นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

อ่าน: 3285
ความเห็น: 12

ผักพื้นบ้านอาหารเป็นยากับการปรับสมดุลโครงสร้างร่างกายตามแนววิถีพุทธ

  • การรักษาสมดุลแห่งกาย การปรับใช้โครงการของร่างกาย จะทำให้การใช้ชีวิตมีความยืนยาวยิ่งขึ้น
  • การรักษาตนเองโดยไม่พึ่งสารเคมี จะช่วยยืดอายุของบุคคลได้มากขึ้นเช่นกัน
  • เมื่อร่างกายมีความสมดุล การทำงาน การใช้ชีวิตในสังคม ยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพได้ดีเช่นกัน
  • การดูแลสุขภาพเป็นสิ่งที่ต้องสนใจและดูแลอย่างจริงจัง เพื่อจะได้เพิ่มผลผลิตในสิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้นกับตนเอง ครอบครัว และสังคม

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง

ผักพื้นบ้านอาหารเป็นยากับการปรับสมดุล
โครงสร้างร่างกายตามแนววิถีพุทธ
วันเสาร์ที่ 16 อาทิตย์ที่ 17  มกราคม 2553
 ณ ห้อง ทธ. 3305  อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลา

 วิทยากร :

 

พระอาจารย์ชัยณรงค์  อุปสโมสำนักสงฆ์เขมาภิรโตบ้านพุน้ำร้อน ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
อาจารย์สมพร  ชาญวนิชสกุลคณะการแพทย์แผนไทย  ม.อ.หาดใหญ่  
ผศ.ดร.ปราโมทย์  แก้ววงศ์ศรีคณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.หาดใหญ่
นายเปรม  ณ สงขลา (วิทยากรเสวนาและผู้ดำเนินรายการ)เจ้าของและบรรณาธิการวารสารเคหการเกษตร

 

 
 

กำหนดการ

วันเสาร์ที่  16  มกราคม  2553

12.00-13.00 น. ลงทะเบียน

13.00-13.15 น. กล่าวเปิด โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

13.15-16.00 น. เสวนา ผักพื้นบ้านอาหารเป็นยาจากวิทยาทั้ง 4 ท่าน

16.00-16.30 น. ถาม-ตอบ

วันอาทิตย์ที่  17  มกราคม 2553

08.00-09.00 น. ลงทะเบียน

09.00-12.00 น. การปรับสมดุลโครงสร้างร่างกายตามแนววิถีพุทธ โดย พระอาจารย์ชัยณรงค์ อุปสโม และผู้ช่วยพระอาจารย์

                       นายเปรม   ณ สงขลา (ผู้ดำเนินรายการ)

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-16.30 น. การปรับสมดุลโครงสร้างร่างกายตามแนววิถีพุทธ

+++++++++++++++++++++++++++

 สำรองที่นั้งด้วยการเลือกวิธีการต่างๆ ดังนี้

1.ตอบกลับมายังบันทึกนี้ โดยแจ้ง ชื่อสกุล สถานที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ E-mail address

2.ทางโทรศัพท์ : ติดต่อคุณอโนชา หรือคุณกชพร  074-212848,074-286121-22  โทร.ภายในม.อ. 6121,6122

3.ทางไปรษณีย์ : คุณอโนชา  หลับจันทร์ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตู้ ปณ. 6 ปณฝ. คอหงส์   อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112

4. หรือส่งโทรสารทางใบตอบรับนี้  โทรสาร  : 074-212848

5. แจ้งรายชื่อภายในวันที่ 11 มกราคม 2553

รายการนี้ไม่มีค่าลงทะเบียน

จัดโดย  คณะทำงานโครงการการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์ผักพื้นบ้านและไม้ผลพื้นเมืองภาคใต้  แก่โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน  (ส่วนหนึ่งของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)

ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

แจ้งชื่อเข้าร่วมอบรมค่ะ

ชนกานต์ ทองจำนงค์
กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี โทร 2065-6
E-mail : chanakarn.t@psu.ac.th

รอรายชื่อสมาชิกกลุ่มรำตะบอง ไหวตัวทัน ก่อนนะคะ จะมาแจ้งชื่อทีเดียวเลยค่ะ (^_ ^ )

ยินดีทั้ง 2 ท่านค่ะ..

คุณmandala ฉายเดี่ยวเลยเหรอค๊ะ?!!

คุณ Teddy โหลดใบตอบรับ รวบรวมรายชื่อได้เลยค่ะ..เยอะๆ อบอุ่นดี

พี่เด๊ะ ส่งเมลแจ้งรายชื่อของกลุ่มไหวตัวทัน จำนวน 19 คน ไปทางเมลพี่แล้วนะคะ ขอบคุณค่ะ

ได้รับพร้อมบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วคะ..kTeddy  ขอบคุณค่าาาา...

สมัครเพิ่ม ของกลุ่ม ไหวตัวทัน อีก 7 คนค่ะ

1. น.ส.วลัย  ตันสกุล
2. น.ส.สาโรช ตันสกุล
3. น.ส.จุรีพรรณ ตันสกุล
4. คุณศิลา พิศภาณ
5. นางสุวรรณา พรสุวัฒนกุล
6. น.ส.เกสร พรหมดวง
7. นางอรรถนา เลขะกุล

อิ ๆ มีผู้สนใจมากมาย ถ้ามีเพิ่ม จะแจ้งมาอีกนะคะ ขอบคุณค่ะ

  • "ไหวตัวทัน" สมชื่อกลุ่มจริงๆ :}
  • ยินดีอย่างยิ่ง(ยวด)
  • ขอบคุณค่ะ

Pisit

  • ท่านดร.พิศิษฐ์ วรอุไร ที่ปรึกษาโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ก็มาร่วมกิจกรรมเช่นกันค่ะ
  • เริ่มต้นกับปีพุทธศักราชใหม่ ด้วยกายใจที่สมดุลกันน๊ะค๊ะ :}
  • รอรับรายชื่อจากทุกท่านอยู่ค่ะ

กลุ่มไหวตัวทัน สมัครอบรมเพิ่มเติมค่ะ(รวมรอบนี้ รอบ 3 ยอดของกลุ่มไหวตัวทัน เป็น 33 คนแ้ล้วนะคะ) ขอบคุณค่ะ

รายชื่อเพิ่มเติม

1. นางยินดี นาคฤทธิ์
2. นางบุญธรรม ขุนเจริญ
3. คุณนฤมล จรัสกร
4. นายแวกอเดร์ อาแว
5. น.ส.พูนทรัพย์ รัตนเลิศ
6. นายสุโรจน์ ชูมณี
7. นางวารุณี ชูมณี

ยินดีค่ะคุณTeddy

สมัครเพิ่มอีกแล้วค่ะ วันนี้วันสุดท้ายแล้วใช่มั๊ยคะ ฮาาา สมัครจนถึงวินาทีสุดท้าย จากกลุ่มไหวตัวทันนะคะ (ลำดับที่ 34-46) รวมยอด 46 คนค่ะ

34. นางสุพร มธุรพฤกษ์
35. นางวิไล แซ่ลี้
36. นางอรุณี ตรงกมลชัย
37. น.ส.สมบูรณ์ วนไชยยศ
38. นายสิทธินัย ศักดิ์สวัสดิ์
39. นางวิไล แซ่ลี้
40. คุณจุไรวรรณ อนันต์เศรษฐการ
41. นายสำเริง ธนาภิรมย์ศรี
42. นางวราภรณ์ ธนาภิรมย์ศรี
43. นางเพิ่มพูน กีรติกสิกร
44. นายมโนชัย กีรติกสิกร
45. นางวิภาวดี ไพรพนาพงศ์
46. นางสุยพาย บุตตะจีน

ยินดีค่ะคุณTeddy ..ขอบคุณมากน๊ะค๊ะที่ประสานงาน(เรียกลูกค้ามาให้)

 

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 75.101.220.230
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ