นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1601
ความเห็น: 1

การลบ file บน unix & linux ด้วย Inode Number [C]

1. หาว่า file ที่จะลบ มี Inode Number อะไร
2. ใช้คำสั่ง นี้ลบ $find . -inum [inode-number] -exec rm -i {} \;

ตัวอย่าง

1. สร้าง file
$cd /tmp
$touch "\+Xy \+\8"
$ls -l

total 0
-rw-r--r--  1 epatt jfkstaff 0 May 16 19:02 \+Xy \+\8


2. ทดลองลบแบบปกติ
$rm \+Xy \+\8
rm: cannot remove `+Xy': No such file or directory
rm: cannot remove `+8': No such file or directory
ปรากฏว่าลบไม่ได้

3. หา Inode Number
$ls -il
4624319 -rw-r--r--  1 user group   0 May 16 18:55 \+Xy \+\8

4.ลบ
$find . -inum 4624319 -exec rm -i {} \;
rm: remove regular empty file `./\\+Xy \\+\\8'?

5.ผล
$ls -l
drwxr-xr-x  2 epatt jfkstaff  4096 May 16 19:01 .
drwxrwxrwt  4 root  root     20480 May 16 19:01 ..

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
คำสำคัญ (keywords): delete file with inode nimber
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 16 พฤษภาคม 2557 19:02 แก้ไข: 16 พฤษภาคม 2557 19:03 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 ทดแทน, และ Ico24 ใยมะพร้าวน้องใยไหม.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

rm \\+Xy\ \\+\\8

คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น