นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

อ่าน: 1714
ความเห็น: 0

แพะทรัพย์ ม.อ. : บริการวิชาการ

เจ้าหน้าที่จากกรมปศุสัตว์และตัวแทนเครือข่ายเกษตร เยือนศูนย์แพะฯ ม.อ.

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก คณะทรัพยากรธรรมชาติ อ.คลองหอยโข่ง ม.อ. ได้มีโอกาสได้ต้อนคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร "การรับรองพันธุ์และฟาร์มผลิตจำหน่ายพันธุ์แพะ" จากกรมปศุสัตว์ ได้แก่ผู้เชี่ยวชาญแพะของกรมปศุสัตว์ และประธานเครือข่ายผู้เลี้ยงแพะของเขต 8 และ 9 จำนวน 50 ท่าน เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา

โดยมี ผศ.ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก คุณอภิชาติ หล่อเพชร  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และคุนายนิทัศน์ สองศรี หัวหน้าสถานีวิจัยคลองหอยโข่ง ร่วมกันให้การต้อนรับ

ที่นี่  ยินดีให้การต้อนรับผู้สนใจทั่วไป ในการให้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงแพะ และผลิตพันธุ์แพะที่ดีและเหมาะสมกับการเลี้ยงในระบบต่างๆ มีการผลิตแพะลูกผสมระหว่างพันธุ์พื้นเมืองกับพันธุ์ต่างประเทศ ที่เหมาะสมกับการเลี้ยงของเกษตรกรที่มีระบบการจัดการที่ต่างกัน

ที่นี่  เป็นแหล่งผลงานการวิจัย การปรับปรุงพันธุ์แพะ อาหาร การจัดการคุณภาพซาก  ตลอดจนการจัดการของเสียจากฟาร์มแพะ ซึ่งเป็นงานวิจัยการเลี้ยงแพะที่ครบวงจร  และยังได้มีการถ่ายทอดผลการวิจัยเหล่านี้สู่เกษตรกรโดยผ่านทางการฝึกอบรม สัมมนา  จัดแสดงในงานเกษตรภาคใต้ และจัดทำเอกสารทั้งที่เป็นหนังสือ ตำรา แผ่นพับ และคู่มือที่เกี่ยวกับการเลี้ยงแพะด้วย

  ติดต่อได้ที่  ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก 
กลุ่มงานศูนย์วิจัยศูนย์วิจัย ฝ่ายวิจัยและบริการ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
โทร. 074-473509 Fax 074-558803
E-mail : apichart.l@psu.ac.th

ขอขอบคุณ ภาพถ่ายและข้อมูล ผศ.ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ 

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 16 กันยายน 2557 15:41 แก้ไข: 17 กันยายน 2557 07:43 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 คนธรรมดา, และ 6 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.208.202.194
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ