นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
Network
Members · Following: 0 · Followed: 9

อ่าน: 3049
ความเห็น: 1

เยาวชนนักวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ของนักวิจัย ม.อ.

จาก อาจารย์นักวิจัยเพื่อเยาวชน : ยุววิจัยเศรษฐกิจชุมชน กับการดำเนินโครงการมาจนถึงสุดท้าย ท้ายสุด คือการนำเสนอผลงาน จากการดำเนินการของนักวิจัยรุ่นเยาว์ รศ.ดร.สมยศ ทุ่งหว้า หัวหน้าโครงการยุววิจัยเศรษฐกิจชุมชน เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมี ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย ผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนและสังคม สกว.เป็นประธานในพิธีเปิด

 

ดร.สีลาภรณ์  บัวสาย

รศ.ดร.สมยศ  ทุ่งหว้า

พิธีกรภายในงาน


  

กิจกรรมประกอบด้วย  

  • การนำเสนอผลงานการวิจัย (ผู้แทน 7 โครงการ จากโครงการดำเนินการทั้งหมด 28 โครงการ)

  • นำเสนอโปสเตอร์ผลงานวิจัย

  • เสวนา "นักเรียนได้อะไรจากโครงการยุววิจัยเศรษฐกิจชุมชน
  • อภิปรายกลุ่ม "การบูรณาการงานยุววิจัยเศรษฐกิจชุมชนกับการเรียนการสอนชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"  
    ดำเินินรายการโดย คุณบัญชร วิเชียรศรี และคุณอรุณรัตน์ แสงละออ (ม.อ.88)

  • ประกาศผลและมอบรางวัลยุววิจัยเศรษฐกิจชุมชน ประจำปี พ.ศ.2553

รางวัลผลงานดีเด่น

อันดับ 1 ศึกษาเส้นทางเศรษฐกิจผลผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปจากลูกจันในหมู่บ้านร่อนนา อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช โรงเรียนสตรีทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

อันดับ 2 เส้นทางแกงไตปลายอดหวายอบแห้งกับเศรษฐกิจชุมชนบ้านไผ่รอบ หมู่ที่ 9 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง โรงเรียนป่าพะยอมวิทยา จ.พัทลุง

อันดับ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบ้านบินหลาด้วยการรวมกลุ่มปลูกหญ้าสำหรับวัวชน โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 จ.ตรัง

รางวัลโปสเตอร์ดีเด่น

อันดับ 1 ศึกษามูลค่าทางเศรษฐกิจของป่าเสม็ด "กรณีศึกษาการเลี้ยงฝึ้งด้วยพังกาด" โรงเรียนปากจ่าวิทยา จ.สงขลา

อันดับ 2 การตลาดผักพื้นบ้านใน ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล โรงเรียนกำแพงวิทยา จ.สตูล

อันดับ 3 การจัดการสหกรณ์ผู้บริโภคปุ๋ยอินทรีย์รัตภูมิจำกัดต่อเศรษฐกิจชุมชนบ้านเขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา โรงเรียนรัตภูมิวิทยา จ.สงขลา

ผู้ให้การสนับสนุนคือ สกว.

ที่มาของโครงการ

 

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 31 พฤษภาคม 2555 00:40 แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2555 11:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 anni, Ico24 คนธรรมดา, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

เสียงหวานค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.186.91
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ