นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

อ่าน: 1054
ความเห็น: 0

พัฒนาปศุสัตว์เพื่อชุมชนเกษตร

 

        สืบเนื่องจากประสานความร่วมมือทางวิชาการของมูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด้านการวิจัยและบริการวิชาการสู่ชุมชน ในเบื้องต้นที่ ท่าน ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้มาเยือนคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา

        วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และคณะฯ เดินทางมาเยือนคณะทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการสานต่อความร่วมมือทางวิชาการฯ โดยมี ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ รศ.ดร.วันวิสาข์ งามผ่องใส หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ รศ.สุธา วัฒนสิทธิ์ ผศ.ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ ดร.ปรัชญาพร เอกบุตร คุณสยาม ขุนชำนาญ ภาควิชาสัตว์สาสตร์  รศ.ดร. สัณห์ชัย กลิ่นพิทักษ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่อง และคุณสุพร เกื้อพิทักษ์ ให้การต้อนรับ

     

      ผลจากการหารืออันสืบเนื่องในครั้งนี้  ทางมูลนิธิชัยพัฒนาและคณะทรัพยากรธรรมชาติ จะมีความร่วมมือทางวิชาการโดยคณาจารย์ นักวิชาการคณะฯ จะดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับสัตว์เศรษฐกิจ อันประกอบไปด้วย

  

    แพะนมพันธุ์ชามี(Shami) ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงมีพระประสงค์ให้ทดลองเลี้ยง โดยทางมูลนิธิชัยพัฒนาจะจัดซื้อพันธุ์จากต่างประเทศ พ่อพันธุ์จำนวน 4 ตัว แม่พันธุ์จำนวน 12 ตัว ส่งมอบให้คณะทรัพยากรธรรมชาติต่อไป

    ไก่พื้นเมือง  2 สายพันธุ์ จากมูลนิธิชัยพัฒนาและพันธุ์เมืองไก่เบตง ที่คณะทรัยพยากรธรรมชาติเลี้ยง เพื่อสร้างวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์  การขยายพันธุ์ และวิจัยพัฒนาสูตรอาหารสัตว์

    วัวพันธุ์ชาร์โลเลส์ ที่ทางมูลนิธิชัยพัฒนา จะมอบพ่อพันธุ์ให้ 2 ตัว เพือคณะฯ นำมาเลี้ยงร่วมกับวัวพันธุ์พืนเมืองที่คณะทรัพยากรธรรมชาติมีอยู่เดิม เพื่อนำมาปรับปรุงพันธุ์ รวมทั้งวิจัยสูตรอาหารที่นำวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาสร้างสูตรอาหารก่อให้เกิดประโยชน์ต่อไป

    นับว่าเป็นกระบวนการวิจัยนำมาซึ่งการพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ เพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์ให้ทั้งด้านการเรียนการสอน และกลับคืนสู่ชุมชนให้ได้ประโยชน์สูงสุด

*******************************************************
created: 03 April 2017 03:09 Modified: 03 April 2017 09:59 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 เปตอง and Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.234.223.162
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ