นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
Network
Members · Following: 0 · Followed: 9

อ่าน: 2392
ความเห็น: 0

เหลียวมองสัตว์เลี้ยง

  ก่อนหน้านี้ได้บันทึก การฟื้น-ฟู-ต้นไม้ หลังน้ำลด

 บันทึกนี้ ไม่ลืม เหลียวมองสัตว์เลี้ยง โดยเฉพาะ สัตว์เลี้ยงทางการเกษตร.. ที่จะมีปัญหามากในช่วงที่ฝนตก น้ำท่วม คือ สุกร อู๊ดๆ ซึ่งมีความไวต่อการเป็นโรคปอดบวมและตายได้ง่าย รองลงมาคือ แพะ ไก่ และโค กระบือ ตามลำดับ
 
ภาพประกอบจาก
http://www.eto.ku.ac.th/neweto/e-book/animal/animal3.pdf

 

   สัตว์ที่แสดงอาการไข้สูง มีน้ำมูก หอบหรือหายใจลำบาก ควรรีบฉีดยาปฏิชีวนะเข้ากล้ามเนื้อ เช่น ยาซัลฟา หรือ เตตร้าซัยคริน หรือแอมพิซิลิน นอกจากนี้ ควรให้วิตามินละลายน้ำกินควบคู่กันไปด้วยสำหรับในไก่หรือสุกร อาจจะเลือกให้ยาปฏิชีวนะผสมอาหารได้อีกทางหนึ่ง แต่ต้องสังเกตด้วยว่า  **ในกรณีที่สัตว์ไม่กินอาหารก็อาจจะทำให้ได้รับยาไม่ถึงขนาดที่จะใช้รักษาโรคได้

   กรณีที่เป็นลูกสัตว์ควรมีกระสอบปูรองพื้น รวมทั้งกกไฟเพื่อให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายสัตว์ นอกจากนี้การให้ยาปฏิชีวนะดังกล่าวจะสามารถรักษาสัตว์ที่มีอาการท้องเสียได้ด้วย

       สำหรับปัญหาน้ำขังในคอกเลี้ยงสัตว์ ก็ควรเร่งทำคูระบายน้ำเพราะการที่สัตว์ต้องเหยียบย่ำน้ำสกปรก จะทำให้สัตว์เป็นโรคเท้าเปื่อย ซึ่งในกรณีนี้ควรใช้ยาเยนเชียลไวโอเลตหรือยาม่วงที่ทาปากแก้ร้อนในของคน ทาบริเวณที่เปื่อย ควบคู่กับการให้ยาปฏิชีวนะชนิดเพนนิซิลลินฉีดเข้ากล้ามเนื้อ

    ส่วนพื้นคอกที่แฉะ จะมีแมลงบางชนิดมาอาศัยอยู่มาตอมนัยน์ตาและนำโรคพยาธินัยน์ตามาสู่โค-กระบือได้ ซึ่งจะเห็นสัตว์มักมีน้ำตาไหลอยู่เสมอ หากสังเกตใกล้ๆ จะเห็นพยาธิตัวสีขาวขนาดประมาณ 1 - 2 เซนติเมตร ว่ายอยู่ในลูกตา ในกรณีนี้ให้รีบติดต่อสำนักงานปศุสัตว์ใกล้บ้านโดยด่วน เพื่อขอยาหยอดตาฆ่าพยาธิ เพราะหากทิ้งไว้จะทำให้มีการติดเชื้อเป็นหนองในลูกตา และทำให้ตาบอดได้ 

   ปัญหาที่ควรระมัดระวังในช่วงน้ำท่วมอีกเรื่องหนึ่งก็คือ อาหารสัตว์เกิดเปียกชื้น ซึ่งจะเกิดมีเชื้อราขึ้นได้ง่าย สารพิษที่เกิดจากเชื้อรามีหลายชนิด ที่จะเข้าไปทำลายอวัยวะต่าง ๆ เช่น ตับ โดยจะทำให้เกิดการกดระบบการสร้างภูมิคุ้มกันโรคทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนตามมาภายหลัง ความเป็นพิษนี้จะรุนแรงมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับประเภท ชนิดของสัตว์ อายุสัตว์ เช่น ลูกเป็ด ลูกห่าน ลูกไก่ อาจจะตายได้ แต่จะลดความรุนแรงลงในสัตว์ที่มีอายุมากขึ้นหรือโตขึ้นหรือในสัตว์บางชนิด เช่น โค กระบือ แพะ แกะ จะมีความทนต่อสารพิษจากเชื้อรานี้มากกว่า เป็ด ไก่และสุกร  

    สำหรับอาหารสัตว์ ที่เราผสมอาหารสัตว์เอง ควรมีการตรวจเช็คคุณภาพของวัตถุดิบด้วย โดยเฉพาะข้าวโพด กากถั่วเหลือง และต้องตรวจเช็คเครื่องมือ เครื่องจักรที่ผสมอาหารว่ามีเศษอาหารและวัตถุดิบตกค้างอยู่บ้างหรือไม่ หากมีก็ต้องทำความสะอาดก่อนที่จะผสมอาหาร แต่ปัญหาสารพิษจากเชื้อรานั้นเราสามารถแก้ไขได้ โดยการหยุดการให้อาหารที่พบว่ามีเชื้อราปนเปื้อนอยู่


ภาพประกอบจาก
http://www.eto.ku.ac.th/neweto/e-book/animal/animal3.pdf

   ฝากไว้..เพียงเท่านี้...

ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.227.208.0
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ