นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
Network
Members · Following: 0 · Followed: 9

(2) สาเหตุการตาย..ของปลาคาร์ฟ

พบการตายของปลาคาร์ฟ ที่มีผู้นำมาให้ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.หาดใหญ่ ทำการวินิจฉัยสาเหตุการตายของปลาคาร์ฟ โดยมีลักษณะภายนอกคือ ตัวเปื่อยบริเวณครีบ ท้องบวม พบอาการเหงือกตายบริเวณกว้าง เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จึง... มีต่อ »
โดย ศรีนรา   สร้าง: 14 มีนาคม 2553 22:57 แก้ไข: 14 มีนาคม 2553 23:09 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ขอเชิญเข้าร่วมส่งผลงานในการประชุมสัมมนา ระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 6

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอ(ภาคบรรยายหรือภาคโปสเตอร์) ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ร ะ บ บ เ ก ษ ต ร เ พื่ อ ชี วิ ต แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ มAgricultural Systems-Save the World to Save Life ด้วย ม.... มีต่อ »
โดย ศรีนรา   สร้าง: 25 กุมภาพันธ์ 2553 16:03 แก้ไข: 03 มีนาคม 2553 22:19 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(3) ภูมิคุ้มกันวิทยากับการวิจัยด้านอาหารสัตว์น้ำ

ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดฝึกอบรมหลักสูตร “ภูมิคุ้มกันวิทยากับการวิจัยด้านอาหารสัตว์น้ำ”ระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2553 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันวิทยากับการวิจ... มีต่อ »
โดย ศรีนรา   สร้าง: 08 กุมภาพันธ์ 2553 22:58 แก้ไข: 03 มีนาคม 2553 22:19 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) เครื่องตัดหญ้ามีชีวิต

สถานีวิจัยของคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1) สถานีวิจัยเทพา 2) สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง และ 3) สถานีวิจัยท่าเชียด เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักศึกษา สถานวิจัยให้กับคณาจารย์และนักวิจัย เป็นแหล่งบริการชุมชนที่อยู่ในละแวกนั้น อาณาบริเวณสถานีวิจัย ส่วนหนึ่งมีพื้นที... มีต่อ »
โดย ศรีนรา   สร้าง: 31 มกราคม 2553 23:40 แก้ไข: 01 กุมภาพันธ์ 2553 09:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(5) การพัฒนาระบบกรีดยางพาราเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำยาง

ขอเชิญรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่องการพัฒนาระบบกรีดยางพาราเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำยางพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2553เวลา 8.00 - 16.00 น. ห้อง ทธ.102 อาคาร1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลาท่านจะได้รับความรู้ด้านการพิ่มศักย... มีต่อ »
โดย ศรีนรา   สร้าง: 25 มกราคม 2553 22:38 แก้ไข: 03 มีนาคม 2553 22:21 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) ผักพื้นบ้านอาหารเป็นยาฯ-6 "ความจริงของฟ้าทะลายโจร"

พระอาจารย์ชัยณรงค์ อุปสโมฟ้าทะลายโจรคุณอนันต์ แต่โทษก็มหันต์หากใช้ไม่เป็นร่างกายจะอ่อนแรงและอ่อนกำลังในช่วงไข้หวัด 2009 ระบาด หลายคนหันมาทานฟ้าทะลายโจรเป็นจำนวนมาก เค้าบอกว่าสามารถฆ่าเชื้อไวรัสชนิดนี้ได้ หากท่านใช้ไม่ถูก..อันตรายอย่างแน่นอน..เนื่อ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย ศรีนรา   สร้าง: 25 มกราคม 2553 13:39 แก้ไข: 25 มกราคม 2553 13:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ผักพื้นบ้านอาหารเป็นยาฯ-5 "แก้อาการท้องผูก"

คุณเปรม ณ สงขลาถามจากผู้เข้าฝึกอบรม อาหารที่ช่วยแก้อาการท้องผูกมากๆ ใช้ผักพื้นบ้านแก้อาการอย่างไร มะรุมแก้ได้หรือเปล่า?อ.สมพร ชาญวนิชสกุลมะรุม สรรพคุณทางยาหลักการแพทย์แผนไทยใบมะรุม : แก้อาการท้องเสียเมล็ดมะรุม : แก้อาการท้องผูกเปลือกและรากมะรุม : ... มีต่อ »
โดย ศรีนรา   สร้าง: 25 มกราคม 2553 12:12 แก้ไข: 26 มกราคม 2553 09:09 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) ผักพื้นบ้านอาหารฯ-4 "แคและน้ำ ลดกลิ่นตัว"

อ.สมพร ชาญวนิชสกุลแคมี 2 ชนิด คือ 1) แคขาว 2)แคแดงทั้ง 2 กินได้ทั้งเป็นอาหารและเพื่อสุขภาพแคขาว สำหรับผู้ที่ครั่นเนื้อครั่นตัว รักษาอาการไข้ แคแดง สำหรับผู้ที่หน้าตาซีดเซียว มุ่งรักษาโลหิตและลดกลิ่นตัว----ดร.พิศิษฐ์ วรอุไรประสบการณ์ที่เคยไปดูงานที... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย ศรีนรา   สร้าง: 25 มกราคม 2553 02:11 แก้ไข: 25 มกราคม 2553 13:24 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(3) ผักพื้นบ้านอาหารเป็นยาฯ-3 "รู้จักชีวิต"

ดร.พิศิษฐ์ วรอุไร ....บางคนเกิดอาการเครียด หากพูดถึง ยา ยา ยา กินยาเป็นอาหาร "เครียด" กินอาหารเป็นยา ก็ "เครียด" ลองดูว่าถ้าเรากินอะไรอร่อย กินแล้วรู้สึกร่างกายสบาย นั่นหมายความว่า เรารู้จักชีวิตของเราแล้ว ชีวิตของเราประกอบไปด้... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย ศรีนรา   สร้าง: 25 มกราคม 2553 01:09 แก้ไข: 25 มกราคม 2553 13:57 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(6) ผักพื้นบ้านอาหารเป็นยากับการปรับสมดุลโครงสร้างร่างกายตามแนววิถีพุทธ-2

จุดมุ่งหมาย เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ความเข้าใจและสร้างความตระหนักให้กับผู้เข้ารับการอบรม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เห็นความสำคัญของผักพื้นบ้านและไม้ผลพื้นเมือง ซึ่งเป็นอาหารและสมุนไพรธรมมชาติที่มีคุณค่าต่อวิถีชีวิตและสุขภาพ พิธีเปิด รองอธิการบดีฝ่... มีต่อ »
โดย ศรีนรา   สร้าง: 24 มกราคม 2553 23:29 แก้ไข: 25 มกราคม 2553 09:47 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]