นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1857
ความเห็น: 0

อบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ กิจการ ศุภมาตย์ ภาควิชาวาริชศาสตร์

ผลการประเมินโครงการฯ จากคะแนนของผู้ประเมินแต่ละชุด เท่ากับ 90.55 เปอร์เซ็นต์

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง โรคและอาหารกุ้งทะเล

วัตถุประสงค์

1. เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับโรคกุ้งทะเลและการป้องกัน และเทคนิคการตรวจวินิจฉัยโรค

2. เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับอาหารและสารอาหารของกุ้งทะเล

กลุ่มเป้าหมาย : นักวิชาการบริษัทเอกชน จำนวน 15 คน

ระยะเวลาการฝึกอบรม : วันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2555

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ กิจการ ศุภมาตย์ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้ที่เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคกุ้งทะเลและการป้องกัน และเทคนิคการตรวจวินิจฉัยโรค

2. ผู้ที่เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับอาหารและสารอาหารของกุ้งทะเล

3. ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในอนาคต

ผลการประเมินโครงการฯ

จากคะแนนของผู้ประเมินแต่ละชุด เท่ากับ 90.55 เปอร์เซ็นต์

ภาพบรรยากาศระหว่างอบรมฯ

Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 21 May 2012 10:15 Modified: 22 May 2012 10:09 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Monly, Ico24 บิวตี้, and 2 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.234.244.18
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ