นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ค่ายอาสาพัฒนา ม.อ. 5 วิทยาเขต ครั้งที่ 5 1458 0
มะม่วงแฟนซี หน้าคณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. 2080 3
สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ (6) เกษตรกรสมนึก ไพยรัตน์ 1449 1
สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ (5) เกษตรกรประสาร ทองสมสี 1278 2
สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ (4) เกษตรกรสนั่น เสมาธรรมจักร์ 1429 1
สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ (3)เกษตรกรทม โสภิโต 1626 0
สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ (2)เกษตรกรละออง สุขชาญ 1416 0
สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ (1)เกษตรกรประพันธ์ อินพรม 1557 0
5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง 1814 0
ม.แม่โจ้ เยือน ทรัพย์ ม.อ. 1417 0
อนุรักษ์และขยายพันธุ์ทุเรียนพื้นบ้าน 1293 0
พัฒนาปศุสัตว์เพื่อชุมชนเกษตร 1009 1
ความร่วมมือทางวิชาการมูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1347 0
วิเคราะห์ดิน พืช ปุ๋ย น้ำ อาหารสัตว์ เพื่อประโยชน์อะไร 1394 1
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 1753 3
ความร่วมมือเพื่อการจัดการสวนยางพาราอย่างยั่งยืน [C] 1484 0
รางวัลประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 1662 6
ต้นลาน พืชดึกดำบรรพ์เสี่ยงสูญพันธุ์ 1382 0
อนุรักษ์สายพันธุ์ทุเรียนนาหม่อม กับการประกวดหาต้นสายพันธุ์ 1373 1
เกษตรปราณีต ผสานองค์ความรู้สู่ชุมชน 1157 0
เพาะเห็ด บ่มอาชีพ 1294 0
ลาน..พืชที่ใกล้จะสูญพันธุ์ 2263 0
ปลูกผักไฮโดรโพนิกส์แนวตั้ง เพิ่มมูลค่า และควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี 1366 0
รากเน่า โคนเน่าในผัก 1226 0
ไลเคนในพืช 1201 0
ผีเสื้อหญ้า 1013 0
ป่วยทางใบ 969 0
เพาะเห็ด บ่มอาชีพ 1270 1
มวนพิฆาต : คลีนิคเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1384 0
ตรวจสุขภาพแพะเจ้าถิ่น ก่อนนำแพะพระราชทานฯส่งมอบ 1165 0
โรคAnthracnose (โรคแอนแทรคโนส) แก้วมังกร 1761 0
ใยอินทผาลัมไร้ดอก ออกผล(2) 2303 1
ใยอินทผาลัมไร้ดอก ออกผล(1) 2525 0
สุดหล่อแพะทรัพย์-ม.อ.1 1224 0
เกาะบุโหลนดอน อ.ละงู จ.สตูล ชุมชนที่จะได้รับแพะพระราชทาน 1063 0
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ติดตามความคืบหน้าของการเลี้ยงแพะพระราชทานฯ 1680 0
โรคเหี่ยวในกล้วยหิน (5) : การป้องกัน การควบคุมโรค 1631 0
โรคเหี่ยวในกล้วยหิน (4) สกัดการแพร่เชื้อ 927 0
โรคเหี่ยวในกล้วยหิน(3) สวนกล้วยบ้านลุงนิล 1366 0
โรคเหี่ยวในกล้วยหิน (2) ลงพื้นที่แปลงปลูก 958 0
โรคเหี่ยวในกล้วยหิน ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา 2609 0
เส้นทาง High Low สู่ อัยเยอร์เวง เบตง ยะลา 1330 0
มองเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่ 300 กว่าไร่ ที่ไต้หวัน 1046 0
ต้นอบเชย กลับฟื้นคืนความเขียว หน้าคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1106 1
โรครากขาวในต้นอบเชย :คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1482 1
“ลูกลาน” ผลไม้ที่หลายสิบปีมีให้กินแค่ครั้งเดียว 2007 2
ใบไม้ที่หายไป 1998 0
ม.อ.ว กับฐานการเรียนรู้ที่ทรัพยฯ 902 0
เจลว่านหางจระเข้ยืดอายุมะนาว 1937 4
อบรมเกษตรกรเพื่อพัฒนาไปสู่ GAP 939 0
มหาวิทยาลัยเหนือ_ใต้ กับความร่วมมือทางวิชาการ 1591 0
แพะทรัพย์ ม.อ. : บริการวิชาการ 1672 0
มอบธรรมชาติกลับคืนสู่ดิน : ปอเทืองอร่าม ณ แดน ม.อ. 4012 12
ทรัพย_ธกส กับความร่วมมือทางวิชาการ 1327 0
Qอาสา_2556 1550 0
ศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ : นักปรับปรุงพันธ์ปาล์มน้ำมัน พืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศ 2204 0
งานวิจัย ม.อ. สร้างงานคน 1622 0
ทิศทางการประกอบธุรกิจการเกษตร ในกรอบความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 2239 0
ฟัง : เตรียมความพร้อมทางการเกษตรก่อนถึงหน้าฝน 2005 4
Qอาสา2555 1987 0
โจทย์วิจัย...ใครกำหนด 2517 0
เยาวชนนักวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ของนักวิจัย ม.อ. 2821 1
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น : อาชีพทางเลือกของเกษตรกร 6050 2
รักพ่อภาคปฎิบัติ ธรรมดีที่พ่อทำ : คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย 2588 0
อาจารย์นักวิจัย เพื่อเยาวชน : ยุววิจัยเศรษฐกิจชุมชน (2) 2044 0
อาจารย์นักวิจัย เพื่อเยาวชน : ยุววิจัยเศรษฐกิจชุมชน 3774 1
ส้มจุก..สูญสิ้นจริง..ฤา 7798 10
ทิ้ง..ทำไม 3095 0
ทัวร์อนุบาลเยือนคณะทรัพยากรธรรมชาติ 3150 4
เหลียวมองสัตว์เลี้ยง 2148 0
ฟื้นฟูต้นไม้ หลังน้ำลด 1818 0
บ้านแสนสนุกเยือนคณะทรัพยากรธรรมชาติ 3127 5
หลักสำคัญของการจัดการสวนปาล์มน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพ 3401 3
เปลี่ยนแปลงตัวเองดั่งนกอินทรีย์ 11353 5
หัวใจสีขาว..สัญจร สู่ ม.อ. 3642 7
เนื้อหมูโอเมก้า 3 10449 10
อบรม"เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ" 4513 4
เลี้ยงปลาอย่างไรให้ลดต้นทุน2 2957 0
เลี้ยงปลาอย่างไรให้ลดต้นทุน1 5212 0
พ่อ-แม่-ลูก เยือน ม.อ. 2498 0
สาเหตุการตาย..ของปลาคาร์ฟ 17373 2
ขอเชิญเข้าร่วมส่งผลงานในการประชุมสัมมนา ระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 6 2082 0
ภูมิคุ้มกันวิทยากับการวิจัยด้านอาหารสัตว์น้ำ 2790 3
เครื่องตัดหญ้ามีชีวิต 4418 2
การพัฒนาระบบกรีดยางพาราเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำยาง 2816 5
ผักพื้นบ้านอาหารเป็นยาฯ-6 "ความจริงของฟ้าทะลายโจร" 2523 1
ผักพื้นบ้านอาหารเป็นยาฯ-5 "แก้อาการท้องผูก" 2892 0
ผักพื้นบ้านอาหารฯ-4 "แคและน้ำ ลดกลิ่นตัว" 2611 1
ผักพื้นบ้านอาหารเป็นยาฯ-3 "รู้จักชีวิต" 3048 3
ผักพื้นบ้านอาหารเป็นยากับการปรับสมดุลโครงสร้างร่างกายตามแนววิถีพุทธ-2 6411 6
ผักพื้นบ้านอาหารเป็นยากับการปรับสมดุลโครงสร้างร่างกายตามแนววิถีพุทธ 3264 12
เมื่อคราวต้องมาเป็นวิทยากร KM-2 2285 7
เมื่อคราวต้องมาเป็นวิทยากร KM-1 2118 4
โรครากขาวในยางพารา-การป้องกันและควบคุมโรค 3334 0
โรครากขาวในยางพารา 5508 2
การจัดการความรู้ในคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2366 0
ยลแนวคิด ดุษฎีนิพนธ์ ครั้งที่ 4 2204 0
ยลแนวคิด ดุษฎีนิพนธ์ ครั้งที่ 3 2542 0
คิดได้ไทยทำ TVช่อง 7 เผยแพร่ผลงานนักวิจัย ม.อ. 3463 4
ยลแนวคิด ดุษฎีนิพนธ์ ครั้งที่ 2 2511 6