นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

อ่าน: 3683
ความเห็น: 7

หัวใจสีขาว..สัญจร สู่ ม.อ.

ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ไขกุญแจแห่งความสำเร็จ
 
 หัวใจสีขาว  สัญจร สู่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ พุธที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓  
คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย
ไขกุญแจความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรและบุคลากร

...ไขกุญแจ..เริ่มต้นด้วยการรู้จักตัวเอง..กับบทปฏิบัติการที่นำมาฝากเพื่อ

  • โอกาสในการพัฒนาองค์กร..และเพื่อการเปลี่ยนแปลงตัวเอง ให้ดีขึ้น

(...เสี้ยวหนึ่งของการถ่ายทอด......) 

........การทำงานของสมองสมองซีกซ้าย และขวา.......

  • สมองซีกซ้าย เป็นคนละเอียด มีความแม่นยำ จำ มีความรู้ งานที่เหมาะ เป็นงานเชิงปฏิบัติการ เก็บรายละเอียดได้หมด

  • สมองซีกขวา มีจินตนาการ อารมณ์ ความรู้สึก แบบศิลปิน ไม่ค่อยเก็บรายละเอียด มีความสามารถพิเศษด้านการเชื่อมโยงกับสิ่งรอบตัว สามารถเห็นภาพรวมได้ดี

      "กุญแจที่จะไขไปสู่ความสำเร็จ" ของตัวเราเองอยู่ตรงไหน ...สมองซีกขวา

    อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ พูดว่า imagination is more important than knowledge "จินตนาการสำคัญกว่าความรู้"  (จินตนาการคือสมองซีกขวาสั่งการ   สมองซีกซ้ายคือการสกัดความรู้ )

    ปัญหาของเราก็คือ ไม่ใช่ว่าเราไม่มีจินตนาการ ไม่มีความคิดสร้างสรรค์  ทุกคนมี แต่มันเข้ามาไม่ได้เพราะเราไม่เปิดพื้นที่ชีวิต เราไม่เปิดหัวใจของเราให้กว้างขวาง เราไม่ทำหัวใจของเราเป็นสีขาว ...


 .....พลังความคิดสร้างสรรค์ พลังความเป็นเด็ก คุณธรรม จริยธรรม ความมีชีวิตชีวา แรงบันดาลใจ อยู่ที่สมองซีกขวาสัมผัสกับพลังอยู่ในตัวเรา ไม่ว่าเรา
จะอยู่ในวัยใดเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โอกาสมีเท่ากันทุกวัย...     

    มาปลุกพลังสีขาว..ขอให้ทุกท่านสังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจ (แบบฝึกหัดการเขียนชื่อตัวเองด้วยมือที่ไม่ถนัด)  สังเกตวามรู้สึก..เรารู้สึกอะไรบ้าง..ความรู้สึกที่เกิดขึ้น สนุก ยาก ไม่คุ้นชิน..

   หากทำบางสิ่งที่ไม่ถนัด เราจะรู้สึกตัวมากขึ้น มีความตั้งใจมากขึ้น นี่คือสติสัมปชัญญะ คือการก้าวข้ามจากความเคยชิน

     ...............    คนเราห้ามหยุดการเรียนรู้ หยุดการพัฒนา ไม่ว่าอายุเท่าไร เรายังสามารถสร้าง มีอะไรอีกหลายอย่างที่เรายังทำไม่ได้ดี ทำชีวิตให้มีชีวา ไม่อยู่กับอะไรที่มันซ้ำๆ ซาก ๆ ....ไม่ว่าเราจะยืน เดิน นั่ง นอน ทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน เราทำอะไรที่มันไม่ชิน เป็นการปลุกพลังสมองซีกขวา เพราะเราทำในสิ่งไม่เคยชิน  (หากใช้ซีกซ้ายนั่นคือความเคยชิน)เราต้องใช้พลังความคิดสร้าสรรค์ ความพยายาม คือสติสัมปชัญญะ...
     ...................
     ...................

    การเปิดใจ เปิดพื้นที่ชีวิต เราจะได้พบกับความสุข ความสุขก่อให้เกิดสมาธิ เกิดปัญญา..สิ่งที่ควรรู้คือการบริหารความสุขในชีวิตที่เหลือยู่ได้**ขอให้วันนี้ วินาที เวลานี้ เรามีความสุข ทำให้ทุกสิ่งอย่างเกิดการเบ่งบาน พิสูจน์ ความเป็นจริงของชีวิต  --> รู้จักตัวเอง

  ลมหายใจสำคัญกับชีวิต  ดู-รู้จักลมหายใจ  ด้วยการเรียนรู้จากตัวเอง คือการรู้จำเป็นรู้จริง ลมหายใจที่มีคุณภาพและสร้างสมดุลให้กับชีวิต คือลมหายใจเข้าและออกไม่เท่ากัน ...........

    

กุญแจไปสู่ความสำเร็จขององค์กรและตัวเรา ด้วยกลยุทธ์น่านน้ำสีขาว White Ocean Strategy

    ขญะนี้องค์กรสีขาวมีทั่วโลก ทั้งองค์กรขนาดเล็ก-ใหญ่ มีผลลัพท์ที่ชัดเจนออกมาแล้ว ๓ ข้อ
๑ เป็นองกรที่มีผลประกอบการหรือกำไรสูงกว่าบริษัท/องค์กรในกลุ่มเดียวกันถึง 6 เท่า

๒ เป็นองกรที่มีความสุข

๓ เป็นองกรที่มีความยั่งยืน และมีสิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา


หลักการ ๗ ข้อของ White Ocean Strategy  (Download ข้อมูลหนังสือ White Ocean Strategy ได้ที่ http://www.dmgbooks.com/)

๑. การเกิดขึ้นขององค์กรเป็นไปเพื่อสร้างผลเชิงบวกต่อสังคมโดยรวม (Net Positive Impact on Society)

๒. ตั้งเป้าหมายระยะยาว มองภาพใหญ่ระดับมหภาค (Long-term Goal, Macro View) มองกว้าง-คิดไกล-ไฝ่สูง

๓. แสวงหาจุดสมดุลระหว่าง People, Planet, Profit และ Passion

๔. ยืนบนหลักการของโลกอันอุดมสมบูรณ์และแบ่งปัน (The World of Abundance & Sharing)

๕. ตั้งอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมความเป็นจริงและความเป็นเนื้อแท้ (Integrity)

 
  

๖. เป็นองค์กรที่ระเบิดจากข้างในและมีดีเอ็นเอของ Individual Social Responsibility (ISR)
‘หากต้องการเปลี่ยนแปลงโลก จงเปลี่ยนแปลงตนเอง’  มหาตมะคานธี (1869-1948)
ทุกครั้งที่คุณคิดว่า ปัญหาอยู่นอกตัวคุณ ความคิด แบบนั้นเอง คือตัวปัญหา

๗.เป็นผู้สร้างบรรทัดฐานใหม่ให้เกิดขึ้นในวงการ (Setting the Benchmark)
 ‘เมื่อใดที่อิสรภาพเริ่มปรากฏ เมื่อนั้นการเติบโตจะกว้างใหญ่ไพศาล’ จอร์จ วอชิงตัน  (1732-1799)

  กุญแจที่จะไขชีวิตไปสู่การพัฒนา..อย่าหยุดยั้งในการพัฒนาตนเอง

คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย มอบสีขาวให้ท่านคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ (รศ.ดร.วัลลภ สันติประชา)

 

     --> ให้น้องชมรมนักเขียน ม.อ.

 

  นำ - ริชแบนด์ สายรัดข้อมือเปลี่ยนนิสัยมามอบ(ฟรี) พร้อมลายเซ็นต์

 
    สัญจร สู่สภากาแฟ สถานีวิทยุม.อ. 88 MHz


   กับทีมงาน(ส่วนหนึ่ง)คณะทรัพยากรธรรมชาติ

 

สื่อสารกับ  http://www.thailoveking.com
 http://www.whiteoceansociety.com
 http://twitter.com/dc_danai
 http://www.facebook.com/danai.chanchaochai
 http://www.dc-danai.com

  ขอขอบคุณ คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย ผู้ซึ่งมีความสุขทุกลมหายใจ

องค์กรพัฒนา..@@ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. , ร้านหนังสือเดอะแมกกาซีน, สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี และ บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด http://share.psu.ac.th/blog/publisher/16402

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 08 มิถุนายน 2553 21:30 แก้ไข: 11 มิถุนายน 2553 21:52 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

บันทึกดีๆ ที่ต้องห้ามพลาดอีก 1 บันทึกครับ

ชื่นชมกับคณะทรัพย์ฯ นะครับ

รุก..รุก.. และรุก ในทุกรูปแบบ

Ico48
หนึ่ง. [IP: 113.53.12.79]
09 มิถุนายน 2553 10:12
#57735

ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์, พี่ๆ ชาวคณะทรัพย์ฯ, คุณดนัย,บริษัทอมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์,ร้านกาแฟดอยช้าง,ร้านหนังสือเดอะแมกกาซีน ทุก ๆ ท่าน  ที่ร่วมกันผลักดันและร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นทางผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานนี้จะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับทุกๆท่านนะครับ หากเกิดข้อผิดพลาดประการใด ทางกระผมก็ขอน้อมรับความผิดพลาดมา ณ ที่นี้ด้วยและเพื่อใช้ในการปรับปรุงในการจัดงานครั้งต่อๆไป

ขอขอบพระคุณครับ

ขอบคุณคุณศรีนราที่มีวิญญาณนักประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดความรู้เสมอ และเป็นคนหนึ่งที่ไม่หยุดนิ่ง

สำหรับคุณหนึ่ง คือเจ้าของร้านหนังสือเดอะแมกกาซีนที่มาร่วมงานกับคณะทรัพยฯ และร่วมสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ แก่ชุมชน ม.อ. และชาวหาดใหญ่

การพัฒนความคิดสร้างสรรค์ของคนไทย น่าเสียดายที่การศึกษาไทยได้ทำลายสัญชาตญาณของลูกหลานอย่างไม่รู้ตัว ด้วยการให้ การดูแลมากเกินไป จนทำให้เด็กไทยหมดโอกาสใช้ความอยากรู้ อยากเห็น และเรียนรู้ด้วยตนเอง ที่สัญชาตญาณที่ทุกคนมีอยู่ ซึ่งจะเห็นว่า เด็ก ๆ เรื่มรู้ประสา มักช่างซัก ช่างถาม อยากทำโน่น ทำนี่ แต่ผู้ปกครองส่วนใหญ่จะให้จนหมด เมื่อไม่ได้ใช้ทักษะดังกล่าว สมองก็ไม่พัฒนา ผลจึงทำให้คิดด้วยตัวเองไม่เป็น

พอเข้าเรียนอนุบาล ก็ถูกจับยัดความรู้ แทนที่จะเรียนการปรับตัวให้เข้ากับเพื่อน ๆ และสังคม หรือเรียกว่า พัฒนาทางอารมณ์ ก็หมดโอกาสไปอีก ผลทำให้คนไทยมีภาวะอารมณ์เปราะบาง อย่างที่เห็นผลของคนไทยในปัจจุบันที่ยึดตนเองเป็นหลัก เป็นเพราะอวัยวะส่วนไม่มีโอกาสพัฒนามาใช้งาน

ระบบการเรียนเกือบทั้งหมดเป็นการจับยึดความรู้ ก็เลยขาดกระบวนการเรียนรู้ ทำให้เป็นผู้ใช้มากกว่าผู้พัฒนา เรียกว่าเป็นทาสของคนอื่น ที่บอกว่าต้องเป็น นานาชาติ หรือสากล ทั้ง ๆ ที่ความเป็นไทย คือหนึ่งในนานาชาติ อยู่แล้ว แต่เรากลับไม่อยากเป็นไทย ใช้ต่างภาษาต่างชาติ แล้วจะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟัง แน่นอน ชาติอื่นเขาคงไม่ฟัง เพราะเขามีชาติของเขาอยู่แล้ว

สำหรับคณะทรัพยฯและผู้ร่วมอุดมการณ์ในตลาดนัดเกษตร นอกจากการบำรุงร่างกายด้วยอาหาร และเสริมอาหารสมองด้วยการปลุกทักษะความคิด เพื่อรักษาสมองซีกขวาให้คงอยู่ตลอดไป

ขอบคุณทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วม ไม่ว่า ผู้จัด วิทยากร ที่สำคัญก็ผู้เข้าฟัง ขอให้ทุกท่านยังคงพลังของสมองซีกขวา ตลอดไป

 

Ico48
ดนัย จันทร์เจ้าฉาย [IP: 58.181.146.62]
09 มิถุนายน 2553 20:40
#57765

ขอขอบคุณคณะทรัพย์ฯ และทุกท่านที่ช่วยอำนวยความสะดวกและดูแลอย่างยอดเยี่ยม โดยเฉพาะคุณหนึ่ง เจ้าของร้าน The Magazine ชื่นชมพลังของคนรุ่นใหม่!

 ผมนำรูปบางส่วนที่คุณเด๊ะส่ง โพสต์อยู่บนบล็อก

http://dc-danai.com/

หากท่านใดว่าง ลองเข้าไปชมนะครับ

และคงได้มีโอกาสพบกับชาวหาดใหญ่อีก   O.O

ขอให้มีความสุขทุกลมหายใจเข้าออก

ดนัย จันทร์เจ้าฉาย

ขอบคุณอาจารย์คนธรรมดา  , อาจารย์Wullop Santipracha คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย และKหนึ่ง The Magazine ค่ะ...

   โอกาสที่มอบให้ หลายคนได้รับโอกาส และเรามีโอกาสดีดีร่วมกันค่ะ 。◕‿◕。

^_^  ขอมีความสุขทุกลมหายใจค่ะ 

  * ขอบคุณผู้จัด  ทีมงาน และ คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย ที่ทำให้สมองซีกขวาทำงานมากขึ้น

เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่เราได้รับสิ่งดีดีใช่มั้ยค๊ะพี่มิกกี้

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.216.28.250
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ