นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 9 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
กลัวแพ้จึงแพ้จริง 806 0
มองใกล้ มองไกล 817 0
กิจการให้เป็นกิจกรรม 866 0
กลุ่มคน ตนเป็นคนกลุ่มไหน? 982 1
fintech กับความปลอดภัย 707 0
สร้างชีวิตที่ดีต้องมีเป้าหมาย 833 3
การไม่มี ถ้า จะหมด ท่า 794 0
ไม่มีไม่ใช่ขาดแคลน แต่คือ 628 0
สร้างโอกาส 870 0
อดีตต้องใช้สร้างอนาคต 723 0
จริง ปลอม ในชีวิต 847 1
บริหารบุคคลตามค่านิยมและวิสัยทัศน์ 1172 0
แบ่งสุขจึงได้สุข 1178 0
คุณภาพการศึกษา : ภาพจริงกับภาพประเมิน 858 0
ความผิดพลาดมีไว้พัฒนา 879 0
สื่อออนไลน์ฆ่าเวลา แต่ต้องใช้เพิ่มค่าเวลา 837 0
อยากสำเร็จต้องทำให้เร็วและไปให้ถึง 721 0
สิ่งที่ควรช่วยกันแชร์ 991 3
Fintech กับระบบราชการ 839 1
ทำอาชีพไม่ใช่มีแค่ความรู้ต้องดูมืออาชีพ 779 0
เมาไม่ขับ 851 0
สุขสันติ์สงกรานต์ 2561 1347 0
การแข่งขันคือการพัฒนา 909 0
อดีตเคยพังถึงอนาคต 734 0
ค่าการทำให้ได้ 874 0
อย่ากลัวผิด แต่ต้องกลัวการทำผิด 1079 1
Active learning is learning by doing 989 0
ค่าเล่าเรียนต้องทำให้เกิดค่า 1333 0
สติที่ไม่ตั้ง จะรู้ไม่ทันสติ 1011 1
การทำงานให้ได้ดีต้องสร้างค่า 1056 0
ยกเลิกค่าธรรมเนียมของธนาคารได้มากกว่าที่คิด 845 0
การศึกษายุคใหม่ต้องเจียรนัยความสามารถ 1109 0
สิ่งทำให้ผลต่างกันอยู่ที่การสร้างค่า 1051 1
การสร้างตนไม่ให้แพ้ 982 1
ทำงานยุคใหม่ 926 0
การสร้างตนไม่ให้แพ้ 848 0
ทุกคนมีดีต่างกัน 947 1
ภาพลักษณ์ 1006 0
คนพัฒนาแล้ว 865 0
พลังที่ไม่ใช้ยิ่งหายหด 898 1
ทำงานดีมีค่าต้องมีผลงาน 865 0
ทำให้ได้ดีในชีวิตอย่าคิดนาน 750 0
ข้อไม่ดีคือทางพัฒนา 900 0
วิธีพัฒนาชีวิตให้ดี 933 0
หางานทำต้องเริ่มตั้งแต่เริ่มเรียน 1075 0
เพื่อนร่วมทาง ตั้งสติก่อนเดินทาง 1388 1
พลังความใหม่ พลังความเก่า 800 0
เหมาะ 765 1
แก้ปัญหาการไม่ได้ดี 975 1
ความยากลำบากคือทางสำเร็จ 859 0
เบบี้บูมเมอร์คือผู้สร้าง 760 0
ดี/เสียต้องใช้ให้พอดี 843 0
อยาก(ให้)ได้ดี 825 0
อยากรู้ไหมว่าได้ทำอะไรดีขึ้น 774 0
อะไรทำให้คนมีค่าต่างกัน 733 0
บัณฑิตไม่ใช่แค่มีปริญญา 845 0
บัณฑิตคือสินค้าของสถาบัน 1112 5
การศึกษาแบบศักดินา 972 0
วัดค่าความซื่อสัตย์ 970 0
อดให้ได้ดี 761 0
ผลได้คือผลการเลือก 952 1
คนไม่สำเร็จ 1030 0
เรียนรู้ หรือ แค่รับรู้ 756 0
ใช้ชีวิตแบบกระจายความเสี่ยง 993 0
ใช้มือถือเป็น learning machine 1020 0
สถิติการเดินทางของคนไทย 1302 1
ทำตามสูตร ปรับตามผล 876 0
ทำงานทำหน้าที่อีกบทบาทของชีวิต 803 0
ได้ดี ไม่ได้ดี อยู่ที่บริหารจัดการตน 1193 1
มุ่งมั่นเอางานคือทางสร้างความสำเร็จ 928 0
เรียนใช้ความรู้คือการสร้างค่า 890 0
ข้อระวังการใช้สื่อออนไลน์ 932 0
สะดวกซื้อ สะดวกธนาคาร 926 0
สติปัญญากับความสำเร็จ 903 1
คุณภาพอาหารกับคุณภาพคนไทย 1045 0
ใครถูกลงโทษจริง 859 0
เดินตามฝันหรือละเมอ 825 0
จะเปลี่ยนหรือปรับตัวเอง 809 0
จงเป็นนักเก็บเกี่ยว 943 0
สุข/ทุกข์ได้ด้วยเจตนา 861 0
ชีวิตต้องจริงจังกว่าละคร 952 0
พอเพียง คือพอดี 774 0
พัฒนา 739 0
หูบอด 956 0
ต้องทำความเข้าใจและใช้ให้ได้ดี 701 0
ได้ดีต้องมีปัญญาไม่ใช่มีความรู้ 835 0
อำนาจคือรับผิดชอบ 775 0
อยากได้ดีไม่มีปัญหาต้องพัฒนา 922 0
ชีวิตที่ดีต้องรู้ใช้ความรู้ 716 0
คนกับหมา 927 0
การศึกษาต้องพัฒนาคน 1012 1
ส่องกระจกธรรม 733 0
บริหารคนแบบการทำอาหาร 742 0
Share.psu เพื่อเรียนรู้พัฒนาตน 1981 2
ทำอย่างไรจึงได้ดี 749 0
ศักดิ์ศรีต้องสมหน้าที่ 883 0
ค่าตัวเลขผลการวิจัย 1558 0
ช่วยกันพัฒนาพากันเจริญ 833 0
ดีต้องทั้งหน้าตาและกติกามารยาท 1386 0
Work for or just for waste 839 0