นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
Network
Members · Following: 0 · Followed: 9

อ่าน: 2310
ความเห็น: 0

Qอาสา2555

Qอาสา

คณะทรัพยากรธรรมชาติอาสา นำพาการเกษตรสู่มาตรฐานอาหารปลอดภัย

จัดฝึกอบรมอาสาสมัคร  Q อาสา  

11-13 กรกฎาคม 2555 คณะทรัพยากรธรรมชาติ

        เพื่อ...

ผู้เข้ารับการอบรมเป็น Q อาสา

ที่มีความรู้พื้นฐานด้านความปลอดภัยอาหาร

และการจัดการกระบวนการผลิตในฟาร์ม

เรียนรู้..

  • พ.ร.บ.มาตรฐานสินค้าเกษตร และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • ความปลอดภัยของอาหารและการวิเคราะห์ความเสี่ยง
  • การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP)
  • การวิเคราะห์การเข้าทำลายของโรค-แมลง เบื้องต้นในแปลงปลูก
  • การลดการใช้สารเคมีและวิธีการใช้ที่ถูกต้องและปลอดภัย
  • การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีและวิธีผสมผสาน
  • การเลือกใช้สื่อทางการเกษตรและสื่อสารทางการเกษตร
  • ระบบควบคุมคุณภาพภายในเพื่อการผลิตที่มีคุณภาพ
  • เยี่ยมชมแปลงผลิตพืชที่ผ่านมารับรองมาตรฐาน GAP
  • การสร้างเครือข่าย
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 05 กรกฎาคม 2555 16:18 แก้ไข: 05 กรกฎาคม 2555 18:39 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.98.69
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ