นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 6 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
การทำงานสร้างค่าเพิ่มต้องทำให้มากกว่าที่มี ทำดีกว่าที่เป็น 719 0
การประเมินตาม ADLI และ LeTCI 2. LeTCI 870 0
การประเมินตาม ADLI และ LeTCI 1. ADLI 889 0
การประชุมแบบเก็บเกี่ยวผล 651 0
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 586 0
กฎหมายเมล็ดพันธุ์ตามทฤษฎี 726 0
ความผิดพลาดต้องเรียนเอง 540 0
ฟิสิกส์กับการบริหาร 665 0
พัฒนาบุคคลต้องเป็นกิจการไม่ใช่กิจกรรม 575 0
มีคนเลือกทางไม่ดี จริงหรือ? 690 0
สังคมนิยม 547 0
นรก สวรรค์ ทางวิทยาศาสตร์และการกระทำ 849 0
ผลดีดูที่การพัฒนา 566 0
บุญ บาป กับการทำงาน 602 2
สัดส่วนผลงาน จำกัดความสามารถร่วมงาน 3893 36
ได้ดีที่ควบคุมตนเอง 618 0
ใช้ชีวิตต้องคิดให้เป็นระบบ 558 0
การเตรียมตัวอยู่ยุคผู้สูงอายุ 652 0
ลำบากก่อนจึงเจริญ 532 0
ความรู้กับความสำคัญ 748 0
งานน้อยใครว่าดี? 495 0
เริ่มต้นดีมีความเชื่อถือ 680 0
ความรู้กับกระบวนการเรียนรู้ 736 0
เริ่มต้นไวมีชัยตลอดไป 566 0
การทำงานมหาวิทยาลัยต่างจังหวัด 838 0
มนุษย์กับหุ่นยนต์ 631 0
การทำให้ไม่ให้แก่ 571 0
บริหารอย่างมีกลยุทธ์ 667 0
ใช้โอกาสจึงมีจึงได้โอกาส 586 0
ดื้อตาขุ่น 573 0
ทุกคนมีหน้าที่เป็นตัวแทน 666 0
ความผิดพลาดกับความสำเร็จ 742 0
ความตื่นตัวขององค์กรขึ้นกับผู้บริหาร 599 0
ยุคสูงวัยมีเวลาสร้างค่าน้อยลง 640 0
ยั่งยืนได้ต้องทันโลกทันสมัย 613 0
กิจกรรม กิจการ 634 0
ได้ดีอยู่ที่การทำ 620 0
ชีวิตเหมือนการขับรถ 680 0
คุณภาพการทำงาน เป้าหมายต้องคมชัด โฟกัสต้องถึงคน 570 0
ชีวิตติด ๆ ขัด ๆ restart เสียบ้าง 671 0
พลังคิดบวก คิดลบ 643 0
งานสำเร็จด้วยการให้ความสำคัญ 620 0
ความยิ่งใหญ่ของคนอยู่ที่ตนเอง 708 0
ยุค big data 581 0
สังคมคุณภาพ 847 0
นักเรียนกับนักศึกษา 909 2
เรียนเป็นทองคำ จบเป็นโคลนตม 1572 15
มองให้เป็นจึงเห็นค่า 977 3
อาหารตามสั่งยุค 4.0 632 1
วันเด็ก 2562 648 1
สื่อสารออนไลน์ในภาวะฉุกเฉิน 694 1
แบบการสอนตามเป้าประสงค์ 1036 1
สติในตัวตน 624 1
ค่าความประทับใจ บวก ลบ 705 1
 จงเป็นคนมีการศึกษา 1539 38
ทำดีให้ตัวเอง 604 0
เรียนเพื่อหางานทำ เรียนเพื่อทำงาน 699 0
คณิตศาสตร์การทำงานร่วมกัน 532 0
การประกันอนาคต 681 0
บริหารงานให้ได้ดีต้องมีคำชมและข่มความเงียบ 668 0
สวัสดีปีใหม่ 2562 1030 2
ประเมินชีวิตสิ้นปี 790 0
ชีวิตดีได้แค่มาก่อน กลับหลัง 589 0
ฝึกความเก่ง 730 0
ทำได้กับทำเป็น 634 0
ทำงานให้ได้ดี 467 0
คิดถูกผิดให้ดูที่ผล 542 0
ทำไมวิชาการจึงใช้งานไม่ได้ 490 0
อะไรคือ 4.0 753 0
ทำผิดเป็นจึงเห็นค่า 480 0
ใช้เสน่ห์สร้างค่า 601 0
มือใหม่ต้องแสดงฝีมือ 501 0
Smart อัจฉริยะ 626 0
ปัญญา ปัญหา 564 0
เจริญใครว่าสะดวก 607 0
ทรัพย์สินที่บริหารเพิ่มค่าได้คือคน 487 0
ทีมงานเข้มแข็ง 698 0
ผู้ประกอบการต้องรู้การเงินทำธุรกิจ 632 0
ดีต้องสั่งสม ไม่ดีมีแต่เสีย 920 1
ความทุกข์ยากสร้างชีวิต 774 1
การบิดเบือน ผลได้จึงไม่จริง 822 0
อยากสำเร็จต้องจัดการตัวเอง 562 0
ความเท่าเทียมเทียม 622 0
เจริญเติบโต 595 0
ลดความกลัวด้วยการพัฒนาตัวเอง 569 0
อดทน พยายาม 881 0
วิสัยทัศน์ภายใน 1060 0
ค่าคนทำงาน 792 1
อยากได้ดีต้องไม่ลืมสัญญา 651 0
ตัวชี้วัดตาม ตัวชี้วัดนำ 974 1
ตัวควบคุมสู่ความสำเร็จ 735 1
โค้ชกับอาจารย์ 978 0
พฤติกรรมคนต่างยุค 1237 1
กลยุทธ์การประเมินตนเอง 632 0
เมื่อเจอปัญหา 569 0
5 ส เพิ่มประสิทธิภาพ 525 0
การเรียนรู้และนวัตกรรมในการประกันคุณภาพ 741 0
การศึกษายุคใหม่ต้องสร้างคน 832 0
ยุคเอไอ ใช้เครื่องทุ่นแรงต้องแกร่งปัญญา 503 0
วิชา หน้าที่ เป้าหมาย 703 2