นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ค่ายอาสาพัฒนา ม.อ. 5 วิทยาเขต ครั้งที่ 5 1680 0
มะม่วงแฟนซี หน้าคณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. 2367 3
สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ (6) เกษตรกรสมนึก ไพยรัตน์ 1675 1
สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ (5) เกษตรกรประสาร ทองสมสี 1465 2
สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ (4) เกษตรกรสนั่น เสมาธรรมจักร์ 1640 1
สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ (3)เกษตรกรทม โสภิโต 1855 0
สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ (2)เกษตรกรละออง สุขชาญ 1603 0
สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ (1)เกษตรกรประพันธ์ อินพรม 1788 0
5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง 2044 0
ม.แม่โจ้ เยือน ทรัพย์ ม.อ. 1613 0
อนุรักษ์และขยายพันธุ์ทุเรียนพื้นบ้าน 1493 0
พัฒนาปศุสัตว์เพื่อชุมชนเกษตร 1175 1
ความร่วมมือทางวิชาการมูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1528 0
วิเคราะห์ดิน พืช ปุ๋ย น้ำ อาหารสัตว์ เพื่อประโยชน์อะไร 1562 1
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 1957 3
ความร่วมมือเพื่อการจัดการสวนยางพาราอย่างยั่งยืน [C] 1699 0
รางวัลประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 1844 6
ต้นลาน พืชดึกดำบรรพ์เสี่ยงสูญพันธุ์ 1544 0
อนุรักษ์สายพันธุ์ทุเรียนนาหม่อม กับการประกวดหาต้นสายพันธุ์ 1517 1
เกษตรปราณีต ผสานองค์ความรู้สู่ชุมชน 1339 0
เพาะเห็ด บ่มอาชีพ 1447 0
ลาน..พืชที่ใกล้จะสูญพันธุ์ 2580 0
ปลูกผักไฮโดรโพนิกส์แนวตั้ง เพิ่มมูลค่า และควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี 1520 0
รากเน่า โคนเน่าในผัก 1407 0
ไลเคนในพืช 1394 0
ผีเสื้อหญ้า 1153 0
ป่วยทางใบ 1105 0
เพาะเห็ด บ่มอาชีพ 1400 1
มวนพิฆาต : คลีนิคเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1559 0
ตรวจสุขภาพแพะเจ้าถิ่น ก่อนนำแพะพระราชทานฯส่งมอบ 1325 0
โรคAnthracnose (โรคแอนแทรคโนส) แก้วมังกร 1945 0
ใยอินทผาลัมไร้ดอก ออกผล(2) 2552 1
ใยอินทผาลัมไร้ดอก ออกผล(1) 2805 0
สุดหล่อแพะทรัพย์-ม.อ.1 1422 0
เกาะบุโหลนดอน อ.ละงู จ.สตูล ชุมชนที่จะได้รับแพะพระราชทาน 1244 0
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ติดตามความคืบหน้าของการเลี้ยงแพะพระราชทานฯ 1853 0
โรคเหี่ยวในกล้วยหิน (5) : การป้องกัน การควบคุมโรค 1821 0
โรคเหี่ยวในกล้วยหิน (4) สกัดการแพร่เชื้อ 1070 0
โรคเหี่ยวในกล้วยหิน(3) สวนกล้วยบ้านลุงนิล 1512 0
โรคเหี่ยวในกล้วยหิน (2) ลงพื้นที่แปลงปลูก 1111 0
โรคเหี่ยวในกล้วยหิน ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา 2827 0
เส้นทาง High Low สู่ อัยเยอร์เวง เบตง ยะลา 1493 0
มองเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่ 300 กว่าไร่ ที่ไต้หวัน 1200 0
ต้นอบเชย กลับฟื้นคืนความเขียว หน้าคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1268 1
โรครากขาวในต้นอบเชย :คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1665 1
“ลูกลาน” ผลไม้ที่หลายสิบปีมีให้กินแค่ครั้งเดียว 2291 2
ใบไม้ที่หายไป 2312 0
ม.อ.ว กับฐานการเรียนรู้ที่ทรัพยฯ 1045 0
เจลว่านหางจระเข้ยืดอายุมะนาว 2106 4
อบรมเกษตรกรเพื่อพัฒนาไปสู่ GAP 1105 0
มหาวิทยาลัยเหนือ_ใต้ กับความร่วมมือทางวิชาการ 1740 0
แพะทรัพย์ ม.อ. : บริการวิชาการ 1828 0
มอบธรรมชาติกลับคืนสู่ดิน : ปอเทืองอร่าม ณ แดน ม.อ. 4234 12
ทรัพย_ธกส กับความร่วมมือทางวิชาการ 1440 0
Qอาสา_2556 1663 0
ศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ : นักปรับปรุงพันธ์ปาล์มน้ำมัน พืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศ 2329 0
งานวิจัย ม.อ. สร้างงานคน 1758 0
ทิศทางการประกอบธุรกิจการเกษตร ในกรอบความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 2376 0
ฟัง : เตรียมความพร้อมทางการเกษตรก่อนถึงหน้าฝน 2127 4
Qอาสา2555 2108 0
โจทย์วิจัย...ใครกำหนด 2647 0
เยาวชนนักวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ของนักวิจัย ม.อ. 2960 1
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น : อาชีพทางเลือกของเกษตรกร 6232 2
รักพ่อภาคปฎิบัติ ธรรมดีที่พ่อทำ : คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย 2719 0
อาจารย์นักวิจัย เพื่อเยาวชน : ยุววิจัยเศรษฐกิจชุมชน (2) 2150 0
อาจารย์นักวิจัย เพื่อเยาวชน : ยุววิจัยเศรษฐกิจชุมชน 3922 1
ส้มจุก..สูญสิ้นจริง..ฤา 8068 10
ทิ้ง..ทำไม 3249 0
ทัวร์อนุบาลเยือนคณะทรัพยากรธรรมชาติ 3386 4
เหลียวมองสัตว์เลี้ยง 2306 0
ฟื้นฟูต้นไม้ หลังน้ำลด 1968 0
บ้านแสนสนุกเยือนคณะทรัพยากรธรรมชาติ 3311 5
หลักสำคัญของการจัดการสวนปาล์มน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพ 3556 3
เปลี่ยนแปลงตัวเองดั่งนกอินทรีย์ 11588 5
หัวใจสีขาว..สัญจร สู่ ม.อ. 3805 7
เนื้อหมูโอเมก้า 3 10716 10
อบรม"เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ" 4667 4
เลี้ยงปลาอย่างไรให้ลดต้นทุน2 3111 0
เลี้ยงปลาอย่างไรให้ลดต้นทุน1 5382 0
พ่อ-แม่-ลูก เยือน ม.อ. 2640 0
สาเหตุการตาย..ของปลาคาร์ฟ 17686 2
ขอเชิญเข้าร่วมส่งผลงานในการประชุมสัมมนา ระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 6 2214 0
ภูมิคุ้มกันวิทยากับการวิจัยด้านอาหารสัตว์น้ำ 2899 3
เครื่องตัดหญ้ามีชีวิต 4545 2
การพัฒนาระบบกรีดยางพาราเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำยาง 2964 5
ผักพื้นบ้านอาหารเป็นยาฯ-6 "ความจริงของฟ้าทะลายโจร" 2676 1
ผักพื้นบ้านอาหารเป็นยาฯ-5 "แก้อาการท้องผูก" 3030 0
ผักพื้นบ้านอาหารฯ-4 "แคและน้ำ ลดกลิ่นตัว" 2727 1
ผักพื้นบ้านอาหารเป็นยาฯ-3 "รู้จักชีวิต" 3146 3
ผักพื้นบ้านอาหารเป็นยากับการปรับสมดุลโครงสร้างร่างกายตามแนววิถีพุทธ-2 6543 6
ผักพื้นบ้านอาหารเป็นยากับการปรับสมดุลโครงสร้างร่างกายตามแนววิถีพุทธ 3355 12
เมื่อคราวต้องมาเป็นวิทยากร KM-2 2401 7
เมื่อคราวต้องมาเป็นวิทยากร KM-1 2249 4
โรครากขาวในยางพารา-การป้องกันและควบคุมโรค 3454 0
โรครากขาวในยางพารา 5726 2
การจัดการความรู้ในคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2483 0
ยลแนวคิด ดุษฎีนิพนธ์ ครั้งที่ 4 2332 0
ยลแนวคิด ดุษฎีนิพนธ์ ครั้งที่ 3 2684 0
คิดได้ไทยทำ TVช่อง 7 เผยแพร่ผลงานนักวิจัย ม.อ. 3568 4
ยลแนวคิด ดุษฎีนิพนธ์ ครั้งที่ 2 2632 6