นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 3 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ดีได้จริงต้องเตรียมตัวเอง 604 5
ชีวิตดีต้องมีพัก(และ)ผ่อน 716 3
สังคมยุคใหม่ต้องเชื่อมโยงถึงกัน 641 2
ปัญญา ปัญหา 586 4
ดีที่ชัดต้องวัดได้ 558 4
ปีใหม่ต้องให้เจริญ 670 2
เรียนรู้คนอื่น เรียนรู้ตัวเองเพื่อพัฒนา 598 8
ลงทุน ลงแรงทำให้ดูดี 517 7
ทำให้พอดีแบบจิ้กซอ 553 6
หัวหน้า 701 3
เบื่อให้ได้ดี 486 2
ใครให้เกียรติใคร 547 7
พัฒนาจากทีมงาน 524 3
ค่าคนอยู่ที่การใช้ การให้ 563 6
ค่าวิชา ค่าสินค้า 762 4
แข่งให้ดีกว่า 492 6
เป้าหมายการเรียน 531 5
เก่าใหม่ต้องรู้ใช้ให้พอดี 565 6
ประเมินเพื่อความเจริญ 508 4
ทำให้ได้เต็มที่ 515 3
คำภาษาอังกฤษ 689 2
บริหารคนเก่งต้องจัดการความเก่ง 575 3
หล่อสวยดีของใครของมัน 829 4
เรียนรู้จักตัวเอง 590 5
มีโอกาสต้องตั้งใจทำและเรียนรู้ 567 5
สอนให้ทำดีต้องสั่งสอนตัวเอง 646 4
ของเสียออนไลน์ 494 3
เรียนรู้ เรียนความรู้ 464 2
ดี-เลว 445 2
ชีวิตคือการแข่งขัน(ให้เป็น) 461 2
วันหยุดคุณภาพ 676 2
ยิ่งเข้มยิ่งเข้มแข็ง 810 5
ทำงานยุค 4.0 ต้องมีระบบออนไลน์ 569 3
ทำให้ดีมีค่า 520 2
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า 534 1
คนเก่งไม่ใช่แค่เรียนเก่ง 515 1
การบริหารไม่ใช่ทำวิสัยทัศน์ ต้องขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ 526 2
การสร้างค่า 519 1
เจริญ 525 5
ความสำเร็จของใครต้องทำเอง 505 4
ความสำเร็จขึ้นกับคนรับ 809 7
ความทนทานของเทคโนโลยี 508 4
อิสระทางการเงิน 821 3
ไม่มี ทำให้มี 544 3
คิดกลับด้านด้วยการทำ 595 4
คนมีค่า 832 9
ค่าการสื่อสารคือความเข้าใจ 614 4
คนได้ดีที่คิด 607 3
ได้ดีที่เสี่ยงเป็น 1236 3
เจริญดี 557 3
ทำงานคือการจ้างตัวเอง 497 4
เพราะมีงาน จึงมีงานทำ 548 4
เทคนิคการเพิ่มค่าการทำงาน 500 2
ได้ดีมีค่าต้องดึงวิทยายุทธออกใช้ 516 2
การเรียนกับการศึกษา 482 1
การสอน การบริหารให้ได้ค่าต้องสร้างคน 483 1
University is a world of learning 457 1
ชีวิตดีที่ติดกระดุมเม็ดแรก 468 1
Goal and milestone 556 3
ทำไมสินค้าเทคโนโลยีราคาถูกเร็ว 714 9
ทำดีให้มีค่า 504 2
แข็งแรงเข้าไว้ 534 3
อยากได้ดีต้อง Stay hungry 669 1
ประกันคุณภาพการนัดหมาย 792 0
ขยะ 620 0
คนได้ดีมีค่าที่ความเจริญ 550 0
เรียนให้เป็นดอกเบี้ยทบต้น 868 1
เพิ่มค่าการทำงาน 556 0
เคลียร์แรมสมอง 614 1
บริหารคนให้ได้ผลต้องรู้จักคนที่จะบริหาร 842 1
ขี้เกียจ 542 1
๔๔ ปี คณะทรัพยากรธรรมชาติ 940 2
Team leading 493 1
การศึกษาให้เกิดค่า 617 1
อย่าสอนเรียนแค่ความรู้ ต้องให้ถึงปรัชญาของความรู้ 861 2
การศึกษาคือการลงทุนต้องสร้างค่าได้ 634 1
การทำงาน 542 2
ฟองสบู่ 721 17
ของดีของไทย 466 0
ศาสตร์ทำให้ทำได้ ศิลป์ทำให้ได้ดี 507 1
วิกฤตการศึกษาและโอกาส 578 1
ใช้ความสามารถให้ได้ดี 480 1
การยกย่องให้ได้ดี 472 1
เถ้าแก่ 512 2
ประเมินค่าตนเอง 531 1
Adaptability 640 1
ความพยายามสะสม 458 1
ถูกต้องว่องไวคือค่างานฝ่ายสนับสนุน 515 1
ความคิดสำคัญกว่าความรู้ แต่ต้องคิดดีคิดเป็น 621 0
อย่ากลัวผิด แต่ต้องคิดพัฒนา 498 1
Design thinking ชีวิตที่ดีต้องมีการออกแบบ 462 0
ใช้ชีวิตดีมีหลายเส้นทาง 488 1
เกษียณอายุต้องรู้ปิดหูปิดตา 874 1
ชีวิตคือการทดลอง 467 1
ทางทำให้ก้าวสู่ความสำเร็จ 438 1
ทำงานให้เจริญ 472 1
เท่าเทียม ต้องเที่ยงธรรม 560 0
หลักการทำงานดีมีสุข 492 2
ประเมินให้กำลังใจให้เจริญ 721 1
ความรู้มีไว้ใช้ สร้างค่าต้องใช้ข้อมูล 464 1