นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1785
ความเห็น: 5

สัมภาษณ์ นางสาวศศิธร ลิ่มจู้ บุคลากรดีเด่น คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2556

กลุ่มที่ 6 พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ/ตำแหน่งประเภททั่วไป

สัมภาษณ์ นางสาวศศิธร ลิ่มจู้ บุคลากรดีเด่น คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2556  กลุ่มที่ 6 พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ/ตำแหน่งประเภททั่วไป 

เช้าของวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2557 เวลา 09.30 - 11.00 น. ณ ห้องประชุม 265 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ  

ผู้ให้สัมภาษณ์  :   น้องอ้อย (นางสาวศศิธร  ลิ่มจู้)
ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา สังกัด งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ


ทีมผู้สัมภาษณ์  :     นางจรรยา เพชรหวน

                               นายสมเกียรติ ทองรักษ์
                               นางสาวยุวภา โฆสกิตติกุล
                               นางปวีณ์นุช ชูทอง
 

-         เริ่มต้นเข้ามาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างไรค่ะ
 : เริ่มเข้ามาทำงานเป็นพนักงานเงินรายได้เมื่อวันที่    10   เดือน   มกราคม    พ.ศ. 2548       ตำแหน่ง      พนักงานธุรการ                  สังกัด    งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ    สำนักงานเลขานุการคณะทรัพยากรธรรมชาติ สมัครด้วยวุฒิ
ปวส. ทำงานและเรียนไปด้วย (เสาร์-อาทิตย์) วุฒิการศึกษาสูงสุด  ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)  โปรแกรมวิชา  คอมพิวเตอร์ศึกษา  จากสถาบันการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
-         หน้าที่หลักในการปฎิบัติมีอะไรบ้าง

: งานธุรการ งานให้บริการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในด้านต่างๆ ได้แก่ การซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ ทั้ง Hardware และ Software รวมไปถึงการให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาการใช้งานคอมพิวเตอร์และการใช้งานโปรแกรมต่างๆ โดยให้บริการแก่นักศึกษาและ บุคลากร ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ

-         รู้สึกอย่างไรเมื่อได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น

: ดีใจและภูมิใจ ที่คณะฯ เสนอชื่อให้เป็นบุคลากรดีเด่น เนื่องจากทำงานอย่างเต็มกำลัง และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคน เพราะเป็นหัวใจในการให้บริการ

 

-         เมื่อมีปัญหาในเรื่องงาน จะแก้ไขปัญหาอย่างไร

: จะแก้ไขปัญหาจนถึงที่สุด เต็มที่ และเสนอแนะให้ส่งร้านเมื่อทำจนสุดความสามารถแล้ว มีการปรึกษาทีมงาน ผู้รู้ และค้นหาวิธีแก้จากอินเตอร์เน็ต มีการทำงานเป็นทีม

-         ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย มีความสมดุลหรือไม่ อย่างไร

: ยังมีความสมดุลในหน้าที่ เพราะมีการทำงานเป็นทีม และจะจัดลำดับงานที่สำคัญและเร่งด่วนเป็นลำดับแรก

-         ในภาระงาน (TOR) เคยนับชิ้นงานหรือไม่

: ปัจจุบันภาระงานยังไม่ได้นับชิ้นงาน อนาคตวางแผนจะจัดเก็บชิ้นงานเป็นระบบ เช่น ให้มีระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ และบันทึกปัญหาที่เจอ ใช้เป็นข้อมูลในการแก้ปัญหาต่างๆ

-         คิดว่าคณะในอะไรกับเรา และเราให้อะไรกับคณะบ้าง

: คณะฯ ให้โอกาสได้เข้ามาทำงานนะตรงนี้ และสิ่งที่จะให้กับคณะคือจะทำงานให้เต็มที่ สุดความสามารถ และจะพัฒนาศักยภาพของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ

-         จะอยู่จนเกษียณไหมค่ะ

: ยังไม่ได้คิด เพราะยังอีกตั้งหลายปี อีกนานกว่าจะเกษียณ

-         มีคำแนะนำอะไรให้ผู้งานคอมพิวเตอร์บ้างค่ะ

: มีการแนะนำให้ลบไฟล์ขยะทิ้ง ทำ 5ส บนเครื่องคอมพิวเตอร์ ควรอัพเดทไวรัสทุกวัน และแนะนำการดูแลบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

-         มีการวางแผนการอบรมให้บุคลากรในคณะฯ อย่างไร

: มีประสานงานกับทีมงานคณะทำงานการจัดการความรู้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ (KM) สำหรับของบุคลากร

: สำหรับการอบรมของนักศึกษา จะไม่ได้ร่วมกับทีมงานคณะทำงานการจัดการความรู้ จะประสานงานกับหน่วยทะเบียนฯ

-         มีการเสริม เพิ่มพูนความรู้อะไรบ้างค่ะ

: หาความรู้ใหม่ๆ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โดยค้นคว้าจากอินเตอร์เน็ต สอบถามจากผู้รู้ และไปอบรมความรู้ต่างๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยเปิดอบรม

-         การพัฒนางานในอนาคตมีการวางแผนไว้อย่างไร

: อยากเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้งาน

-         ฝากอะไรให้คณะฯ

: การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส ทำให้บุคคลรอบข้างมีความสุขไปด้วย บริการด้วยความเต็มใจ และจะพัฒนาศักยภาพตนเองให้ดียิ่งขึ้น

สุดท้ายนี้ทางทีมสัมภาษณ์ขอแสดงความยินดีแก่บุคลากรคนเก่งของคณะทรัพยากรธรรมชาติด้วย ขอจงรักษาความดีนี้ตลอดไป...

 

 

หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 16 พฤษภาคม 2557 10:45 แก้ไข: 16 พฤษภาคม 2557 10:46 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Ninggy_คุณแม่น้องภาม (คณะทรัพย์), และ 10 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ขอแสดงความยินดีกับน้องอ้อย และต้อนรับน้อง bo สู่วงแชร์อีกครั้งค่ะ


ขอแสดงความยินดีกับน้อยอ้อยด้วยค่ะ น้องอ้อยน่ารักตอลดมีอะไรก็สามารถขอความช่วยเหลือกันได้ และอาสาช่วยงานเสมอค่ะ

ยินดีด้วย สวนน่ารักอีกต่างหาก

ยินดีด้วย กับบุคลากรดีเด่นค่ะ

สวยน่ารักอีกต่างหาก

ยินดีด้วยค่ะ

รู้จักน้องอ้อยมาหลายปี แต่แบบผ่านๆ

ไม่ได้ร่วมงานด้วย เพียงแต่ขอช่วยเป็นบางครั้ง

ประทับใจค่ะ

จิตวิญญาณของการ "ทำประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง" อยู่ที่เธอจริงๆ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.215.62.41
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ