นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
พึ่งพา พึ่งพิง พึ่งพัง 118 1
ดี ดีมาก ดีเด่น ดีเยี่ยม 259 2
การสื่อสารองค์กรให้ชนะ 141 3
ฝันใหญ่ยิ่งได้มาก ฝันเล็กยิ่งได้น้อย 264 2
อยากได้ดีต้องคิดบวก 171 2
วัตถุประสงค์ต้องทำให้ตรง 238 1
เรียนดีกับรียนให้ได้ดี 202 2
Bottom up planning 275 1
เดี๋ยวนั้นสำคัญนะ 180 1
ชีวิตคุณภาพต้องประกันคุณภาพชีวิต 290 3
สินค้าเทคโนโลยี ขายความสามารถไม่ใช่ขายสินค้า 154 1
ความสุข 160 0
ความคิดนั้นสำคัญกับชีวิต 156 0
ใช้ชีวิตให้ง่าย ดี เจริญ 209 1
ชีวิตคือการสร้างค่า 174 0
รองานให้ได้งาน 211 4
คิดแบบชนะ หรือ แพ้ 197 2
ระบบคัดคน คนต้องคัดตัวเอง 304 2
ใช้ชีวิตดั่งสายน้ำ 324 1
เป้าหมายสำคัญนะ 295 1
ความพยายามทำให้เจริญ 369 1
ชีวิตที่ดีต้องมีพัฒนา 296 0
ภูมิรู้กับความรู้ 324 2
วัตถุประสงค์การเรียน 384 1
ค่าการสอบ 355 0
เงื่อนไขความสำเร็จ 390 2
การศึกษายุคพัฒนา 342 0
พยามยามให้ได้ ให้ดี 292 1
หมดปัญหา เพียงคิดว่า 214 0
ได้ดีต้องแสดงฝีมือและมีดี 245 0
อยากให้ดีต้องใช้ความเก่งและทำเป็นทีม 299 0
ตรงเวลาสำคัญกับชีวิต 308 0
คิดถึงเรา คิดถึงแต่ดี 331 0
ให้โอกาสตัวเอง จึงมีโอกาส 279 0
รางวัลแข่งขัน รางวัลชีวิต 319 0
ฝันให้ใหญ่หมายถึง 357 0
การสร้างค่าให้ตนเอง 343 0
ได้ยินกับการฟัง 381 0
ใช้ชีวิตต้องคิดถึงวันพรุ่งนี้ 332 0
ชีวิตคือละคร:บทบาทสำคัญนะ 408 0
ชีวิตที่ดีต้องมีเส้นทาง 376 0
ศึกษาแบบแสวงหาอนาคต 401 0
ความสำเร็จต้องรักให้มากพอและรักให้เป็น 307 0
หวัง คาดหวัง ผิดหวัง สมหวัง 349 0
ประกอบอาชีพคือดำรงชีพทั้งชีวิต 318 0
ทุกคนมีความสามารถ มีดี 282 0
ความตั้งใจสำคัญนะ 306 0
ซื่อสัตย์สำคัญนะ 327 0
ตำแหน่งนั้นสำคัญนะ 336 2
ทำให้ได้ดีต้องมีเป้าหมาย 336 1
เรียนให้เก่งจากคนเก่งและการทำเอง 411 1
ใช้ความรู้ สำคัญนะ 400 1
ยากคือทางทำให้ได้ดี 355 1
งานยุคเอไอ 582 8
คิดดี ทำดี ได้ดี 441 7
การสร้างฝันให้ได้จริง 410 1
ความสมบูรณ์ไม่มีจริง 468 3
เก่าใหม่เรียนรู้ไปด้วยกัน 397 1
ทำให้เป็นงานที่ใช่กับคนที่ชอบ 503 1
ทุกการแข่งขันมีรางวัลให้ 453 1
มรรค ผล 396 1
การเรียนรู้ให้ดีอยู่ที่ตั้งคำถาม 427 4
ทำให้ดีเหมือนอาหารอร่อย 328 0
มีดีต้องใช้เป็น 432 1
ผิดพลาดกับผิดจริง 333 0
ทำงานยุคเอไอ 347 0
สมองกล สมองคน 389 1
Shared vision, shared Missions have to Shared action 829 15
อดีต ปัจจุบัน อนาคต คือชีวิต 469 1
การทำให้อยู่ดีมีสุข 454 1
เรียนให้ได้ดีต้องทำเอง 505 2
ทำแผนกลยุทธ์ 465 2
ฝันให้ได้ดี อย่าฝันลม ๆ แล้ง ๆ 481 1
ชีวิตจริงต้องวิ่งให้ทัน 502 2
อยากได้ความดีความชอบต้องทำให้ดีและชอบ 451 1
ทำงานให้ดีที่สั่งตัวเอง 495 2
คนได้ดีต้องขยันเป็น 459 1
เป้าหมายทำให้ได้ดี อยู่ดี 356 1
พรแสวงมีค่ากว่าพรสวรรค์ 455 1
สร้างค่า สร้างอนาคต ต้องจัดการเวลา 445 2
ดี 462 1
ได้ดีที่ทำหน้าที่ 433 1
แพ้ 402 1
ฝึกทำความสำเร็จ 366 1
การทำให้ดี 468 9
อย่าหยุดฝัน 398 2
การสร้างความสำเร็จของตัวเอง 405 4
ใช้ชีวิตเหมือนกวาดขยะ 368 1
สร้างความสำเร็จเหมือนสร้างตึก 355 1
คนเจริญ 347 1
ความเป็นมืออาชีพ 407 2
อดได้จึงได้ดี 390 2
ค่าการทำงาน 411 2
นิสัย สันดาน แก้ได้ 569 3
ปัญหาการทำงาน 466 1
เจริญ คือ 457 1
ติชมตนเอง 437 1
2563 สงกรานต์ประวัติศาสตร์ 474 3
มุมมองทำให้คนต่างกัน 448 1
พิชิต covid-19 ด้วยความเจริญของคน 426 1