นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ค่ายอาสาพัฒนา ม.อ. 5 วิทยาเขต ครั้งที่ 5 1376 0
มะม่วงแฟนซี หน้าคณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. 1970 3
สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ (6) เกษตรกรสมนึก ไพยรัตน์ 1322 1
สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ (5) เกษตรกรประสาร ทองสมสี 1188 2
สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ (4) เกษตรกรสนั่น เสมาธรรมจักร์ 1311 1
สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ (3)เกษตรกรทม โสภิโต 1524 0
สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ (2)เกษตรกรละออง สุขชาญ 1273 0
สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ (1)เกษตรกรประพันธ์ อินพรม 1429 0
5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง 1698 0
ม.แม่โจ้ เยือน ทรัพย์ ม.อ. 1333 0
อนุรักษ์และขยายพันธุ์ทุเรียนพื้นบ้าน 1189 0
พัฒนาปศุสัตว์เพื่อชุมชนเกษตร 944 1
ความร่วมมือทางวิชาการมูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1257 0
วิเคราะห์ดิน พืช ปุ๋ย น้ำ อาหารสัตว์ เพื่อประโยชน์อะไร 1316 1
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 1662 3
ความร่วมมือเพื่อการจัดการสวนยางพาราอย่างยั่งยืน [C] 1386 0
รางวัลประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 1574 6
ต้นลาน พืชดึกดำบรรพ์เสี่ยงสูญพันธุ์ 1303 0
อนุรักษ์สายพันธุ์ทุเรียนนาหม่อม กับการประกวดหาต้นสายพันธุ์ 1320 1
เกษตรปราณีต ผสานองค์ความรู้สู่ชุมชน 1076 0
เพาะเห็ด บ่มอาชีพ 1226 0
ลาน..พืชที่ใกล้จะสูญพันธุ์ 2129 0
ปลูกผักไฮโดรโพนิกส์แนวตั้ง เพิ่มมูลค่า และควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี 1287 0
รากเน่า โคนเน่าในผัก 1158 0
ไลเคนในพืช 1117 0
ผีเสื้อหญ้า 931 0
ป่วยทางใบ 900 0
เพาะเห็ด บ่มอาชีพ 1206 1
มวนพิฆาต : คลีนิคเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1311 0
ตรวจสุขภาพแพะเจ้าถิ่น ก่อนนำแพะพระราชทานฯส่งมอบ 1083 0
โรคAnthracnose (โรคแอนแทรคโนส) แก้วมังกร 1651 0
ใยอินทผาลัมไร้ดอก ออกผล(2) 2189 1
ใยอินทผาลัมไร้ดอก ออกผล(1) 2381 0
สุดหล่อแพะทรัพย์-ม.อ.1 1150 0
เกาะบุโหลนดอน อ.ละงู จ.สตูล ชุมชนที่จะได้รับแพะพระราชทาน 1005 0
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ติดตามความคืบหน้าของการเลี้ยงแพะพระราชทานฯ 1604 0
โรคเหี่ยวในกล้วยหิน (5) : การป้องกัน การควบคุมโรค 1549 0
โรคเหี่ยวในกล้วยหิน (4) สกัดการแพร่เชื้อ 880 0
โรคเหี่ยวในกล้วยหิน(3) สวนกล้วยบ้านลุงนิล 1308 0
โรคเหี่ยวในกล้วยหิน (2) ลงพื้นที่แปลงปลูก 905 0
โรคเหี่ยวในกล้วยหิน ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา 2508 0
เส้นทาง High Low สู่ อัยเยอร์เวง เบตง ยะลา 1259 0
มองเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่ 300 กว่าไร่ ที่ไต้หวัน 961 0
ต้นอบเชย กลับฟื้นคืนความเขียว หน้าคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1024 1
โรครากขาวในต้นอบเชย :คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1397 1
“ลูกลาน” ผลไม้ที่หลายสิบปีมีให้กินแค่ครั้งเดียว 1898 2
ใบไม้ที่หายไป 1883 0
ม.อ.ว กับฐานการเรียนรู้ที่ทรัพยฯ 830 0
เจลว่านหางจระเข้ยืดอายุมะนาว 1866 4
อบรมเกษตรกรเพื่อพัฒนาไปสู่ GAP 861 0
มหาวิทยาลัยเหนือ_ใต้ กับความร่วมมือทางวิชาการ 1514 0
แพะทรัพย์ ม.อ. : บริการวิชาการ 1613 0
มอบธรรมชาติกลับคืนสู่ดิน : ปอเทืองอร่าม ณ แดน ม.อ. 3909 12
ทรัพย_ธกส กับความร่วมมือทางวิชาการ 1281 0
Qอาสา_2556 1502 0
ศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ : นักปรับปรุงพันธ์ปาล์มน้ำมัน พืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศ 2152 0
งานวิจัย ม.อ. สร้างงานคน 1591 0
ทิศทางการประกอบธุรกิจการเกษตร ในกรอบความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 2178 0
ฟัง : เตรียมความพร้อมทางการเกษตรก่อนถึงหน้าฝน 1968 4
Qอาสา2555 1953 0
โจทย์วิจัย...ใครกำหนด 2463 0
เยาวชนนักวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ของนักวิจัย ม.อ. 2741 1
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น : อาชีพทางเลือกของเกษตรกร 5973 2
รักพ่อภาคปฎิบัติ ธรรมดีที่พ่อทำ : คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย 2511 0
อาจารย์นักวิจัย เพื่อเยาวชน : ยุววิจัยเศรษฐกิจชุมชน (2) 1993 0
อาจารย์นักวิจัย เพื่อเยาวชน : ยุววิจัยเศรษฐกิจชุมชน 3701 1
ส้มจุก..สูญสิ้นจริง..ฤา 7679 10
ทิ้ง..ทำไม 3041 0
ทัวร์อนุบาลเยือนคณะทรัพยากรธรรมชาติ 3081 4
เหลียวมองสัตว์เลี้ยง 2093 0
ฟื้นฟูต้นไม้ หลังน้ำลด 1771 0
บ้านแสนสนุกเยือนคณะทรัพยากรธรรมชาติ 3072 5
หลักสำคัญของการจัดการสวนปาล์มน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพ 3351 3
เปลี่ยนแปลงตัวเองดั่งนกอินทรีย์ 11295 5
หัวใจสีขาว..สัญจร สู่ ม.อ. 3570 7
เนื้อหมูโอเมก้า 3 10345 10
อบรม"เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ" 4429 4
เลี้ยงปลาอย่างไรให้ลดต้นทุน2 2911 0
เลี้ยงปลาอย่างไรให้ลดต้นทุน1 5160 0
พ่อ-แม่-ลูก เยือน ม.อ. 2441 0
สาเหตุการตาย..ของปลาคาร์ฟ 17235 2
ขอเชิญเข้าร่วมส่งผลงานในการประชุมสัมมนา ระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 6 2037 0
ภูมิคุ้มกันวิทยากับการวิจัยด้านอาหารสัตว์น้ำ 2743 3
เครื่องตัดหญ้ามีชีวิต 4379 2
การพัฒนาระบบกรีดยางพาราเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำยาง 2774 5
ผักพื้นบ้านอาหารเป็นยาฯ-6 "ความจริงของฟ้าทะลายโจร" 2481 1
ผักพื้นบ้านอาหารเป็นยาฯ-5 "แก้อาการท้องผูก" 2849 0
ผักพื้นบ้านอาหารฯ-4 "แคและน้ำ ลดกลิ่นตัว" 2577 1
ผักพื้นบ้านอาหารเป็นยาฯ-3 "รู้จักชีวิต" 3009 3
ผักพื้นบ้านอาหารเป็นยากับการปรับสมดุลโครงสร้างร่างกายตามแนววิถีพุทธ-2 6355 6
ผักพื้นบ้านอาหารเป็นยากับการปรับสมดุลโครงสร้างร่างกายตามแนววิถีพุทธ 3226 12
เมื่อคราวต้องมาเป็นวิทยากร KM-2 2224 7
เมื่อคราวต้องมาเป็นวิทยากร KM-1 2066 4
โรครากขาวในยางพารา-การป้องกันและควบคุมโรค 3287 0
โรครากขาวในยางพารา 5450 2
การจัดการความรู้ในคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2323 0
ยลแนวคิด ดุษฎีนิพนธ์ ครั้งที่ 4 2163 0
ยลแนวคิด ดุษฎีนิพนธ์ ครั้งที่ 3 2495 0
คิดได้ไทยทำ TVช่อง 7 เผยแพร่ผลงานนักวิจัย ม.อ. 3425 4
ยลแนวคิด ดุษฎีนิพนธ์ ครั้งที่ 2 2462 6