นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

Page Visits: 1951
comment: 0

Qอาสา2555

Qอาสา

คณะทรัพยากรธรรมชาติอาสา นำพาการเกษตรสู่มาตรฐานอาหารปลอดภัย

จัดฝึกอบรมอาสาสมัคร  Q อาสา  

11-13 กรกฎาคม 2555 คณะทรัพยากรธรรมชาติ

        เพื่อ...

ผู้เข้ารับการอบรมเป็น Q อาสา

ที่มีความรู้พื้นฐานด้านความปลอดภัยอาหาร

และการจัดการกระบวนการผลิตในฟาร์ม

เรียนรู้..

  • พ.ร.บ.มาตรฐานสินค้าเกษตร และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • ความปลอดภัยของอาหารและการวิเคราะห์ความเสี่ยง
  • การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP)
  • การวิเคราะห์การเข้าทำลายของโรค-แมลง เบื้องต้นในแปลงปลูก
  • การลดการใช้สารเคมีและวิธีการใช้ที่ถูกต้องและปลอดภัย
  • การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีและวิธีผสมผสาน
  • การเลือกใช้สื่อทางการเกษตรและสื่อสารทางการเกษตร
  • ระบบควบคุมคุณภาพภายในเพื่อการผลิตที่มีคุณภาพ
  • เยี่ยมชมแปลงผลิตพืชที่ผ่านมารับรองมาตรฐาน GAP
  • การสร้างเครือข่าย
Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 05 July 2012 16:18 Modified: 05 July 2012 18:39 [ Report Abuse ]
Flowers
People who like this: Ico24 Our Shangri-La and Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 34.238.190.122
Message:  
Load Editor
   
Cancel or