีความสามารถ มีดี 396 0
ความตั้งใจสำคัญนะ 409 0
ซื่อสัตย์สำคัญนะ 445 0
ตำแหน่งนั้นสำคัญนะ 436 2
ทำให้ได้ดีต้องมีเป้าหมาย 429 1
เรียนให้เก่งจากคนเก่งและการทำเอง 508 1
ใช้ความรู้ สำคัญนะ 497 1
ยากคือทางทำให้ได้ดี 513 2
งานยุคเอไอ 811 24
คิดดี ทำดี ได้ดี 616 20
การสร้างฝันให้ได้จริง 518 1
ความสมบูรณ์ไม่มีจริง 575 3
เก่าใหม่เรียนรู้ไปด้วยกัน 504 1
ทำให้เป็นงานที่ใช่กับคนที่ชอบ 608 1
ทุกการแข่งขันมีรางวัลให้ 555 1
มรรค ผล 506 1
การเรียนรู้ให้ดีอยู่ที่ตั้งคำถาม 530 4
ทำให้ดีเหมือนอาหารอร่อย 450 0
มีดีต้องใช้เป็น 527 1
ผิดพลาดกับผิดจริง 434 0
ทำงานยุคเอไอ 446 0
สมองกล สมองคน 508 1
Shared vision, shared Missions have to Shared action 1163 40
อดีต ปัจจุบัน อนาคต คือชีวิต 578 1
การทำให้อยู่ดีมีสุข 564 1
เรียนให้ได้ดีต้องทำเอง 609 2
ทำแผนกลยุทธ์ 592 3
ฝันให้ได้ดี อย่าฝันลม ๆ แล้ง ๆ 592 1
ชีวิตจริงต้องวิ่งให้ทัน 608 2
อยากได้ความดีความชอบต้องทำให้ดีและชอบ 555 1
ทำงานให้ดีที่สั่งตัวเอง 603 2
คนได้ดีต้องขยันเป็น 554 1
เป้าหมายทำให้ได้ดี อยู่ดี 456 1
พรแสวงมีค่ากว่าพรสวรรค์ 562 1
สร้างค่า สร้างอนาคต ต้องจัดการเวลา 539 2
ดี 562 1
ได้ดีที่ทำหน้าที่ 537 1
แพ้ 496 1
ฝึกทำความสำเร็จ 458 1
การทำให้ดี 592 9
อย่าหยุดฝัน 506 2
การสร้างความสำเร็จของตัวเอง 523 6
ใช้ชีวิตเหมือนกวาดขยะ 458 1