นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

อ่าน: 5257
ความเห็น: 0

เลี้ยงปลาอย่างไรให้ลดต้นทุน1

        ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ต้อนรับเจ้าหน้าที่มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยเกษตรกรจาก อ.ควนเนียง จำนวน 21 คน เข้ารับการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการผลิตอาหารปลาแก่กลุ่มผู้เลี้ยงปลา เพื่อให้กลุ่มเลี้ยงปลาผลิตอาหารปลาใช้เองเพื่อลดต้นทุนในการเลี้ยงปลา

        รศ.ดร.วุฒิพร พรหมขุนทอง ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์ร่วมให้การต้อนรับและให้ความรู้ คือ คุณบุญกอบ วิริยพงศ์สุธี คุณจิราวัฒน์ ทัดแก้ว  คุณนัฐ นันทพงศ์ คุณอนุวี บากา และคุณประวิทย์ ชูช่วย

........ส่วนหนึ่งของการบรรยาย........

  

เลี้ยงปลาให้ประสบความสำเร็จ

ปลาโตเร็ว อัตรารอดสูง : พันธุ์ปลา คุณภาพอาหาร ระยะเวลาเลี้ยง

ไม่เป็นโรค                   : การจัดการ สภาพแวดล้อม

ขายได้กำไร                : ต้นทุนค่าอาหาร ราคาขายปลา ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นภายในฟาร์ม

 ปัจจัยที่กำหนดกำไร-ขาดทุนในการเลี้ยง

1. อัตราแลกเนื้อ/อัตราเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ (FCR) : เป็นค่าที่คำนวณจากปริมาณอาหารที่ให้/นน.ปลาที่เพิ่มขึ้น

ถ้าค่าที่ได้สูงมีความเสี่ยงที่จะขาดทุน

 2. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอาหาร : ปริมาณอาหาร คุณภาพของอาหาร

ต้นทุนมากกว่าครึ่งของการเลี้ยงปลามาจากค่าอาหาร

 3. ชนิดของปลาและความต้องการทางตลาด : การคัดเลือกพันธุ์ปลา การวางแผนในการจำหน่าย

    “ปลาที่จำหน่ายได้ในราคาถูกควรมีต้นทุนการผลิตต่ำ

แนวทางการลดต้นทุนในการเลี้ยงปลา

1. ใช้อาหารเสริมจากธรรมชาติ : ปลาจะกินอาหารที่มีตามธรรมชาติประมาณ 40% อาหารที่ให้เสริมจึงไม่ควรเกิน 40-50%

 

2. เลือกใช้อาหารที่มีความเหมาะสมกับปลา : ระดับโปรตีนที่เหมาะสมกับชนิดและช่วงอายุของปลา

 

3. ลดสิ่งที่สูญเสียออกจากระบบให้น้อยที่สุด : เลือกใช้อาหารคุณภาพดีเพื่อให้ปลาสามารถเอาสารอาหารไปใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด นอกจากนี้น้ำที่เลี้ยงปลาสามารถหมุนเวียนมาใช้ปลูกผักได้

 blog ต่อไป ก่อนกินปลา ต้องหาอาหารให้ปลากินก่อน "อาหารปลา"

 

สร้าง: 12 เมษายน 2553 00:00 แก้ไข: 12 เมษายน 2553 14:34 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.216.28.250
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ