นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 1 : 100 post

Post Title Page Visits comment
พึ่งพา พึ่งพิง พึ่งพัง 122 1
ดี ดีมาก ดีเด่น ดีเยี่ยม 260 2
การสื่อสารองค์กรให้ชนะ 143 3
ฝันใหญ่ยิ่งได้มาก ฝันเล็กยิ่งได้น้อย 264 2
อยากได้ดีต้องคิดบวก 171 2
วัตถุประสงค์ต้องทำให้ตรง 238 1
เรียนดีกับรียนให้ได้ดี 203 2
Bottom up planning 275 1
เดี๋ยวนั้นสำคัญนะ 181 1
ชีวิตคุณภาพต้องประกันคุณภาพชีวิต 290 3
สินค้าเทคโนโลยี ขายความสามารถไม่ใช่ขายสินค้า 155 1
ความสุข 160 0
ความคิดนั้นสำคัญกับชีวิต 156 0
ใช้ชีวิตให้ง่าย ดี เจริญ 209 1
ชีวิตคือการสร้างค่า 174 0
รองานให้ได้งาน 211 4
คิดแบบชนะ หรือ แพ้ 198 2
ระบบคัดคน คนต้องคัดตัวเอง 304 2
ใช้ชีวิตดั่งสายน้ำ 324 1
เป้าหมายสำคัญนะ 295 1
ความพยายามทำให้เจริญ 369 1
ชีวิตที่ดีต้องมีพัฒนา 297 0
ภูมิรู้กับความรู้ 324 2
วัตถุประสงค์การเรียน 384 1
ค่าการสอบ 355 0
เงื่อนไขความสำเร็จ 390 2
การศึกษายุคพัฒนา 342 0
พยามยามให้ได้ ให้ดี 292 1
หมดปัญหา เพียงคิดว่า 214 0
ได้ดีต้องแสดงฝีมือและมีดี 245 0
อยากให้ดีต้องใช้ความเก่งและทำเป็นทีม 299 0
ตรงเวลาสำคัญกับชีวิต 308 0
คิดถึงเรา คิดถึงแต่ดี 331 0
ให้โอกาสตัวเอง จึงมีโอกาส 280 0
รางวัลแข่งขัน รางวัลชีวิต 320 0
ฝันให้ใหญ่หมายถึง 358 0
การสร้างค่าให้ตนเอง 344 0
ได้ยินกับการฟัง 382 0
ใช้ชีวิตต้องคิดถึงวันพรุ่งนี้ 333 0
ชีวิตคือละคร:บทบาทสำคัญนะ 409 0
ชีวิตที่ดีต้องมีเส้นทาง 378 0
ศึกษาแบบแสวงหาอนาคต 401 0
ความสำเร็จต้องรักให้มากพอและรักให้เป็น 308 0
หวัง คาดหวัง ผิดหวัง สมหวัง 349 0
ประกอบอาชีพคือดำรงชีพทั้งชีวิต 318 0
ทุกคนมีความสามารถ มีดี 283 0
ความตั้งใจสำคัญนะ 307 0
ซื่อสัตย์สำคัญนะ 328 0
ตำแหน่งนั้นสำคัญนะ 337 2
ทำให้ได้ดีต้องมีเป้าหมาย 336 1
เรียนให้เก่งจากคนเก่งและการทำเอง 411 1
ใช้ความรู้ สำคัญนะ 401 1
ยากคือทางทำให้ได้ดี 355 1
งานยุคเอไอ 582 8
คิดดี ทำดี ได้ดี 441 7
การสร้างฝันให้ได้จริง 410 1
ความสมบูรณ์ไม่มีจริง 469 3
เก่าใหม่เรียนรู้ไปด้วยกัน 398 1
ทำให้เป็นงานที่ใช่กับคนที่ชอบ 504 1
ทุกการแข่งขันมีรางวัลให้ 454 1
มรรค ผล 397 1
การเรียนรู้ให้ดีอยู่ที่ตั้งคำถาม 428 4
ทำให้ดีเหมือนอาหารอร่อย 329 0
มีดีต้องใช้เป็น 433 1
ผิดพลาดกับผิดจริง 334 0
ทำงานยุคเอไอ 348 0
สมองกล สมองคน 390 1
Shared vision, shared Missions have to Shared action 829 15
อดีต ปัจจุบัน อนาคต คือชีวิต 470 1
การทำให้อยู่ดีมีสุข 454 1
เรียนให้ได้ดีต้องทำเอง 506 2
ทำแผนกลยุทธ์ 466 2
ฝันให้ได้ดี อย่าฝันลม ๆ แล้ง ๆ 482 1
ชีวิตจริงต้องวิ่งให้ทัน 503 2
อยากได้ความดีความชอบต้องทำให้ดีและชอบ 452 1
ทำงานให้ดีที่สั่งตัวเอง 496 2
คนได้ดีต้องขยันเป็น 460 1
เป้าหมายทำให้ได้ดี อยู่ดี 357 1
พรแสวงมีค่ากว่าพรสวรรค์ 456 1
สร้างค่า สร้างอนาคต ต้องจัดการเวลา 446 2
ดี 463 1
ได้ดีที่ทำหน้าที่ 434 1
แพ้ 403 1
ฝึกทำความสำเร็จ 367 1
การทำให้ดี 469 9
อย่าหยุดฝัน 399 2
การสร้างความสำเร็จของตัวเอง 406 4
ใช้ชีวิตเหมือนกวาดขยะ 369 1
สร้างความสำเร็จเหมือนสร้างตึก 356 1
คนเจริญ 348 1
ความเป็นมืออาชีพ 407 2
อดได้จึงได้ดี 391 2
ค่าการทำงาน 412 2
นิสัย สันดาน แก้ได้ 570 3
ปัญหาการทำงาน 466 1
เจริญ คือ 458 1
ติชมตนเอง 437 1
2563 สงกรานต์ประวัติศาสตร์ 475 3
มุมมองทำให้คนต่างกัน 449 1
พิชิต covid-19 ด้วยความเจริญของคน 427 1