นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

อ่าน: 3361
ความเห็น: 0

โรครากขาวในยางพารา-การป้องกันและควบคุมโรค

หลักการคือกำจัดและลดปริมาณเชื้อให้เหลือน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย

..จากบันทึกลักษณะอาการ-สาเหตุการเกิด โรครากขาวในยางพารา  ที่ผ่านมา บันทึกนี้ขอเป็นสื่อกลางจากคณะทรัพยากรธรรมชาติถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางถึงวิธีการป้องกัน ทำได้หลายวิธีการและอาจจะต้องใช้หลายวิธีรวมกันก็เป็นได้ ตั้งแต่เตรียมแปลงปลูก ระหว่างปลูกและตลอดช่วงการให้ผลผลิต หลักการคือกำจัดและลดปริมาณเชื้อให้เหลือน้อยที่สุดหรือไม่มี ได้แก่

  1. ก่อนปลูกยางพารา ควรปลูกพืชคลุมดินก่อนแล้วทำการไถพรวนเพื่อปรับปรุงสภาพดินให้เหมาะกับการเจริญของพืชและจุลินทรีย์ดินที่ส่วนใหญ่จะเป็นประโยชน์กับพืช และอาจเป็นจุลินทรีย์ที่เป็นศัตรูหรือเป็นจุลินทรีย์ที่ต่อต้านกับเชื้อโรครากขาว
  2. ในแปลงที่เคยพบโรครากขาว การเติมกำมะถันในแต่ละหลุมปลูกอัตรา 250 กรัมต่อหลุมปลูก อาจช่วยลดการเกิดโรคได้ระดับหนึ่ง  เนื่องจากเชื้อไม่ชอบดินที่เป็นกรดจัด ในขณะที่ยางยังสามารถเจริญได้
  3. ในกรณีที่ปลูกยางใหม่ในพื้นที่ที่เคยปลูกไม้ยืนต้น แต่ไม่ใช่ยางก็ควรขุดตอและเผาทำลาย เพื่อลดความเสี่ยงในการเป็นที่พักอาศัยของเชื้อ
  4. หากเชื้อลุกลามมากเกินไปแล้ว จำเป็นต้องใช้สารเคมี  พบว่าควบคุมโรคได้ แต่สำหรับการแนะนำให้ใช้ในแปลง นักวิชาการส่วนใหญ่ได้กล่าวเน้นว่า  ต้องให้รากพืชที่มีเชื้อเกาะอยู่สัมผัสกับยาให้มากที่สุด  ต้องหมั่นตรวจดูต้นที่เป็นโรคและต้นข้างเคียงโดยรอบ การราด ยาอาจได้ผลหรือไม่ได้ผล โดยมีสาเหตุอื่นๆ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เช่น พืชเป็นโรครุนแรงหรือไม่  เชื้อแพร่ไปตามรากมากเพียงใด ชนิดของดินเป็นอย่างไร (น้ำยาซึมผ่านดินได้เร็วหรือช้า) และอื่นๆ สำหรับต้นที่เป็นโรคเพียงเล็กน้อย อาจใช้สารเคมีดังตาราง และควรใช้กับต้นข้างเคียงด้วย เพื่อป้องกันโรคที่อาจลุกลามมาถึง

สารเคมี-ชื่อสามัญ
อัตราการใช้
วิธีการใช้
ไตรเดอรมอร์ฟ
10 -20 ซีซีต่อน้ำ 1-2 ลิตรต่อต้น

ขุดร่องเล็กๆ รอบโคนตน กว้าง 15-20 ซม. เทสารเคมีลงในองรอบโคนตน ใช้

สารเคมีทุก 6 เดือนเปนเวลา 2 ปี

ไซโปรโคนาโซล
 
โปรปิโคนาโซล
 
30 ซีซี ต่อน้ำ 3 ลิตรอต
เฮกซะโคนาโซล
10-20 ซีซีต่อน้ำ 2 ลิตร ต่อต้น
เฟนิโคลนิล
4-8 กรัมอน้ำ 3 ลิตร ต่อต

6. การควบคุมโดยชีววิธี เป็นการควบคุมโดยใช้สิ่งมีชีวิตมาควบคุมเชื้อโรคซึ่งเราเรียกเชื้อที่ควบคุมเชื้ออื่นได้นี้ว่าจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ วิธีการใช้อาจนำเชื้อมาราดหรือคลุกผสมในดิน เชื้อจะค่อยๆเข้าทำลายเชื้อโรค จุลินทรีย์ที่มาควบคุมก็คือ เชื้อรา และแบคทีเรีย ซึ่งขณะนี้คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. กำลังศึกษาหาเชื้อที่สามารถควบคุมโรครากขาวนี้ หากประสบผลอย่างไร จะขอนำมาเผยแพร่ต่อไป

 

ขอขอบคุณ ผศ.เสมอใจ ชื่นจิตต์ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ  ในการให้คำแนะนำ-ข้อมูล-และทำการทดลองเพื่อการควบคุมโรครากขาวในยางพารา

------------------------------------------------------------------

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 19 ตุลาคม 2552 10:14 แก้ไข: 19 ตุลาคม 2552 12:15 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.216.28.250
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ