นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 38 : 58 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
งานเกษตรภาคใต้ ปี๕๑ เริ่มแล้ว 2150 0
การเขียนรายงานประกันคุณภาพ (SAR) 2213 0
อาลัย รศ.ดร. กิจการ 2 6428 9
ชื่อนั้นสำคัญอีกแล้ว 1779 2
ได้ทำ ทำได้ ทำเป็น 2486 1
อาลัย รศ.ดร. กิจการ 9917 54
ก้าวอีกขั้นของ share คณะทรัพยฯ 1756 5
คณะทรัพยฯ จัดทำแผนที่การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรปริญญาตรี 1785 0
ใส่ใจมองภาพรวมอีกนิด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงาน 2222 1
การประกันคุณภาพกับการพัฒนาตนเอง 2236 0
สิ่งที่ควรถวายพระ 2133 0
ผู้เรียนเป็นสำคัญ หรือผู้สอนเป็นสำคัญ 2297 0
ของขึ้น ต้องประหยัดพลังงาน 1810 1
การพัฒนาระบบงานจากการปฏิบัติงาน 1555 1
ความเป็นสากลและมหาวิทยาลัยวิจัยในจีน 1955 1
เก็บเอามาแบ่งปัน:เกณฑ์การประเมินหนังสือ/ตำรา 4259 0
การศึกษาไทย 1700 3
มอ. เรามีบริการที่ทันสมัย 1503 4
เรื่องของโบนัส 1895 0
ข้อคิดเกี่ยวกับคำถาม 2203 3
ทำงานดีให้ได้ดี มีประโยชน์สุข 2141 5
พร แผน ผล 1567 2
การตรวจสอบการพัฒนาตนเอง 2454 3
ความร่วมมือในการทำงาน 3078 3
การพัฒนางาน คณะทรัพยากรธรรมชาติ 2358 3
การจัดการเงิน 2889 3
บันทึกไว้เตือนใจตัวเอง 2066 3
บริการทันด่วนจากกรมการขนส่งทางบก 3826 2
Prince of Songkla University ชื่อนั้นสำคัญฉะนี้ 1762 1
การฝึกทักษะภาษาอังกฤษ 3385 1
เริ่มต้นการจัดการเวลาให้มีค่าด้วยการทำบัญชีการใช้เวลา 2622 1
ชาว มอ. ได้รับเลือกเป็นว่าที่ สว. สองท่าน 2121 5
มาขายความคิดให้กับตัวเอง 5:ทำงานให้ก้าวหน้าไปทางใด > ทางเลือกที่สามทำงานให้เป็นศักดิ์เป็นศรีและสมกับหน้าที่ 1897 5
ระวังข้อมูลทางการเงิน 1969 3
การใช้เวลาที่มีกับการจัดการความรู้ 2869 13
อันตรายจากการใข้ email 2448 4
มาขายความคิดให้กับตัวเอง 4: ทางเลือกที่สองส่วนขยาย การทำงานรู้อย่างไรว่าชำนาญ 1737 5
มาขายความคิดให้กับตัวเอง 3:ทำงานให้ก้าวหน้าไปทางใด >ทางเลือกที่สองทางที่ออกแบบได้ 1935 6
บุญ คืออะไร ทำบุญแล้วได้อะไร 5345 6
มาขายความคิดให้กับตัวเอง 2:ทำงานให้ก้าวหน้าไปทางใด >ทางเลือกที่หนึ่ง 2009 4
มาขายความคิดให้กับตัวเอง 1: บทเริ่มต้น 2626 7
ความสำเร็จของการทำงานอยู่ที่ไหน 3406 8
การเจริญของ share ในคณะทรัพยฯ 3125 20
กติกาการใช้อีเมลในการปฏิบัติงาน 3168 15
ข้อคิดสะกิดการทำงาน 2687 6
การตลาดกับการพัฒนาองค์กร 2815 3
ขยายความคิดในชีวิตจริง 2 2311 7
ฟังเขาเล่ามา 3 1822 3
ขยายความคิดในชีวิตจริง 2598 4
ฟังเขาเล่ามา 2 1991 4
ฟังเขาเล่ามา 1908 4
การพัฒนาคน 1997 2
สิงคโปร์ สวรรค์ของเทคโนโลยีชีวภาพ 2981 3
การพัฒนาคน 2495 3
share ในคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2459 8
การพัฒนาคน 2618 5
ภาษาอังกฤษกับบัณฑิต ม.อ. 2852 4
การพัฒนาคน 2535 4