นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

(0) โจทย์วิจัย...ใครกำหนด

งานวิจัย คือหนึ่งในหน้าที่ของสงขลานครินทร์ ตั้งไว้เป็นเป้าประสงค์หน่วยงาน ที่จะต้องดำเนินการเพื่อเสริมสร้างคุณค่างานวิจัยให้เป็นแก่นความรู้โดยนำความรู้ไปถ่ายทอดเพื่อยกระดับศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็ง งานวิจัย.. ทำวิจัยเรื่องนี้ทำไม เราทำวิจัยเรื่... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ศรีนรา   สร้าง: 04 มิถุนายน 2555 23:45 แก้ไข: 05 มิถุนายน 2555 09:12 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) เยาวชนนักวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ของนักวิจัย ม.อ.

จาก อาจารย์นักวิจัยเพื่อเยาวชน : ยุววิจัยเศรษฐกิจชุมชน กับการดำเนินโครงการมาจนถึงสุดท้าย ท้ายสุด คือการนำเสนอผลงาน จากการดำเนินการของนักวิจัยรุ่นเยาว์ รศ.ดร.สมยศ ทุ่งหว้า หัวหน้าโครงการยุววิจัยเศรษฐกิจชุมชน เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมี ดร.สีลา... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ศรีนรา   สร้าง: 31 พฤษภาคม 2555 00:40 แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2555 11:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) ฐานทรัพยากรท้องถิ่น : อาชีพทางเลือกของเกษตรกร

ฐานทรัพยากรท้องถิ่น : อาชีพทางเลือกของเกษตรกร จากการเข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการ "วิจัยทรัพยากรชีวภาพ เพื่อพัฒนาชุมชนและระบบนิเวศ" ณ โรงแรม TK Palace ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2555 จัดโดย โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดกา... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ศรีนรา   สร้าง: 23 กุมภาพันธ์ 2555 09:42 แก้ไข: 23 กุมภาพันธ์ 2555 17:15 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) รักพ่อภาคปฎิบัติ ธรรมดีที่พ่อทำ : คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. ร้านหนังสือเดอะแมกกาซีน และ สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี ขอเชิญทุกท่านฟังการบรรยายพิเศษ รักพ่อภาคปฎิบัติ ธรรมดีที่พ่อทำ โดย คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย วันอาทิตย์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ห้อง ๑๐๒ อาคาร ๑ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.หาดให... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ศรีนรา   สร้าง: 05 กุมภาพันธ์ 2555 00:14 แก้ไข: 23 กุมภาพันธ์ 2555 17:16 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) อาจารย์นักวิจัย เพื่อเยาวชน : ยุววิจัยเศรษฐกิจชุมชน (2)

....โครงการยุววิจัยเศรษฐกิจชุมชน.. เกิดขึ้นด้วยการเห็นความสำคัญของการพัฒนาชุมชนด้าน"เศรษฐกิจชุมชน" เป็นฐานรากของประเทศ ที่มักนำสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่น มาใช้เป็นฐานสำคัญของการสร้างเศรษฐกิจชุมชน จากบอกกล่าวเล่าขานที่ผ่านมา ..วันนี้..จุดกำเนิด..เกิ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ศรีนรา   สร้าง: 28 พฤศจิกายน 2554 22:09 แก้ไข: 23 กุมภาพันธ์ 2555 17:17 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) อาจารย์นักวิจัย เพื่อเยาวชน : ยุววิจัยเศรษฐกิจชุมชน

งานวิจัย คือหนึ่งภารกิจของชาว ม.อ. วิจัยเพื่อให้ได้มาซึ่ง คำตอบ การแก้ปัญหา ก่อเกิดปัญญา : ประเทศไทยมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น ชุมชนชนบทพึ่งพาสังคมเมือง(มากขึ้น) สังคมเมืองพึ่งพาต่างประเทศ(มากขึ้น) คนไทยมีหนี้(มากขึ้น) เกิดวัตถุนิ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ศรีนรา   สร้าง: 22 พฤศจิกายน 2554 22:19 แก้ไข: 23 กุมภาพันธ์ 2555 17:18 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(10) ส้มจุก..สูญสิ้นจริง..ฤา

อ.ดร.สุปรีชา แก้วสวัสดิ์ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากธรรมชาติ ม.อ.หาดใหญ่ ส้มจุก(Neck Orange)..สูญสิ้นจริง..ฤา ..นิทรรศการงานเกษตรภาคใต้ โดยภาควิชาพัฒนาการเกษตร ในปีนี้..เกษตรน้อยสร้างชุมชน เกษตรสุขภาวะสร้างวิถี &ldq... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ศรีนรา   สร้าง: 11 กันยายน 2554 18:02 แก้ไข: 23 กุมภาพันธ์ 2555 17:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ทิ้ง..ทำไม

ช่วงหนึ่งของการบรรยาย "สะอาดคิด พิชิตงาน" โดย ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.หาดใหญ่. วันที่ 26 มกราคม 2554ทำนองเพลง : คุณลำใยแปลงเพลง : ดร.สมไทย วงษ์เจริญ มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย ศรีนรา   สร้าง: 31 มกราคม 2554 09:41 แก้ไข: 23 กุมภาพันธ์ 2555 17:25 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(4) ทัวร์อนุบาลเยือนคณะทรัพยากรธรรมชาติ

อคันตุกะตัวน้อย.. พูดเจื่อยแจ้ว คุณลุงขาหนูมาจาก(โรงเรียน)อนุบาลธิดาฯ คุณครูพามาพบคุณลุงหนูมาแล้วรบกวนช่วยบอกหนูเถิด ว่าโยเกริ์ตเขาทำกันยังไง 。◕‿◕。 。◕‿◕。 วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2553 หนู้น้อยจากโรงเรียนธิดานุเคราะห์ ชั้นอนุบาล2/6 กว่า30 ชีวิต... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย ศรีนรา   สร้าง: 23 พฤศจิกายน 2553 16:36 แก้ไข: 24 พฤศจิกายน 2553 11:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) เหลียวมองสัตว์เลี้ยง

ก่อนหน้านี้ได้บันทึกการฟื้น-ฟู-ต้นไม้ หลังน้ำลดบันทึกนี้ ไม่ลืม เหลียวมองสัตว์เลี้ยง โดยเฉพาะ สัตว์เลี้ยงทางการเกษตร.. ที่จะมีปัญหามากในช่วงที่ฝนตก น้ำท่วม คือ สุกร อู๊ดๆ ซึ่งมีความไวต่อการเป็นโรคปอดบวมและตายได้ง่าย รองลงมาคือ แพะ ไก่ และโค กระบื... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย ศรีนรา   สร้าง: 09 พฤศจิกายน 2553 13:40 แก้ไข: 09 พฤศจิกายน 2553 15:51 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]