นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

อ่าน: 2819
ความเห็น: 3

ภูมิคุ้มกันวิทยากับการวิจัยด้านอาหารสัตว์น้ำ

ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

      ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จัดฝึกอบรมหลักสูตร ภูมิคุ้มกันวิทยากับการวิจัยด้านอาหารสัตว์น้ำ ระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2553 ที่ผ่านมา  เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันวิทยากับการวิจัยด้านอาหารสัตว์น้ำ แก่นักวิชาการ และผู้บริหารระดับสูง ให้แก่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และ บริษัท Zinpro Animal Nutrition (Thailand inc.) เพื่อให้ได้รับความรู้และสามารถพัฒนางานวิจัยด้านอาหารสัตว์น้ำต่อไปได้

   ผศ.ดร.ชุติมา  ตันติกิตติ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์    ผศ.ดร. สุพัตรา เดวิสัน หัวหน้าภาควิชาวาริชศาสตร์   และ รศ.ดร.วุฒิพร พรหมขุนทอง  หัวหน้าศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ  ให้การต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

วิทยากร

 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติการจริงด้านการดูแลสัตว์น้ำ

หลักสูตร-วิทยากรฝึกอบรม

    องค์ประกอบเลือดกุ้งและปลา” โดย ดร. นเรศ   ซ่วนยุก

    การศึกษาเนื้อเยื่อวิทยาเบื้องต้นในกุ้งและปลา โดย รศ.ดร. วุฒิพร พรหมขุนทอง และ นายบุญกอบ วิริยพงศ์สุธี

    ปฏิบัติการเรื่ององค์ประกอบเลือดกุ้ง-เลือดปลา  โดย ดร. นเรศ   ซ่วนยุก รศ.ดร. วุฒิพร พรหมขุนทอง และนายบุญกอบ วิริยพงศ์สุธี

     “สารกระตุ้นภูมิคุ้มกันในสัตว์น้ำ และการทดสอบความต้านทานโรคในสัตว์น้ำ  โดย ดร. สุภฎา  คีรีรัฐนิคม

    "การศึกษาเนื้อเยื่อวิทยาเบื้องต้นในกุ้งและปลา" โดย รศ.ดร. วุฒิพร พรหมขุนทอง ดร. สุภฎา  คีรีรัฐนิคม ดร. นเรศ   ซ่วนยุก  และ นายบุญกอบ วิริยพงศ์สุธี

    ปฏิบัติการเรื่อง การเตรียมเชื้อแบคทีเรีย  การเหนี่ยวนำให้เกิดโรคโดยการแช่/ฉีดเชื้อแบคทีเรีย   LD50 โดย นายบุญกอบ วิริยพงศ์สุธี ดร. นเรศ ซ่วนยุก รศ.ดร. วุฒิพร พรหมขุนทอง และ ดร. สุภฎา  คีรีรัฐนิคม

  รู้จักศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ :

    สนับสนุนการเรียนการสอน งานวิจัย ด้านโรคสัตว์น้ำ อาหารสัตว์น้ำ เทคโนโลยีชีวภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และสาขาที่เกี่ยวข้องแก่นักศึกษาและนักวิจัย

    การบริการตรวจสุขภาพสัตว์น้ำ : การตรวจสอบสุขภาพสัตว์น้ำ ตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์น้ำ วิเคราะห์คุณภาพน้ำ คุณภาพอาหาร ดิน และอื่นๆ รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำแนวทางในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

    การจัดฝึกอบรมทางวิชาการ : เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะสัตว์น้ำ แก่เกษตรกร นักวิชาการประจำฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ นักวิชาการกรมประมง โดยการฝึกอบรมจะเน้นแนวทางการเพาะเลี้ยงที่ยั่งยืน การรักษาสภาพแวดล้อม และเพิ่มผลผลิต ที่เกษตรกรสามารถนำไปประยุกต์ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง

โทรศัพท์/โทรสาร 0 7446 5102

สร้าง: 08 กุมภาพันธ์ 2553 22:58 แก้ไข: 03 มีนาคม 2553 22:19 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
Chutima [IP: 192.168.100.112]
09 กุมภาพันธ์ 2553 08:59
#53949
Thank you ka.  Nice pictures.
Ico48
[IP: 192.168.100.112]
09 กุมภาพันธ์ 2553 09:30
#53950
ขอบคุณหลาย ๆ เด้อ
Ico48
Wutiporn [IP: 61.7.137.80]
09 กุมภาพันธ์ 2553 13:28
#53957
Many thanks for the staffs and participants.

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 75.101.220.230
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ