นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
Network
Members · Following: 0 · Followed: 9

อ่าน: 1808
ความเห็น: 0

สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ (4) เกษตรกรสนั่น เสมาธรรมจักร์

5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง

(รายละเอียดโครงการ)

 

    แปลงเกษตรกรสนั่น เสมาธรรมจักร์ เป็นเกษตรผสมผสาน มีการปลูกพืชที่หลากหลาย ทั้งไม้ผลและไม้กินใบ มีแหล่งน้ำอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง เกษตรกรมีการจัดการวัชพืชบ้าง จากการสำรวจ ควรจัดการเพิ่มเติมดังนี้


    ผักกินใบ มีแมลงมากัดกินใบ สามารถป้องกันและกำจัดได้โดยการใช้เชื้อบิววาเรียฉีดพ่นสัปดาห์ละครั้ง หรือปล่อยศัตรูธรรมชาติ เช่น มวนเพชรฆาต มวนพิฆาตกำจัดแมลงศัตรูพืช (เท่าที่สำรวจพื้นที่แล้ว สามารถขยายพันธุ์แมลงศัตรูธรรมชาติ ของแมลงศัตรูพืชได้เป็นอย่างดี ปรึกษาพันธุ์แมลงได้ที่ศูนย์ชีวินทรีย์แห่งชาติภาคใต้ ม.อ.)


    พริก มะนาวบางส่วน มีการติดเชื้อไวรัส ทำให้ใบหยิก ใบเหลือง ต้นที่เป็นมากควรถอนเพื่อกำจดโดยการเผา เพื่อป้องกันการแพร่กระจายไปยังพืชอื่นในแปลง

   มะนาว มีการเข้าทำลายของเพลี้ยไฟ ทำให้แสดงอาการใบหงิก และเป็นที่เข้าทำลายของเชื้อไวรัสได้ สามารถป้องกันการเข้าทำลายของเพลี้ไฟได้ด้วยการตัดแต่งกิ่งมะนาวให้โปร่ง หรือฉีดพ่นบิววาเรียสัปดาห์ละครั้ง


    มะละกอ เป็นใบจุดวงแหวน สามารถฉีดพ่นด้วยราเขียว(เมตาไรเซียม) สามารถควบคุมการแพร่กระจายได้


   กล้วย กอที่มีการแตกหน่อ ทำให้การดูดกินอาหารภายในกอเดียวกัน อาจเป็นไปได้ไม่ดี ควรแยกหน่อใม่ออกบ้าง เพื่อให้การติดลูกมีประสิทธิภาพ เครือใหญ่ ผลมีขนาดเหมาะสม

    หญ้าในแปลงเป็นที่ดึงดูดการเข้าทำลายของแมลง และเชื้อโรค แต่สามารถควบคุมความชื้นในแปลงได้ดี ควรจัดการกำหนดขอบเขตในสัดส่วนที่เหมาะสม 

 

ติดต่อ คลีนิกเทคโนโลยีการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ โทร. 074286059-60 หรือ 074286045

องค์ความรู้ทางการเกษตรคณทรัพยากรธรรมชาติ

 

คำแนะนำ เยาวลักษณ์ ชัยพลเดช
ภาพ ข่าว ศรีนรา แมเร๊าะสร้าง: 01 พฤษภาคม 2560 07:45 แก้ไข: 02 มิถุนายน 2560 14:59 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.206.238.77
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ