นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
Network
Members · Following: 0 · Followed: 9

(0) เพาะเห็ด บ่มอาชีพ

เสร็จสิ้นกันไปเรียบร้อยกับโครงการฝึกอบรม เพาะเห็ด บ่มอาชีพ 2 รุ่นที่ผ่านมา จัดโดยภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (รุ่นที่ 1 วันที่ 25 มิถุนายน 2559 และ รุ่นที่ 2 วันที่ 9 กรกฎาคม 2559) ทั้ง 2 รุ่นที่เรากำหนดจ... more »
By ศรีนรา   created: 11 July 2016 16:21 Modified: 11 July 2016 16:26 [ Report Abuse ]

(0) ลาน..พืชที่ใกล้จะสูญพันธุ์

สืบเนื่องจากการโพสต์ภาพลูกลานในเฟสบุ๊ค และเสียงประชาสัมพันธ์ประกาศมีลูกลานจำหน่ายในตลาดเกษตร ม.อ. กับจุดขายของข้อความที่ว่า... เป็นพืชที่มีผลผลิตออกมาแล้ว ต้นจะตาย หรือข้อความที่คนสมัยก่อนเรื่องว่าเป็นลูกฆ่าแม่ อีกทั้งเป็นพืชที่ใกล้จะสูญพั... more »
By ศรีนรา   created: 11 July 2016 15:11 Modified: 11 July 2016 16:02 [ Report Abuse ]

(0) ปลูกผักไฮโดรโพนิกส์แนวตั้ง เพิ่มมูลค่า และควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี

ปลูกผักไฮโดรโพนิกส์แนวตั้ง เพิ่มมูลค่า และควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี ที่ปรึกษาด้านการควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี โดย ที่ปรึกษาด้านการควบคุมปริมาณแสง ปุ๋ย พื้นที่และสร้างมูลค่าโดย ขอขอบคุณ สทท. กรมประชาสัมพันธ์ more »
By ศรีนรา   created: 10 July 2016 19:20 Modified: 10 July 2016 19:21 [ Report Abuse ]

(0) รากเน่า โคนเน่าในผัก

เตือน ...ผู้ปลูกผักอาจจะเกิดเชื้อรา ในช่วงอากาศชื้น เกิดโรคราคเน่าโคนเน่า เตือน ...ผู้ปลูกผัก ในช่วงอากาศชื้น ผศ.ดร.นริศ ท้าวจันทร์ หัวหน้าภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เตือนเกษตรกรและผู้ปลูกผักทั... more »
By ศรีนรา   created: 20 June 2016 10:13 Modified: 20 June 2016 13:44 [ Report Abuse ]

(0) ไลเคนในพืช

ไลเคน .. คำนี้.. อาจจะรู้จักกันในหมู่เฉพาะกลุ่ม แต่หากจะมาบอกกล่าวว่า มันมีผลต่อสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปเป็นดัชนีบ่งชี้คุณภาพอากาศมีผลต่อการเกษตร เป็นสมุนไพร เป็นยา สีย้อมผ้า วัสดุส่วนผสมในเครื่องสำอางค์ใช้ตรวจวัดอายุวัสดุ ..เผื่อคราต่... more »
Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ศรีนรา   created: 07 June 2016 12:12 Modified: 07 June 2016 13:05 [ Report Abuse ]

(0) ผีเสื้อหญ้า

ผีเสื้อหญ้า .. แมลงที่อยากให้คุณรู้จัก เธอ บินสวยๆ ผ่านจมูก พลันยกกล้องส่อง เมียงมอง เห็นปีกพริ้วหวิวไหวสั่น บินไปโน้น หยุดตรงนี้ ยิ่งสุขสันต์ ผีเสื้อหญ้า คือชื่อมัน จดจำดี ผีเสื้อหญ้า พบได้ทั้วไปตามที่โล่งแจ้ง ตามโพรงหญ้า ระยะตัวอ่อนกินใบพื... more »
Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ศรีนรา   created: 31 May 2016 23:26 Modified: 31 May 2016 23:37 [ Report Abuse ]

(0) ป่วยทางใบ

ถือโอกาสวันที่มาธุระที่โรงพยาบาล ม.อ. แม่ชีจากจังหวัดตรัง นำตัวอย่างใบพืชที่มีความผิดปกติมาด้วย.. ..ท่านสอบถามชาว ม.อ. หากจะถามไถ่เรื่องเกษตร..ต้องมาที่ไหน.. จึงเป็นเหตุให้เราพบท่าน งานบริการวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ คุณเยาวลักษณ์ นักวิชาการค... more »
Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ศรีนรา   created: 30 May 2016 16:19 Modified: 30 May 2016 20:01 [ Report Abuse ]

(1) เพาะเห็ด บ่มอาชีพ

คณะทรัพยากรธรรมชาติ กับงาน ..ส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมรายได้ เชิญผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม การเพาะเห็ด บ่มอาชีพ กับ เห็ด 6 ชนิด เห็ดนางฟ้า เห็ดนางรมเห็ดฟาง เห็ดเป๋าฮื้อ เห็ดหูหนู เห็ดแครง ณ เรือนปฏิบัติการทางกีฏวิทยา ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะ... more »
By ศรีนรา   created: 26 May 2016 16:18 Modified: 26 May 2016 18:48 [ Report Abuse ]

(0) มวนพิฆาต : คลีนิคเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ

ย้อนหลังกลับไปใช้วิถีดั่งเดิม...เพื่อให้เกษตรกรหันมากำจัดแมลงศัตรูพืชด้วยชีววิธี คลีนิคเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ แนะนำแมลงตัวห้ำ แมลงดีมีประโยชน์ช่วยกำจัดแมลงศัตรูพืชได้ผลดี ให้ผู้ที่มาใช้บริการตลาดเกษตร ม.อ. นำกลับไปใช้... more »
By ศรีนรา   created: 28 April 2016 12:02 Modified: 28 April 2016 13:16 [ Report Abuse ]

(0) ตรวจสุขภาพแพะเจ้าถิ่น ก่อนนำแพะพระราชทานฯส่งมอบ

อีกครั้งกับการเดินทางที่ได้ไปเยือน... เกาะบุโหลนดอน อ.ละงู จ.สตูล ที่หมายของวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2559 เวลา 07.10 น. นัดหมายทีมงานเดินทางสู่สตูล เพื่อ “ตรวจสุขภาพแพะเจ้าถิ่น ก่อนนำแพะพระราชทานฯจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมา... more »
By ศรีนรา   created: 04 April 2016 15:52 Modified: 28 April 2016 14:49 [ Report Abuse ]