นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 7 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ไม่ต้องถูกต้องแต่ต้องถูกใจ 538 0
ใช้คนให้ถูกงาน บริหารคนให้ได้ใจ 775 0
ตาต่อตา ฟันต่อฟัน 2418 38
ฝึกฝืนเพื่อฝึกฝน 704 0
ย้ายค่ายเบอร์เดิม 791 2
ฝึกตนให้มีสติ 675 0
ยุคการเล่นแชร์ความสามารถ 658 0
ความต้องการเทียม 654 1
อาลัยพี่เสริฐ 1453 2
ค่าความยาก 643 0
How to do to success 603 0
วิธีแก้ปัญหาการพัฒนาตน 746 0
เรียนให้ได้ดี 791 0
ทุกอย่างต่างกันที่การจัดการ 587 0
อาลัย รศ.ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์ 1681 1
ต้องสู้จึงชนะ 737 2
บริหารค่าบวกกับค่าลบ 575 0
นวัตกรรมต้องสร้างค่า 708 1
เริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่ง 6473 81
ทำงานกับมือชีพ 594 0
ชื่นชอบกับชื่นชม 858 3
ออมค่าความสามารถ 680 0
ใช้ความขี้เกียจให้เป็นประโยชน์ 661 0
ค่าของคำตอบ 878 0
ความรู้ ความคิด และความเป็นจริง 634 0
แค่เรียนเก่งไม่พอ 545 0
คุณภาพการศึกษาไทย ทำอะไรกันอยู่ 791 0
คนประสบความสำเร็จ 564 0
เรียนแบบใด ก็ได้แบบนั้น 680 0
ประกันคุณภาพ:ประกันแผน/ประกันผล 791 0
สร้างอนาคต 612 0
ทำงานสร้างค่าด้วยโซเซียลออนไลน์ 599 0
เรียนให้เป็นไม่ใช่เรียนดี ต้องเรียนให้มีอนาคต 655 0
ชีวิตออกแบบได้ 599 0
สากลกับนานาชาติ 611 0
พัฒนาตนแบบ Top-down และ Bottom-up 604 0
กันลืมและทำให้ได้ดี 720 0
อย่าหลงความสามารถ ให้ดูที่การสร้างค่า 809 0
ค่าคนใช่อยู่ที่ปริญญา ต้องสร้างค่าทำงานเป็น 635 0
ทำไมต้องสื่อสาร 2 ทาง 721 1
บริหารงาน 360° 732 0
ตั้งป้ายชื่อในที่ประชุม 894 1
ค่าขององค์กร 649 0
ใช้สื่อออนไลน์คือเครื่องมือสร้างค่าความต้องการ 844 0
การรับผิดชอบ 620 0
คนเก่งขององค์กร 710 0
ทำงานกับพนักงานใหม่ 8767 183
การบริหารแบบรักษาการ 719 1
บริหารบุคคลเป็นรูปตัว T 694 0
ไม่มีงานทำ หรือ ไม่ทำงาน 791 0
ลงทุนเรียน ยิ่งใช้เร็วยิ่งกำไร 569 0
ชีวิตใหม่วัยสุขหลังเกษียณ 790 0
ใช้ชีวิตให้ดีต้องมี learning and integration 781 0
บริหารงานให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 678 3
ค่าการทำวิจัย 1064 0
เรียนให้ประสบความสำเร็จ 792 0
ตามโลกให้ทันกับความเป็นไทย 625 0
คนได้ดีต้องใช้ความสามารถและความดี 777 0
อยากได้ดีต้องมีแผนที่ชีวิต 621 0
วินัยคือตัวทำสู่ความสำเร็จ 689 0
ชนะการแข่งขันคือพัฒนาความสามารถ 499 0
5 ขั้นตอนวงจรการทำสู่อนาคต 762 0
ขอความช่วยเหลือให้ประสบสำเร็จ 716 0
พัฒนาแปลว่าทำให้ดีขึ้น 747 0
ช่วยจับพลาด อย่ามัวจับผิด 671 0
การทำให้ได้ดีที่ต้องการ 634 0
Millionaire & Billionaire 806 0
ชีวิตที่ดีต้องมีจัดการ 686 0
คิดดี ผลดี ต้องมี rebalancing 556 0
ผู้ชนะการคัดเลือก 702 0
วาทะ ตบะในการพูด 609 0
เชื่อมั่นกับดื้อรั้น 523 0
เรียนต้องทำ ทำต้องเรียน 761 0
ค่าการใช้ความรู้ 676 0
การสร้างค่าในชีวิต 709 0
คิด ทำ จึงสำเร็จ 531 0
สร้างค่าพันธกิจกับการประกันคุณภาพ 809 0
คิดค่าการใช้เวลา 517 0
ดี/ไม่ดีที่ใครวัดใครทำ 637 0
การสร้างมือโปรในการเรียน 838 0
คำบ่นว่าใช้พัฒนาหรือฆ่าตัวเอง 829 0
การทำให้หายกลัว 708 0
ค่าการเรียนด้วยตนเอง 689 0
ค่างานสนับสนุน 866 0
สร้างค่าจากการสอบ 752 0
ค่าความรู้ 667 0
ปรับตนจึงพ้นทุกข์ 989 0
ทำด้วยกาย ใจ ความสามารถ 871 0
ฉลาดกับการเปลี่ยนแปลงและแตกต่าง 684 2
มือที่สามทางการตลาด 901 1
ได้ทำกับทำได้ 2342 16
อยากมีอนาคตต้องทำให้มีอนาคต 625 0
ทำงานต้องเผื่ออนาคต 813 0
ค่าของคำถาม 601 0
สอนลูกให้เรียนรู้ตลอดเวลา 881 0
การศึกษาคือการลงทุน อย่าสร้างความเสี่ยง 775 0
คน 4.0 926 0
หวงแหน กับ หวงของ 798 0
ค่าตนอยู่ที่คนอื่น 672 0
ทำกิจกรรมนักศึกษาพัฒนาตน 1099 1