นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 8 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ค่าการมีวิสัยทัศน์ 823 0
ค่าการแข่งขันคือการพัฒนาตน 927 2
คนมีอนาคต 1011 0
การทำให้ได้ดีมีค่า 647 0
ประสบการณ์ต้องสร้างค่าได้ 697 0
เกษตรธุรกิจ 926 0
พฤติกรรมการเรียนรู้ 873 0
เรียนเป็นผู้ตามหรือเรียนเป็นผู้นำ 912 0
ติดตามผลเพื่อความสำเร็จ 665 0
การถกเถียงให้สำเร็จ 1008 1
คนทันโลก 616 0
การนำอย่างมีระบบ 605 0
วิสัยทัศน์กับสายสนับสนุน 657 0
ความเสี่ยงในชีวิตป้องกันได้ 651 0
ความเสี่ยงการเกษตร 681 0
การสร้างค่าต้องให้ ไม่เอาแต่รับ 629 0
ทัศนคติกำหนดค่าความสามารถคน 658 0
นวัตกรรมต้องสร้างค่าได้ 620 0
ความรู้มีค่าที่การใช้จริง 596 0
คิดทำแบบผู้นำ 641 0
ค่าความรู้อยู่ที่การใช้ ไม่ใช่การมี 647 0
เก่งสร้างค่าหรือกาฝาก 882 0
ปฏิเสธการเรียนรู้ ความรู้ก็ปฏิเสธเรา 787 1
เปลี่ยนนิสัยต้องเปลี่ยนกิจวัตรประจำวัน 815 0
ความสำเร็จเกิดได้จากวิสัยทัศน์และค่านิยม 687 0
ฝันที่เป็นจริงต้องมีชีวิต 663 0
บอลโลก2018: อดีตไม่ประกันปัจจุบัน 601 0
ทุกคนถูกประเมินว่ามีค่า 627 0
การพัฒนาตน องค์กรต้องเจริญ 769 0
คนส่วนเกิน 794 0
ประเมินความดีความไม่ชอบ 641 0
ต้องมุ่งมั่นจริงจึงประกันความสำเร็จ 751 2
ขอบคุณทีมหมูป่าอะคาเดมี่ เชียงราย 1479 0
คนมีค่า/ภาระ 876 0
คนมีค่าที่ 667 0
ค่าคน 693 0
ฟังใครไม่เป็นคือพัฒนาไม่ได้ 795 1
ค่านิยมกับวิสัยทัศน์ 1001 3
การศึกษาต้องพัฒนาคนด้วยการทำงานจริง 838 0
การสอนเพื่อพัฒนาความสามารถคน 757 0
Book to life ความท้าทายการศึกษา 4.0 643 0
พัฒนาแปลว่าทำให้ดีขึ้นตลอดเวลา 660 0
สอนตัวเอง 739 0
ทางสู่ความเจริญในการทำงาน 668 0
คิดพัฒนาตนต้องมีกลยุทธ์ 732 0
การเคารพนับถือตัวเอง 781 0
น้ำพักน้ำแรง 594 0
เรียนกับเรียนรู้ 792 0
ได้กับมีปริญญา 573 0
ค่าการบริการคือความประทับใจ 710 0
อย่าคิดมาก ต้องคิดให้เป็น 655 0
จัดข้อมูลชีวิตพิชิตอนาคต 806 0
บันทึกความสำเร็จเพื่อความสำเร็จ 817 0
ความซื่อสัตย์คือหลักประกันความสำเร็จ 1177 6
New active learning 1023 1
Old active learning 1157 2
ครอบครัวโชคดีบอลโลก 781 2
ทำอะไรไม่ง่ายอย่างที่คิด ต้องคิดทำให้พอดี 730 1
สร้างอนาคตที่ดีต้องรู้จักตัวเอง 708 0
ดีได้ต้องมีปรารถนาดี 822 0
เขียนฝ้นให้ชัดเจน และเป็นจริง 879 2
ตัวบวก ตัวลบ 798 0
เอาใจกับเกรงใจ 776 0
จัดการศึกษาให้ดีกว่าออนไลน์ 689 0
ช่วยกันหาใช้ค่าของดี 809 1
ยุคค้าขายต้องทำแต่ดี 976 0
ลด เพิ่ม ไหนดีกว่า 835 0
ชีวิตจริงยิ่งกว่าเข้าห้องสอบ 719 0
คิดบวกทำบวกได้บวก คิดลบทำลบได้ลบ 652 0
พ่อแม่ไม่สั่งสอน 806 0
ธุรกิจทุเรียนกับคนไทย 666 0
ทุเรียนทอง 720 0
ทำงาน ทำอาชีพ 861 0
ให้คำปรึกษาตัวเอง 602 0
การสร้างค่าจากผลงานวิจัย 1032 1
คน(อ)ยากจน 735 0
การทำเพื่อสร้างอนาคต 732 0
เอาใจเขามาใส่ใจเราให้ได้ดีมีความสำเร็จ 773 0
ทำงานให้ดีต้องมีดนตรีในหัวใจ 880 0
การเรียนรู้ให้ได้ดีอยู่ที่การคิด 775 0
ใครทำให้ได้ดี 721 0
ทำอย่างท้าทาย 941 1
ตรวจความมั่นคง 809 0
การสร้างคนอนาคต 980 2
คนไทยคนเทศยุคสอง 909 0
นักเรียน นักศึกษา 1121 1
ได้ดีอยู่ที่ควบคุมตนเอง 887 2
การทำงานให้เจริญ 896 0
ทำไมมีความรู้ยังไม่ได้ดี 830 0
งาน 1135 0
50 ปี ค่าครองชีพเพิ่ม 100 เท่า 1114 0
ชีวิตคือการแข่งขัน 1246 0
ความหมายของคำว่า ทำดี 961 0
คาดหวังกับความหวัง 885 0
ทำไมดีที่อื่นมาตายที่ไทย 703 0
อยากได้ดีต้องมีความรับผิดชอบ 701 0
เก่งเรียน เก่งงาน 896 0
ตรวจค่าก่อนซื้อของใช้ 765 0
การศึกษาคือโอกาส 1084 0
กลัวแพ้จึงแพ้จริง 800 0