นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 5 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ทำงานให้ได้ดีต้องใช้จุดเก่ง 473 0
ยังเด็กหรือโตแล้ว 867 1
การทำในอดีตส่งผลถึงปัจจุบัน 448 2
ยั่งยืนต้องทันการเปลี่ยนแปลง 440 0
ผลิตภาพไม่สมดุล 529 0
ได้ดีต้องมีสติใช้ปัญญา 481 1
กลยุทธ์ กลลวง กลโกง 506 0
ความจำกับความเข้าใจ 501 1
ทำงานด้วยกระบวนการวิจัย 514 1
ชีวิตได้ดีที่ใช้ความรู้ 463 3
มองการณ์ไกล 574 0
คุณภาพแท้จริงคือความเป็นจริง 629 1
ค่าการศึกษาหาความรู้ 495 0
Deployment การถ่ายทอด 677 15
การลงทุนสร้างชีวิต 374 0
อยู่เป็น รอเป็น จึงเห็นค่า 481 0
Spare parts เพื่อประสิทธิภาพองค์กร 467 0
ตื่นตัวเพื่อความสำเร็จ 491 0
ทุกความสำเร็จได้ด้วยคนที่พร้อม 414 0
การศึกษายุคเปลี่ยนไว 411 0
จินตนาการที่สร้างปัญหา 472 0
การสร้างค่าตน 463 0
รถติดต้องเข้าใจและทำใจ 456 0
ชีวิตได้ดีที่ลองทำ 477 0
ดีได้ที่ใจ 875 0
สร้างค่าจากรู้เขา ต้องรู้เรา 437 0
คิดวิเคราะห์เพื่อพัฒนา 470 0
วัดค่าความสำเร็จ 435 0
ศัตรูภายใน 508 0
การเมืองไทยถึงเวลาทำเพื่อประเทศ 387 0
TV Digital เมื่อมีปัญหาต้องปรับแก้ 458 0
ทำงานเพื่อค่าจ้าง กับ เพื่อความมั่งคั่งมั่นคง 539 0
ความซื่อสัตย์สร้างค่าคน 370 0
เรียนรับ เรียนรู้ รู้เรียน 455 0
สำเร็จไม่ใช่เสร็จแต่ต้องงอกงาม 430 1
จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ 456 0
โอกาสอยู่ที่การทำ ใช่ที่การรอ 436 0
อดเพื่อออม 634 3
คิดเผื่อ อย่าคิดแทน 512 0
ค่าเกิดได้ต้องคิดจากคน 1302 8
อยู่ดีต้องมีธรรม 606 4
ประสบการณ์ได้จากการเตรียม 1514 3
มองไกลให้ออก มองใกล้ให้เป็น 535 3
หลงทาง ได้ทาง 497 2
ความรู้ หนังสือตำรา ความสามารถ 556 1
คนไม่ยอมเกมส์ คนไม่ยอมกัน 511 1
พึ่งพา 593 0
ค่าของความรู้ 493 0
ตามตัวเอง ตามคนอื่น 417 0
อดีตใช้สร้าง อย่าใช้ทำลายอนาคต 528 1
ทำงานร่วมให้ได้มากกว่าค่างาน 491 0
เรียนให้รู้ต้องทำเอง 492 0
จากธรรมชาติ สู่ cultured food 543 0
เตรียมลูกไปโรงเรียน 491 0
พลังบวก พลังลบ 445 0
อยู่ดีต้องมีทั้งดีทั้งร้าย 484 0
เกียรตินั้นใครให้ 855 0
คนสำคัญอยู่ที่บทบาทและทำหน้าที่ 730 0
พลัง หรือ ภาระ 574 0
ทำตามความต้องการกับทำตามใจ 523 0
เติบโต อย่าให้โตเติบ 604 0
ผู้นำที่ดีคือผู้ตามที่ดี 562 0
นำด้วยการแก้ปัญหา อย่าสร้างปัญหา 570 0
ปลายเปิด ปลายปิด 537 0
ข้อมูลคนไทยทำไมไม่เชื่อมโยง 498 0
ตั้งใจต้องทำจึงสำเร็จ 553 1
รับพรได้ดีกว่าขอและได้พร 629 1
คุณภาพการศึกษาวัดกันที่อะไร 698 2
คนทำงานต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์ 1801 9
พัฒนาคนทำงานได้ดีต้องมอบหมายหน้าที่ให้ทำ 526 0
ทำงานให้ได้ดีต้องมีเป้าหมาย 499 0
จบกับสำเร็จการศึกษา 561 0
ค่าความสำคัญของข้อมูล 509 0
คนสำคัญ 608 2
การทำความสำเร็จให้ชีวิต 751 5
โลกเปลี่ยนไป สิ่งมีชีวิตปรับตัวตาม 575 0
ค่าความเห็นต่าง 790 17
หน้าที่ของ สส 471 0
เวลาจริง เวลาใจ 598 0
การให้มากกว่าการได้ 589 0
(คำ)แก้ตัว 537 0
เรียนสูงจะได้ทำงานสบาย 583 0
การบริหารต้องส่งเสริมให้สร้างค่า 638 0
เลือกตั้ง 2562 เพื่อพัฒนาประเทศ 584 0
ความตั้งใจกับความเป็นจริง 563 0
รักให้ได้ดีควรต้องดูอะไร 710 0
เลือกตั้ง สส 2562 543 0
ฉวยโอกาสคือทำลายโอกาส 629 0
เวลามีจำกัดจึงต้องจัดเวลา 604 0
แนวทางการพัฒนา 640 0
ผู้คิด ผู้ทำ ผู้สนับสนุน ใครคือผู้สร้างค่า 819 3
เปรียบเทียบให้เป็นก็เป็นค่า 762 3
ใช้ไอทีหรือถูกไอทีใช้ 1093 9
อยากเจริญต้องทำให้ได้และดีขึ้น 767 0
ทุกความพร้อมมาจากความไม่พร้อม 732 4
ทำอะไรให้หาสาระ อย่ามัวไร้สาระ 677 0
อยู่กับความจริง ไม่ใช่ความคาดหวัง 676 0
คนฉลาดต้องมีสติ 753 0
ทุกคนมีโชค 717 0
คิด หา ทำ เรียนรู้ คือค่าคน 776 0