นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 4 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
การมีส่วนร่วมที่เกิดค่าจริง 462 0
มืออาชีพ 560 2
ค่าของคุณอยู่ที่คุณเป็นใคร 437 0
เจริญ สะดวก แต่ไม่สบาย 481 0
แนวดิ่ง แนวราบ กับการเจริญเติบโต 487 3
ความรู้ความเข้าใจคือศาสตร์ ความสามารถการใช้คือศิลป์ 3659 66
ใคร ๆ ก็อยากเก่ง อยากได้ดี 454 0
ช้อปให้ทันสมัย 481 0
เวลามีค่าที่การจัดใช้ 475 3
ชีวิตที่ดีไม่ต้องแข่งกัน ให้แข่งขันร่วมกัน 439 1
คนเก่ากับคนใหม่ 442 0
เก่งเรียนจึงเป็นคนเก่ง 565 0
พลังบวก พลังลบ 476 0
การประชาสัมพันธ์ 474 0
ทำให้ไกลกว่าหน้าที่ ทำให้ดีกว่าที่ทำ 507 0
อยากให้ดีต้องทำดีให้ดู ไม่ใช่ทำให้ดูดี 658 0
เข้าถึงลูกค้ากับให้ลูกค้าเข้าถึง 438 0
ปลูกฝังภาษาให้ลูก 525 0
ความสำเร็จลอกกันไม่ได้ 595 1
อยากได้ดีต้องบังคับตัวเอง 449 2
ทบทวนบทบาทก่อนทำหน้าที่ 420 0
เรียนสอนยุคใหม่ ต้องสอนให้เรียนรู้เป็น 536 3
ปิดไฟได้มากกว่าที่คิด 505 1
การเข้าสังคมออนไลน์ 502 0
เรียนอย่างไร ได้อะไร 523 0
Smarter than smart  432 0
ความดี ความชอบ 455 4
ความสำคัญของการกำหนดเวลา 459 0
วิสัยทัศน์ต้องตรงกับวิสัยทำ 496 0
อนาคตที่ดีต้องสร้าง 435 0
ของมีค่าที่ให้ใคร ๆ ใช้ 551 0
ความสำคัญการเป็นนักศึกษา 544 2
เรียนรู้กับเรียนความรู้ ทำให้คนต่างกัน 849 3
คิดแพ้ก็แพ้ตั้งแต่คิด คิดชนะลงมือทำจึงชนะ 573 1
Smart people vs Smart worker 506 0
เกษตรอินทรีย์กับเกษตรปลอดภัย 768 1
สติมี ปัญญาได้ดี 466 0
Value chain working 628 0
คนส่วนน้อย คนส่วนใหญ่ 507 0
ปัญญากับปัญหา 505 0
Self positioning การวางตำแหน่งตนเอง 455 0
3ช หลักการร่วมทำงานให้เจริญ 462 1
บริหารเวลา บริหารค่าคน 509 0
เสียภาษีรถยนต์ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา แห่งที่ 2 หาดใหญ่ 532 2
แก้ความเบื่อหน่าย 412 0
ได้ดีที่เป็นตัวบวก 500 0
หน้าที่ชีวิตคน 444 0
ปัญญาคน ปัญญาประดิษฐ์ : การทำเอกสาร 448 1
นักศึกษาไม่ใช่แค่ผู้เรียน 631 2
ค่าเงินแข็ง-อ่อน 431 1
ทำได้ ทำเป็น 372 1
ค่างานอยู่ที่บริหารค่าคน 398 0
ความเป็นผู้ใหญ่ ต้องใช้สำนึก 376 1
ละครจบ 410 0
ชีวิตได้ดีต้องมีระเบียบแบบแผน 371 0
เส้นตาย เส้นเป็น 387 0
ทำให้ได้คะแนนประเมินความพึงพอใจ 493 0
ติดใจกับติดอยู่ในใจ 395 0
หน้าที่ประเมินต้องทำให้ดี 481 1
การพัฒนาคนด้านบริหารจัดการกลาง 506 0
การศึกษายุคโลกเปลี่ยนไว 456 2
ผู้กองยอดรัก 430 0
เมื่อผู้ใหญ่เล่นเกมส์ออนไลน์ 433 2
ฝึกบทละครชีวิตตน 545 3
ความซนของผู้ใหญ่ 497 2
ระบบประกันคุณภาพกับการพัฒนาตน 445 2
เรียนแบบจดเพื่อจำ 399 0
รู้ดี คิดดี ทำดี 461 6
ผลักดัน สนับสนุน 611 1
ของดี ของขยะ 442 0
ตำแหน่งงานว่าง vs ว่างงาน 434 0
ชีวิตเลือกได้ 481 3
ค่าตำแหน่งทางวิชาการ 351 0
รางวัลคน รางวัลของ 371 0
ความสำเร็จของการบริหารงาน 521 0
Learning is tool for self developing 559 0
Learning by working 537 0
ใช้ปัญหาสร้างปัญญา อย่าใช้ลดค่าปัญญา 844 0
ได้ดีต้องมีอนาคตนำทาง 876 0
หมั่นสอนตัวเอง 376 0
เสริมกับต้าน 421 0
ผลได้ ผลกระทบ 413 3
เอาใจเขามาใส่ใจเรา อย่าเอาใจเราไปใส่ใจเขา 472 1
จัดอนาคต 426 0
ยืดหยุ่น อย่าหย่อนยาน 380 0
พัฒนาค่าไม่ทัน 569 1
ส่วนสำคัญของการทำแผน 522 1
อุดหนุน สนับสนุน 460 0
บริหารจัดการความเสี่ยง 417 0
ใช้ชีวิตแข่งขันเพื่อเป็นผู้ชนะ 486 3
Learning as doing business 521 1
ต้องให้จึงได้ค่าแก่ตน 479 1
ยากลำบากกับท้าทาย 535 0
ส่องเป้าหมายและการทำสู่ความสำเร็จ 481 4
การใช้อนาคต 488 1
ดื้อพัฒนา 432 0
ยากมักกำไร ง่ายนักมักขาด 464 0
อยู่ได้ดีต้องมีซื่อสัตย์พัฒนา 515 0
อยากเจริญก้าวไกลต้องหมั่นใช้โอกาส 496 1
กินดี อยู่ดี 451 1