นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 1151
comment: 0

เกาะบุโหลนดอน อ.ละงู จ.สตูล ชุมชนที่จะได้รับแพะพระราชทาน

วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2559 หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก และคณะ เดินทางไปยัง เกาะบุโหลนดอน อ.ละงู จ.สตูล เพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งมอบแพะพระราชทานให้แก่ราษฎรในพื้นที่เลี้ยง


        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์  หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย รศ.ดร.สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล คุณสุพร ผู้ประสานงานโครงการในพระราชดำริ นส.พ.โศภิษฐ์ ธัญลักษณากุล ที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์ คุณรัตนา วุ่นซิว หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ นส.พ.สุวุฒิ เพียรเจริญ ปศุสัตว์อำเภอละงู และคุณอภิชาติ หล่อเพชร ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก ม.อ. เดินทางไปยังเกาะบุโหลน อ.ละงู จ.สตูล เพื่อศึกษาสภาพการเลี้ยงแพะ และวางแผนการส่งเสริมการเลี้ยงแพะ ร่วมกับชาวบ้านในชุมชน

        ซึ่งในวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2559 คณะทำงานจะเดินทางไปเจาะเลือดแพะเพื่อตรวจโรคแท้งติดต่อ  ตรวจพยาธิ และฉีดยาถ่ายพยาธิให้กับแพะในพื้นที่ดังกล่าว ต่อไป

ขอขอบคุณภาพจาก ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ติดตามความคืบหน้าของการเลี้ยงแพะพระราชทานฯ

สุดหล่อ แพะทรัพย์ม.อ.1

Flowers
People who like this: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ทดแทน, and 5 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 18.234.97.53
Message:  
Load Editor
   
Cancel or