นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1897
ความเห็น: 0

อบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ กิจการ ศุภมาตย์ ภาควิชาวาริชศาสตร์

ผลการประเมินโครงการฯ จากคะแนนของผู้ประเมินแต่ละชุด เท่ากับ 90.55 เปอร์เซ็นต์

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง โรคและอาหารกุ้งทะเล

วัตถุประสงค์

1. เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับโรคกุ้งทะเลและการป้องกัน และเทคนิคการตรวจวินิจฉัยโรค

2. เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับอาหารและสารอาหารของกุ้งทะเล

กลุ่มเป้าหมาย : นักวิชาการบริษัทเอกชน จำนวน 15 คน

ระยะเวลาการฝึกอบรม : วันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2555

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ กิจการ ศุภมาตย์ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้ที่เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคกุ้งทะเลและการป้องกัน และเทคนิคการตรวจวินิจฉัยโรค

2. ผู้ที่เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับอาหารและสารอาหารของกุ้งทะเล

3. ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในอนาคต

ผลการประเมินโครงการฯ

จากคะแนนของผู้ประเมินแต่ละชุด เท่ากับ 90.55 เปอร์เซ็นต์

ภาพบรรยากาศระหว่างอบรมฯ

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 21 พฤษภาคม 2555 10:15 แก้ไข: 22 พฤษภาคม 2555 10:09 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 บิวตี้, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 35.175.133.127
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ