นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
Network
Members · Following: 0 · Followed: 9

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ค่ายอาสาพัฒนา ม.อ. 5 วิทยาเขต ครั้งที่ 5 1772 0
มะม่วงแฟนซี หน้าคณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. 2523 3
สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ (6) เกษตรกรสมนึก ไพยรัตน์ 1808 1
สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ (5) เกษตรกรประสาร ทองสมสี 1582 2
สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ (4) เกษตรกรสนั่น เสมาธรรมจักร์ 1750 1
สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ (3)เกษตรกรทม โสภิโต 1972 0
สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ (2)เกษตรกรละออง สุขชาญ 1698 0
สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ (1)เกษตรกรประพันธ์ อินพรม 1905 0
5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง 2179 0
ม.แม่โจ้ เยือน ทรัพย์ ม.อ. 1720 0
อนุรักษ์และขยายพันธุ์ทุเรียนพื้นบ้าน 1584 0
พัฒนาปศุสัตว์เพื่อชุมชนเกษตร 1280 1
ความร่วมมือทางวิชาการมูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1624 0
วิเคราะห์ดิน พืช ปุ๋ย น้ำ อาหารสัตว์ เพื่อประโยชน์อะไร 1668 1
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 2059 3
ความร่วมมือเพื่อการจัดการสวนยางพาราอย่างยั่งยืน [C] 1813 0
รางวัลประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 1933 6
ต้นลาน พืชดึกดำบรรพ์เสี่ยงสูญพันธุ์ 1645 0
อนุรักษ์สายพันธุ์ทุเรียนนาหม่อม กับการประกวดหาต้นสายพันธุ์ 1602 1
เกษตรปราณีต ผสานองค์ความรู้สู่ชุมชน 1452 0
เพาะเห็ด บ่มอาชีพ 1524 0
ลาน..พืชที่ใกล้จะสูญพันธุ์ 2715 0
ปลูกผักไฮโดรโพนิกส์แนวตั้ง เพิ่มมูลค่า และควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี 1599 0
รากเน่า โคนเน่าในผัก 1506 0
ไลเคนในพืช 1504 0
ผีเสื้อหญ้า 1233 0
ป่วยทางใบ 1159 0
เพาะเห็ด บ่มอาชีพ 1474 1
มวนพิฆาต : คลีนิคเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1661 0
ตรวจสุขภาพแพะเจ้าถิ่น ก่อนนำแพะพระราชทานฯส่งมอบ 1399 0
โรคAnthracnose (โรคแอนแทรคโนส) แก้วมังกร 2093 0
ใยอินทผาลัมไร้ดอก ออกผล(2) 2675 1
ใยอินทผาลัมไร้ดอก ออกผล(1) 2932 0
สุดหล่อแพะทรัพย์-ม.อ.1 1534 0
เกาะบุโหลนดอน อ.ละงู จ.สตูล ชุมชนที่จะได้รับแพะพระราชทาน 1339 0
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ติดตามความคืบหน้าของการเลี้ยงแพะพระราชทานฯ 1934 0
โรคเหี่ยวในกล้วยหิน (5) : การป้องกัน การควบคุมโรค 1910 0
โรคเหี่ยวในกล้วยหิน (4) สกัดการแพร่เชื้อ 1140 0
โรคเหี่ยวในกล้วยหิน(3) สวนกล้วยบ้านลุงนิล 1609 0
โรคเหี่ยวในกล้วยหิน (2) ลงพื้นที่แปลงปลูก 1202 0
โรคเหี่ยวในกล้วยหิน ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา 2947 0
เส้นทาง High Low สู่ อัยเยอร์เวง เบตง ยะลา 1579 0
มองเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่ 300 กว่าไร่ ที่ไต้หวัน 1292 0
ต้นอบเชย กลับฟื้นคืนความเขียว หน้าคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1356 1
โรครากขาวในต้นอบเชย :คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1751 1
“ลูกลาน” ผลไม้ที่หลายสิบปีมีให้กินแค่ครั้งเดียว 2443 2
ใบไม้ที่หายไป 2461 0
ม.อ.ว กับฐานการเรียนรู้ที่ทรัพยฯ 1108 0
เจลว่านหางจระเข้ยืดอายุมะนาว 2208 4
อบรมเกษตรกรเพื่อพัฒนาไปสู่ GAP 1191 0
มหาวิทยาลัยเหนือ_ใต้ กับความร่วมมือทางวิชาการ 1830 0
แพะทรัพย์ ม.อ. : บริการวิชาการ 1910 0
มอบธรรมชาติกลับคืนสู่ดิน : ปอเทืองอร่าม ณ แดน ม.อ. 4347 12
ทรัพย_ธกส กับความร่วมมือทางวิชาการ 1521 0
Qอาสา_2556 1733 0
ศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ : นักปรับปรุงพันธ์ปาล์มน้ำมัน พืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศ 2397 0
งานวิจัย ม.อ. สร้างงานคน 1843 0
ทิศทางการประกอบธุรกิจการเกษตร ในกรอบความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 2455 0
ฟัง : เตรียมความพร้อมทางการเกษตรก่อนถึงหน้าฝน 2209 4
Qอาสา2555 2208 0
โจทย์วิจัย...ใครกำหนด 2721 0
เยาวชนนักวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ของนักวิจัย ม.อ. 3044 1
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น : อาชีพทางเลือกของเกษตรกร 6367 2
รักพ่อภาคปฎิบัติ ธรรมดีที่พ่อทำ : คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย 2811 0
อาจารย์นักวิจัย เพื่อเยาวชน : ยุววิจัยเศรษฐกิจชุมชน (2) 2212 0
อาจารย์นักวิจัย เพื่อเยาวชน : ยุววิจัยเศรษฐกิจชุมชน 4020 1
ส้มจุก..สูญสิ้นจริง..ฤา 8213 10
ทิ้ง..ทำไม 3333 0
ทัวร์อนุบาลเยือนคณะทรัพยากรธรรมชาติ 3549 4
เหลียวมองสัตว์เลี้ยง 2386 0
ฟื้นฟูต้นไม้ หลังน้ำลด 2059 0
บ้านแสนสนุกเยือนคณะทรัพยากรธรรมชาติ 3415 5
หลักสำคัญของการจัดการสวนปาล์มน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพ 3626 3
เปลี่ยนแปลงตัวเองดั่งนกอินทรีย์ 11706 5
หัวใจสีขาว..สัญจร สู่ ม.อ. 3915 7
เนื้อหมูโอเมก้า 3 10905 10
อบรม"เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ" 4770 4
เลี้ยงปลาอย่างไรให้ลดต้นทุน2 3189 0
เลี้ยงปลาอย่างไรให้ลดต้นทุน1 5468 0
พ่อ-แม่-ลูก เยือน ม.อ. 2741 0
สาเหตุการตาย..ของปลาคาร์ฟ 17869 2
ขอเชิญเข้าร่วมส่งผลงานในการประชุมสัมมนา ระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 6 2283 0
ภูมิคุ้มกันวิทยากับการวิจัยด้านอาหารสัตว์น้ำ 2961 3
เครื่องตัดหญ้ามีชีวิต 4624 2
การพัฒนาระบบกรีดยางพาราเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำยาง 3042 5
ผักพื้นบ้านอาหารเป็นยาฯ-6 "ความจริงของฟ้าทะลายโจร" 2741 1
ผักพื้นบ้านอาหารเป็นยาฯ-5 "แก้อาการท้องผูก" 3106 0
ผักพื้นบ้านอาหารฯ-4 "แคและน้ำ ลดกลิ่นตัว" 2811 1
ผักพื้นบ้านอาหารเป็นยาฯ-3 "รู้จักชีวิต" 3228 3
ผักพื้นบ้านอาหารเป็นยากับการปรับสมดุลโครงสร้างร่างกายตามแนววิถีพุทธ-2 6621 6
ผักพื้นบ้านอาหารเป็นยากับการปรับสมดุลโครงสร้างร่างกายตามแนววิถีพุทธ 3437 12
เมื่อคราวต้องมาเป็นวิทยากร KM-2 2487 7
เมื่อคราวต้องมาเป็นวิทยากร KM-1 2379 4
โรครากขาวในยางพารา-การป้องกันและควบคุมโรค 3535 0
โรครากขาวในยางพารา 5818 2
การจัดการความรู้ในคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2607 0
ยลแนวคิด ดุษฎีนิพนธ์ ครั้งที่ 4 2399 0
ยลแนวคิด ดุษฎีนิพนธ์ ครั้งที่ 3 2765 0
คิดได้ไทยทำ TVช่อง 7 เผยแพร่ผลงานนักวิจัย ม.อ. 3642 4
ยลแนวคิด ดุษฎีนิพนธ์ ครั้งที่ 2 2722 6