นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

Page Visits: 1262
comment: 0

รากเน่า โคนเน่าในผัก

เตือน ...ผู้ปลูกผักอาจจะเกิดเชื้อรา ในช่วงอากาศชื้น เกิดโรคราคเน่าโคนเน่า

เตือน ...ผู้ปลูกผัก ในช่วงอากาศชื้น

    ผศ.ดร.นริศ  ท้าวจันทร์ หัวหน้าภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เตือนเกษตรกรและผู้ปลูกผักทั่วไปว่า ช่วงนี้ฝนเริ่มตก มีความชื้นสูง ผู้ปลูกผักในแปลงระวังเชื้อราโรครากเน่าโคนเน่าเข้าทำลาย สามารถป้องกันได้โดยใช้เชื้อราไตโครเดอมา หรือ สเตปโตมายเซ ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ ราดลงดินก่อนการปลูก หรือระหว่างปลูก เพื่อลดปัญหาของโรคลงได้ครับ

 

ผศ.ดร.นริศ  ท้าวจันทร์
หัวหน้าภาควิชาการจัดการศัตรูพืช 

ลักษณะของเชื่อราที่ปรากฏในผัก  (ขอขอบคุณภาพจาก @Kit Kittipon )

        การใช้ไตรโคเดอร์มา คือ การป้องกันกำจัดเชื้อราโรคพืชโดยชีววิธี (เป็นทางเลือกหนึ่งของการป้องกันกำจัดฯ เพื่อลดการใช้สารเคมีในการเกษตรกรรม) เชื้อราชนิด Trichoderma harzianum ซึ่งเป็นเชื้อราที่ดำรงชีพด้วยการกินเชื้อราชนิดอื่นเป็นอาหาร นำมาแพร่พันธุ์ในบริเวณที่เราทำการเกษตรกรรม เพื่อให้เชื้อราชนิดนี้กินเชื้อราอื่นๆ ที่จะก่อโรคต่อพืชที่เราเพาะปลูกอยู่ได้ เรียกเชื้อราที่ใช้กำจัดเชื้อราที่ก่อโรคพืชหรือกำจัดศัตรูพืชอื่นๆ ว่า "เชื้อราปฏิปักษ์"    

เป็นการใช้ประโยชน์เชื้อจุลินทรีย์ทางการเกษตร  

เชื่อราไตรโครเดอร์มาสามารถผลิตขึ้นมาเองได้ หรือหาซื้อตามร้านที่จำหน่ายวัสดุภัณฑ์ทางการเกษตรทั่วไป

ผลิตเชื้อราไตโครเดอร์มาที่เลี้ยงในข้าวสวย

วิธีการใช้ สามารถใช้ได้ 2 แบบคือ

  1. ใช้เตรียมดินก่อนปลูกผัก
  2. ใช้ช่วงเป็นต้นกล้า

วิธีการใช้เชื้อราไตรโครเดอร์สด

  • ก่อนปลูก

อัตราการใช้เชื้อราไตโครเดอร์มา คือ เชื้อราที่เลี้ยงในข้าวหุง 200 กรัม นำมากรองเก็บแต่สปอร์ในน้ำ 1 ลิตร เป็นน้ำหัวเข้มข้น จากนั้นนำไปผสมน้ำต่ออีก 15-20 ลิตร ก่อนปลูกให้นำเชื้อราไปราดลงแปลงก่อนลงเมล็ด หรือต้นกล้า หรืออาจนำเชื้อราไปคลุกเมล็ดก่อนปลูกก็ได้ เพื่อป้องกันโรคที่อาจอยู่ในดิน

  • ใช้ราดในแปลงกล้าพืช

การผสมน้ำฉีดพ่น ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า (เชื้อสด) 1 กก. ต่อน้ำ 100 ลิตร  โดยกวนล้างสปอร์ในน้ำ 20 ลิตรก่อน   จากนั้นกรองเอาเฉพาะน้ำสปอร์เทลงถังฉีดพ่นและเติมน้ำจนเต็ม 100 ลิตร  ใช้ฉีดพ่นในแปลงกล้าโคนต้นพืช


ขอขอบคุณ ผศ.ดร.นริศ  ท้าวจันทร์ หัวหน้าภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
Follow meTeam Share องค์กรการจัดการความรู้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.หาดใหญ่


หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 20 มิถุนายน 2559 10:13 แก้ไข: 20 มิถุนายน 2559 13:44 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 บิวตี้, และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 23.21.4.239
Message:  
Load Editor
   
Cancel or