นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

อ่าน: 1602
ความเห็น: 0

Qอาสา_2556

การปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดี GAP

ขอเชิญ

เกษตรกร ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานส่วนท้องถิ่น (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตพืชอาหารที่ดี (GAP) อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน อกม.) นักศึกษา และผู้สนใจ

เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร Q อาสา

17 - 19 กรกฏาคม 2556

 ณ ห้อง 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.หาดใหญ่

เรียนรู้...

  • พ.ร.บ.มาตรฐานสินค้าเกษตร 2551 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • ความปลอดภัยของอาหารและการวิเคราะห์ความเสี่ยง
  • การวิเคราะห์การเข้าทำลายของแมลงเบื้องต้นในแปลงปลูก
  • การวิเคราะห์การเข้าทำลายของโรคเบื้องต้นในแปลงปลูก
  • การลดการใช้สารเคมีและวิธีการใช้ที่ถูกต้องและปลอดภัย
  • การปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร (GAP)
  • การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีและวิธีผสมผสาน
  • การใช้สื่อในทางการเกษตรและสื่อสารทางการเกษตร
  • การสร้างเครือข่าย Q อาสา
  • ระบบควบคุมคุณภาพภายในเพื่อการผลิตที่มีคุณภาพ

และ

การเยี่ยมชมแปลงผลิตพืชที่ผ่านการรับรองมตรฐาน GAP

  สนใจ  สมัครได้ที่นี่ หรือ โทร.สอบถาม 074-286049

   เวลาลงทะเบียน เริ่ม เวลา 08.30 - 09.00 น. ทุกวัน

   เรียนรู้ร่วมกัน ตั้งแต่ 09.00 น. เป็นต้นไป

ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

ดำเนินการโดย  คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ร่วมกับ สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

#########################################

สร้าง: 10 กรกฎาคม 2556 20:44 แก้ไข: 11 กรกฎาคม 2556 10:16 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 DaDa, และ 11 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 100.24.125.162
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ