นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

อ่าน: 983
ความเห็น: 0

อบรมเกษตรกรเพื่อพัฒนาไปสู่ GAP

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง

“การปลูกผักไฮโดรโพนิกส์สู่มาตรฐานความปลอดภัย GAP”

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

    องค์กรชุมชนร่วมกับสถาบันการศึกษาให้ความรู้แก่เกษตรกรเพื่อการเกษตรที่มุ่งไปสู่มาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร GAP

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคใต้ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  (วช.) และภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จ.นครศรีธรรมราช จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การปลูกผักไฮโดรโพนิกส์สู่มาตรฐานความปลอดภัย GAP” แก่กลุ่มเกษตรกร ตำบลดอนตะโก อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 25 คน

นายศุภชัย สงประสพ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช นายเกียรติศักดิ์ นารีเลิศ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตรสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช และนายสมเกียรติ สุทธิพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ให้การต้อนรับวิทยากร คือ รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา เพ็งหนู ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ภาคใต้ และอาจารย์ประจำภาควิชาธรณีศาสตร์ บรรยายให้ความรู้เรื่อง การจัดการธาตุอาหารพืช การใช้ชีวภัณฑ์ Bacillus subtilis สำหรับควบคุมโรคใบจุดและรากเน่าของผักไฮโดรโพนิกส์ และการควบคุมแมลงศัตรูผักโดยใช้เชื้อราบิวเวอร์เรีย (Beauveria bassiana) และฝึกปฏิบัติการ ณ คนนิยมฟาร์ม ม.3 ต.ดอนตะโก อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช  โดยมี นางสาวปรารถนา อัตตะมณี และนางสาวพันธ์ทิพย์ จุลวรรณโณ วิทยากรจากศูนย์ฯ ภาคใต้ สาธิตวิธีการปลูก การจัดการธาตุอาหาร และการจัดการศัตรูพืชโดยชีววิธีของผักในระบบไฮโดรโพนิกส์

*********************************************************************************************
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 22 พฤศจิกายน 2558 21:13 แก้ไข: 22 พฤศจิกายน 2558 21:13 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 คนธรรมดา, และ Ico24 ทดแทน.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.234.223.162
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ