นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

อ่าน: 2233
ความเห็น: 0

ศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ : นักปรับปรุงพันธ์ปาล์มน้ำมัน พืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศ

ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ขอแสดงความยินดี..

    บุคลากรภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ แสดงความยินดีกับศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ ด้วยการเชิญท่านไปร่วมรับประทานอาหารกลางวัน พร้อมทั้งเรียนถามถึงความสำเร็จในฐานะของ "ครู" ผู้ให้ความรู้ ผู้ทำงานวิจัย และงานบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง ..กับความมุ่งมั่นของการก้าวเดินแห่งความสำเร็จ ..

    บรรยากาศของทุกท่าน "เจริญอาหาร" ด้วยความเอร็ดอร่อย   และอบอวลไปด้วยมิตรภาพของการพูดคุยและบอกกล่าวถึงสิ่งที่ศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ ทำมาโดยตลอดช่วงอายุการทำงาน

ศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ อาจารย์ประจำภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ

ศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์  ผู้มีความเชี่ยวชาญสาขา : ปรับปรุงพันธุ์พืช

ศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์  ผู้เชี่ยวชาญด้านปาล์มน้ำมัน

ศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์  คนทำงานที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ตลอดระยะเวลาการทำงาน

ศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์  ผู้ทำให้กับพืชเศรษฐกิจ “ปาล์มน้ำมัน” มีความยั่งยืนและมั่นคง

      เป้าหมายในชีวิตการทำงานของทุกคน มุ่งหวังเพื่อประสบความสำเร็จ  อาชีพในสาวิชาการ ส่วนหนึ่งของการได้รับตำแหน่งทางวิชาการ "ศาสตราจารย์" อาจารย์ธีระ มีเป้าหมายเช่นกัน แต่ไม่ได้คาดหวังมาก สิ่งที่คาดหวังคือ ทำงานทุกอย่างให้ประสบความสำเร็จที่ส่วนรวมจะได้รับประโยชน์  และผลของการทำงานในสิ่งที่ได้รับก็จะทำให้เรามีความสุขเพราะเรามุ่งมั่น ตั้งใจและมีคณะทำงานที่คอยเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ในขณะเดียวกันสิ่งที่ทำนั้น โดยเฉพาะผลงานด้านปาล์มน้ำมัน ก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อเกษตรกร ต่อประเทศชาติ จึงได้รับการยอมรับจากสาธารณชน

    ศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ บอกว่า งานวิจัยด้านปาล์มน้ำมันในปัจจุบันยังมีสิ่งที่นักวิจัยสามารถศึกษาวิจัยหลายแนวทาง เช่น ทางด้านโลจิสติก ด้านเศรษฐศาสตร์ ในส่วนของงานวิจัยทางด้านเกษตรกรรายย่อย ท่านแนะนำว่าเกษตรกรสวนปาล์มน้ำน้ำมันรายย่อยยังขาดการรวมกลุ่มเพื่อสร้างความเข้มแข็ง หากสามารถสร้างกลุ่มและรวมกลุ่มได้อย่างเหนียวแน่นก็จะเป็นกลุ่มเกษตรกรที่สามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับพืชเศรษฐกิจปาล์มน้ำมันได้ขึ้นมาอีก

       สำหรับเส้นทางการเป็นนักวิจัยในแนวคิดของท่าน ท่านบอกว่า "ทำให้เชี่ยวชาญเป็นเรื่องๆ หรือทำให้งานวิจัยที่มีผลกระทบ โดยหาคำตอบที่ก่อให้เกิดประโยชน์"

        จากการสอบถามถึงแนวทางการทำวิจัยเพื่อการก้าวสู่ตำแหน่งวิชาการ: อ.ธีระได้ให้คำแนะนำไว้ว่าต้องเป็นสิ่งที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง เป็นผลงานใหม่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและมีหลักฐานชัดเจน

การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานของท่าน คือ ท่านมีเป้าหมายในการทำงาน.. โดยเลือกงานที่น่าสนใจและตั้งใจในการทำงานและทำอย่างต่อเนื่อง มีการวางแผนระยะยาว ที่สำคัญคือต้องทำในงานตนรักและชอบจะสามารถทำงานได้ระยะยาวไม่ควรเปลี่ยนแนวทางบ่อยๆ  

จากประสบการณ์ของ อ.ธีระในแรกเริ่มการทำวิจัยด้านปาล์มน้ำมันไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควร เนื่องจากในสมัยก่อนนั้นปาล์มน้ำมันไม่ใช่พืชเป้าหมาย.. เคยคิดที่จะเลิกทำ  แต่เมื่อได้มีโอกาสคุยกับเพื่อนๆ ก็มีแรงบัลดาลใจและสามารถหาทางออกและแก้ไขปัญหา รวมทั้งกำลังใจที่มีให้แก่กันและกันระหว่างผู้ร่วมงาน คือสิ่งสำคัญ ที่เราสามารถทำงานมาได้จนในปัจจุบันองค์ความรู้ด้านปาล์มน้ำมันได้รับการยอมรับจากเอกชนที่ประกอบธุรกิจด้านปาล์มน้ำมัน ซึ่งส่งผลให้มีการเผยแพร่องค์ความรู้สู่เกษตรกรมีประสิทธิภาพมากขึ้น

    การก้าวเดินของท่าน..มีทั้งเส้นทางที่ขรุขระและราบรื่น อุปสรรคเป็นสิ่งที่ต้องแก้ไข ความสำเร็จคือสิ่งที่จะต้องขอบคุณผู้คนรอบข้าง ที่ให้การสนับสนุน เป็นกำลังใจ ขอบคุณตนเอง..ในความมุมานะของการทำงาน

ขอแสดงความยินดี..อีกครั้ง ..ศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์

และขอขอบพระคุณท่านที่แบ่งปันสิ่งดีดีให้กับเราสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน..

created: 28 Febuary 2013 21:50 Modified: 01 March 2013 12:31 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 มิกกี้ and Ico24 หัวกรวด.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น
บันทึกนี้ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็นชั่วคราว