นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

อ่าน: 2995
ความเห็น: 0

เลี้ยงปลาอย่างไรให้ลดต้นทุน2

ความเดิมตอนที่แล้ว

อาหารปลา

อาหารคือสิ่งที่ปลากิน ย่อยและนำไปใช้ประโยชน์ในร่างกาย

 •  ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ และการเจริญเติบโต
 •  ทำให้ระบบต่างๆ ในการดำรงชีวิต เช่น การหายใจ ขับถ่าย ปรับสมดุลเป็นไปตามปกติ
 •  ใช้เป็นพลังงานในการเคลื่อนไหว
 
อาหารผสมสด

เป็นการนำอาหารสดมาผสมกับวัตถุดิบต่างๆ ส่วนใหญ่จะใช้ปลาเป็ดเป็นวัตถุดิบหลัก นำไปผสมกับตัวอื่นๆ เช่น รำ ปลายข้าว กากถั่วเหลือง premix อัดเป็นเม็ด เป็นเส้น หรือผสมคลุกเคล้ากัน  

- คุณค่าทางโภชนาการเพิ่มขึ้น  

- ความชื้นสูง (เพราะปลาเป็ดมีความชื้นสูง) ยากต่อการเก็บรักษา

- นิยมใช้เลี้ยงปลาบางชนิด เช่น ปลาบู่ ปลาช่อน ปลาดุก

 
อาหารสำเร็จรูป

เป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนตามความต้องการของสัตว์น้ำ (ชนิด ขนาด และวัย)   

- บุคคลทั่วไปก็สามารถผลิตได้แต่ต้องมีเครื่องมือ+ความรู้และคุณภาพอาจด้อยกว่าอาหารสำเร็จรูปที่ผลิตจากโรงงาน

- ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ(?)

- ควบคุมขั้นตอนการผลิตและการบรรจุ

- การแข่งขันทางการตลาด

 
หลักการเลือกซื้อ
 • เลือกประเภทอาหารให้ถูกต้องกับชนิดสัตว์น้ำที่เลี้ยง
 • เลือกขนาดและรูปแบบให้เหมาะสมกับสัตว์น้ำ
 • พิจารณาวัตถุดิบที่ใช้เป็นองค์ประกอบของอาหาร รูปลักษณ์ภายนอก เช่น สี กลิ่น ความสด สิ่งปลอม
 • ความน่าเชื่อถือ
”ฉลากอาหาร”

การเก็บรักษาอาหาร

 1. เก็บในที่เย็น และมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิไม่มากนัก
 2. ป้องการการถูกรบกวนจากหนู  และแมลงได้
 3. มีความชื้นน้อย ถ่ายเทอากาศได้ดี
 4. อยู่ห่างไกลจากที่เก็บยาและสารเคมีอันตราย
 5. ไม่วางอยู่บนพื้นห้องโดยตรง

ให้อาหารเหมาะสมและเพียงพอ

ใช้อาหารที่ตรงกับความต้องการอาหารของปลา

à ปลากินเนื้อใช้อาหารโปรตีนสูง 35-40 %

à ปลากินพืชใช้อาหารโปรตีน 18-30 %

ขึ้นอยู่กับชนิดของปลาที่จะเลี้ยง

 ให้อาหารในปริมาณเพียงพอ ด้วยวิธีที่ถูกต้องไม่ให้อาหารมากเหินไปจนเหลือ

เวลาในการให้อาหาร

1. ให้อาหารในเวลาที่เหมาะสม และให้ในปริมาณที่เหมาะสม

2. อย่าให้อาหารจนเหลือ  อาหารส่วนเหลือจะกลายเป็นของเสียและเป็นที่เพาะเชื้อโรค อาจทำให้เกิดโรคระบาดได้

3. ช่วงเวลาในการให้อาหารขึ้นกับปัจจัยต่าง ๆ เช่น คุณภาพน้ำ สภาพอากาศ และระบบการจัดการฟาร์ม

4. ปลาจะกินอาหารได้ดี เมื่อมีปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำสูงซึ่งจะเป็นช่วงเวลากลางวัน ดังนั้นส่วนใหญ่จึงควรให้อาหารในช่วงเวลาดังกล่าว

5. ช่วงเวลาที่ให้อาหารควรให้ในช่วงเดิมของทุกๆวันและช่วงที่อาหารเย็นหรือมีฝนตกควรลดปริมาณอาหารลง

;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:

ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ :

    สนับสนุนการเรียนการสอน งานวิจัย ด้านโรคสัตว์น้ำ อาหารสัตว์น้ำ เทคโนโลยีชีวภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และสาขาที่เกี่ยวข้องแก่นักศึกษาและนักวิจัย    การบริการตรวจสุขภาพสัตว์น้ำ : การตรวจสอบสุขภาพสัตว์น้ำ ตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์น้ำ วิเคราะห์คุณภาพน้ำ คุณภาพอาหาร ดิน และอื่นๆ รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำแนวทางในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ    การจัดฝึกอบรมทางวิชาการ : เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะสัตว์น้ำ เน้นแนวทางการเพาะเลี้ยงที่ยั่งยืน การรักษาสภาพแวดล้อม และเพิ่มผลผลิต ที่สามารถนำไปประยุกต์ปฏิบัติได้ด้วยตนเอง

โทรศัพท์/โทรสาร 0 7446 5102

 
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.234.223.162
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ