นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 7921
ความเห็น: 50

ทำยังไงให้นักศึกษาตั้งใจเรียนในวิชาปฏิบัติการ (Lab) และไม่ลอก Lab เก่าของรุ่นพี่

ทำยังไงให้นักศึกษาตั้งใจเรียนในวิชาปฏิบัติการ (Lab) และไม่ลอก Lab เก่าของรุ่นพี่

ทำยังไงให้นักศึกษาตั้งใจเรียนในวิชาปฏิบัติการ (Lab) และไม่ลอก Lab เก่าของรุ่นพี่ 

 ใครทราบวิธีเด็ดๆ หรือเคล็ดลับที่แก้ปัญหานี้ได้ ช่วยกรุณาแบ่งปัน หรือชี้แนะด้วยค่ะ จักขอบพระคุณยิ่ง แต่ในเหตุการณ์เฉพาะหน้า หลังจากประชุมหารือ / วางแผน ระหว่างคณาจารย์และบุคคลากรในภาควิชา ได้ข้อสรุปและแผนดำเนินการที่อยากแบ่งปันให้ทุกท่านรับทราบดังนี้ค่ะ

 Action 1: นัดพบนักศึกษาที่ลงปฏิบัติการทุกคน / TA/ นักวิทยาศาสตร์ และผู้ประสานงานรายวิชา เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในข้อตกลง และกฎเกณฑ์ต่างๆ รวมทั้งแนวทางที่ภาควิชาอยากให้นักศึกษามีการ ใส่ใจ ใฝ่รู้ และจริงจังกับการเรียนในรายวิชาปฏิบัติการมากขึ้น

Action 2: ผู้ประสานงานได้เปิดช่องทางการประชาสัมพันธ์และสื่อสารกับนักศึกษาใน LMS โดยใช้รหัสวิชา 230-244 และ 230-342 ตามที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน โดยเริ่มต้นได้นำไฟล์ต่างๆที่คิดว่าเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาแขวนไว้ ดังนี้

-          ไฟล์เนื้อหาของปฏิบัติการทั้ง 10 เรื่อง

-          ไฟล์ตารางการลงปฏิบัติการ แสดงหัวข้อปฏิบัติการ วันที่ เดือน และกลุ่มที่ต้องลงปฏิบัติการ

-          ไฟล์แนวทางการเขียนรายงานวิชาปฏิบัติการ

-          ไฟล์ตารางการให้คะแนนเพื่อประเมินผลการเรียนรู้และเขียนรายงานของนักศึกษา

  โดยอาจารย์และบุคคลากรทุกท่าน สามารถเข้าชม และแสดงความคิดเห็นหรือสื่อสารกันได้ในรายวิชาทั้งสองตามลิงค์ด้านล่าง โดยเมื่อเข้าไปตามลิงค์ ให้กดปุ่ม “login as a guest” ซี่งอยู่เกือบล่างสุดของหน้าเวปค่ะ  

http://lms.psu.ac.th/course/view.php?id=4104     สำหรับ วิชา 230-244

 

http://lms.psu.ac.th/course/view.php?id=4107     สำหรับ วิชา 230-342

 

Action 3: ดำเนินแผนการประเมินผลนักศึกษาแบบเชิงรุก โดยอาจารย์ผู้ควบคุมปฏิบัติการ มีตรวจรายงานแต่ละสัปดาห์ มีการให้คะแนนพร้อมคำแนะนำที่ควรแก้ไขหรือปรับปรุงแก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบผลประเมินการเขียนรายงานของตนเองในทุกสัปดาห์ของการลงปฏิบัติการและส่งคืนให้ผู้ประสานงานทุกสัปดาห์/ มีการเพิ่มการตรวจการเขียนสมุดโน๊ตการเตรียมตัวก่อนลงปฏิบัติการทุกครั้ง และให้คะแนนในสัดส่วน 5 คะแนน และการลงปฏิบัติการ 10 คะแนน

 Action 4: ทีมผู้ประสานงาน รวบรวมคะแนนแต่ละสัปดาห์ ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษารับทราบต่อเนื่องกันทุกอาทิตย์ และเพื่อดูแนวโน้มการพัฒนาการการเขียนรายงานของนักศึกษา

 Action 5: วิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในภาพรวม

 

ทั้งนี้ ทางผู้ประสานงานต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ผู้คุมปฏิบัติการในภาควิชาวิศวกรรมเคมีทุกท่านไว้ล่วงหน้า สำหรับการเสียสละเวลา และทุ่มเทในการประเมินผลแบบเชิงรุกใน Action 3 ด้วยค่ะ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เราจะช่วยกันพัฒนานักศึกษาให้ได้ตามเป้าที่วางไว้ให้มากที่สุดค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะ

 

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา Cc-by
สร้าง: 01 พฤศจิกายน 2554 17:06 แก้ไข: 01 พฤศจิกายน 2554 17:06 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ศรีนรา, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
นางสาวอาภาภรณ์ อินจันทร์ [IP: 172.22.16.48]
03 พฤศจิกายน 2554 16:43
#70605

>>ในชีทแลปควรมีการอธิบายทฤษฎีและขั้นตอนการทดลองอย่างละเอียดและเข้าใจง่าย

>>ควิซ ควรจะเป็นเนื้อหาพื้นฐานสำหรับการทดลองนั้นและครอบคลุม และไม่ควรถามในเรื่องผลการทดลองว่าจะเป็นไปในทางไหนเพราะยังไม่ได้ทำการทดลองมา จึงไม่สามารถตอบได้

Ico48
นางสาววิไลลักษณ์ เกตุทอง [IP: 172.22.16.143]
03 พฤศจิกายน 2554 17:36
#70615

1.  ควรทำควิสแต่ละสัปดาห์ไม่เหมือนกันหรือ  ทำอย่างน้อยสักสามชุดแล้วสุ่มมาแต่ละอาทิตย์  จะได้ไม่มีการจำถามเพื่อนอาทิตย์ก่อน

2.  ควิสควรออกในชีทแลปเพราะอย่างน้อยให้นักศึกษาที่สนใจอ่านจริงๆ  ทำข้อสอบได้ด้วย  ควิสบางแลปนักศึกษาอาจจะคาดไม่ถึง  เพราะเชื่อว่าส่วนน้อยที่จะจำความรู้ที่เรียนมาแล้วได้ครบถ้วน

3.  ควรจะสั่งในรายงานผลแลปเพิ่มในแต่ละสัปดาห์  อย่างน้อยก็จะมีหนึ่งหัวข้อที่จะได้ไม่ลอกกัน  เพราะผลแลปทั่วไปมันก็น่าจะมีแนวโน้มคล้ายกันอยู่แล้ว

Ico48
นางสาวจินัษฐ์ตา จิระติสรณ์ [IP: 110.169.132.187]
03 พฤศจิกายน 2554 19:53
#70626

โดยความเห็นส่วนตัว หนูคิดว่า การเปลี่ยนเป็นควิซหลังการทดลอง น่าจะทำให้นักศึกษาเกิดความตั้งใจในการเรียนวิชาปฏิบัติการณ์

มากขึ้น โดยที่การควิซอาจจะออกเน้นวิเคราะห์ หรือวิจารณ์ โดยให้ใช้ภาษาของตนเอง ซึ่งต้องใช้ความเข้าใจในการทำแลป

ค่อนข้างสูง ส่วนการป้องกันการลอกแลปของรุ่นพี่ โดยส่วนใหญ่แล้ว นักศึกษาจะดูในส่วนของ คำถามท้ายการทดลอง หรืออาจจะ

ดูในส่วนของแนวทางการคำนวนผลแลป ว่าต้องใช้ค่าไหน คำนวนหาอะไร ซึ่งหากเปลี่ยนคำถามท้ายการทดลองทุกๆปี น่าจะแก้

ปัญหาในส่วนนี้ได้ ในส่วนของแนวทางการคำนวนผลการทดลอง ก็เป็นการดีหากจะระบุไว้ในชีทแลป ซึ่งเมื่อสามารถมีให้ดูให้ศึกษา

ได้จากในชีทแลปทั้งหมดแล้ว จึงแทบจะไม่มีความจำเป็นใดๆเลยที่จะต้องไปลอกแลปจากรุ่นพี่ปีที่ผ่านมาค่ะ

Ico48
มูฮำหมัด หมะโสะ [IP: 118.175.52.31]
03 พฤศจิกายน 2554 20:05
#70630

ผมคิดว่าเนื้อหาที่ใช้ในการควิ้ตน่าจะเป็นหาที่อยู่ในไดเรคชั่นแล็ป หรือควิตหลังทำแล็ปเส็จ ควบคุมการทำแล็ปให้ทุกคนในกลุ่มได้ทำกันทุกคน ไม่ปล่อยให้มีคนว่าง บางทีก็ไม่ใช่ไม่อยากทำ. แต่ไม่รู้จะทำอะไรครับ

Ico48
นาวสาวธิดารัตน์ สุรัตน์ [IP: 172.24.30.113]
05 พฤศจิกายน 2554 19:39
#70819

1 ควรเปลี่ยนโจทย์ในการทำควิต

2 ควรให้แลปที่ทุกคนได้ลงทำทุกหน้าที่

3 ควรให้ดูว่าแต่ละแลปที่ทำรายงานไปว่าอยู่ในเกณฑ์ใดจะได้ปรับปรุงถูก

Ico48
นางสาววีรยา อนุพันธ์วิทยากุล [IP: 101.109.114.120]
05 พฤศจิกายน 2554 21:42
#70831

หนูคิดว่า นักศึกษาเกือบทุกคนตั้งใจทำแลป และฟังพี่ๆคุมแลป และอาจารย์ทอล์กแลป อาจจะมีการตั้งคำถามเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนในแลปนั้นๆ และถ้านักศึกษาคนใดตอบคำถามนั้นได้ อาจจะมีคะแนนโบนัสเป็นพิเศษให้ เพื่อให้นักศึกษากระตือรือร้นที่จะหาคำตอบนั้นและหาเนื้อหาเพิ่มเติมมา ส่วนการลอกแลปรุ่นพี่นั้น อาจจะใช้วิธีการเปลี่ยนผลการทดลอง เพื่อไม่ให้ซ้ำกัน และส่วนการควิซ น่าจะทำการเปิดหนังสือ เพราะคำถามส่วนใหญ่เกือบทุกๆแลป เป็นคำถามเชิงวิเคราะห์ อภิปราย เหตุและผล ทำให้นักศึกษาทำกันไม่ค่อยได้ ซึ่งน่าจะควิซหลังทำแลป เพราะหลังการทำแลปแล้ว นักศึกษาอาจจะมีความรู้เพิ่มเติมมากขึ้นค่ะ หรือไม่ก็อาจจะควิซแบบปิดหนังสือก็ได้ค่ะ

Ico48
นางสาวสุวิสา แซ่อึ่ง [IP: 110.49.232.255]
06 พฤศจิกายน 2554 14:42
#70868

1.ควรควิซแลปหลังจากทำแลปเสร็จแล้วเพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาและวิเคราะห์ผลที่ได้จากการทดลองและมีความเข้าใจต่อแลปนั้นๆก่อน และใช้ความรู้ที่ได้จากการทดลองาตอบคำถามในควิซ

2.ในเรื่องของการลอกแลปรุ่นพี่ หากเราไม่ให้รายงานผลการทดลองของแต่ละแลปแก่น้องๆๆต่อไป ตัวอย่างรายงานแลปของรุ่นพี่ก็จะไม่สามารถส่งต่อไปให้รุ่นต่อๆไปลอกได้ ดังนั้น ผู้ที่มีรายงานแลปเก่าก็ไม่ควรจะส่งมอบต่อให้น้องๆอีกต่อไป ส่วนคนที่มีอยู่แล้วก็ไม่ควรนำมาลอก เพราะการลอกแลปรุ่นพี่ก็ไม่จำเป็นว่า แลปนั้นจะวิเคราะห์ผลการทดลองถูกตามที่เราทดลองได้เสมอไป

Ico48
นางสาวจันทนา สายนุ้ย [IP: 172.22.40.21]
06 พฤศจิกายน 2554 14:47
#70871

ดิฉัน คิดว่า ควรให้นักศึกษาทำควิซหลังจากทำการทดลองดีกว่า เพราะจะทำให้เข้าใจการทดลองนั้นๆ และทำควิซได้ ระหว่างทำการทดลองควรจัดแบ่งให้นักศึกษาในกลุ่มได้มีส่วนร่วมในการทดลองทุกคน และให้ทุกคนได้ทำทุกหน้าที่สลับเปลี่ยนกันในแลปนั้นๆ ส่วนในเรื่องของการลอกแลปรุ่นพี่ ดิฉันเห็นด้วยกับอาจารย์ที่จะส่งแลปที่ตรวจแล้วกลับมาให้นักศึกษาได้รู้ข้อผิดพลาด และจะได้แก้ไขในแลปต่อๆไป แต่ก็ควรเก็บกลับคืนอาจารย์ในสัปดาห์ถัดมา เพื่อจะได้ไม่ให้เพื่อนลอกได้ ค่ะ

Ico48
นายอภิชิต รักแก้ว [IP: 172.24.20.184]
06 พฤศจิกายน 2554 14:51
#70872

ควรจะควิซหลังการทดลอง เพราะว่าการอ่านเอาจากไดเรคชั่นแลปอย่างเดียวมันไม่เห็นภาพการทดลองที่เกิดขึ้น หน้าตาเครื่องมือที่ใช้ทำงานยังไงก็นึกไม่ออก

Ico48
dwe [IP: 223.206.156.60]
06 พฤศจิกายน 2554 22:31
#70922

2w

Ico48
นางสาวรวิพร อินทรปาน [IP: 101.109.102.38]
06 พฤศจิกายน 2554 22:33
#70924

หนูคิดว่า ควรเปลี่ยนเป็นควิชหลังการทดลองจะดีกว่าค่ะ เพื่อได้วัดว่านักศึกษาเข้าใจการทดลองที่ทำมาหรือเปล่า

เพราะการควิชก่อนเรียนจะวัดได้แค่นักศึกษาอ่านไดเรคชั่นแลปมาหรือเปล่าแต่วัดไม่ได้ว่านักศึกษาเข้าใจหรือไม่

และควรเปลี่ยนควิชทุกๆสัปดาห์

Ico48
นางสาวพรญาณี พันธุ์พุทธพงษ์ [IP: 223.205.179.215]
08 พฤศจิกายน 2554 21:17
#71022

ควรอธิบายวิธีทำแลปในชีตแลปให้เข้าใจค่ะ และเปลี่ยนแลปไม่ให้ตรงกับของรุ่นพี่ค่ะ

Ico48
นายณัฐวุฒิ อังกุราภินันท์ [IP: 172.24.22.184]
08 พฤศจิกายน 2554 21:37
#71029

สำหรับผม เป็นการยากมากสำหรับ การเขียนรายงานแล็ปเนื่องจาก ไม่มีทักษะในการเขียนมาก่อน น่าจะมีการอบรมและฝึกการเขียนรายงานแล็ป นศ จะได้เขียนเป็นและถูกต้องทุกคน โดยไม่ต้องลอกของรุ่นพี่

สำหรับเรื่องควิช น่าจะมีควิชก่อนและหลังการทดลอง ซึ่งควิชก่อนการทดลอง ไม่ยาก มาก ให้อยู่ภายในหนังสือแล็ป สำหรับ ควิชหลังการทดลอง อาจจะถามจาก การทดลองที่ทำมา หรือ ความรู้ ที่ได้รับจาก อาจารย์หรือการที่ได้มาศึกษาเอง

Ico48
นางสาวขวัญฤดี สังข์ชุม [IP: 172.22.22.82]
10 พฤศจิกายน 2554 00:27
#71091

ดิฉันมีความคิดเห็นว่าการควิชควรมีก่อนทำการทดลองหนึ่งชุดเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจที่นักศึกษามีในแต่ละการทดลองและเมื่อทำการทดลองแล้วควรมีควิชหลังการทดลองอีกหนึ่งชุดเพื่อวัดว่าหลังจากทำการทดลองแล้วนักศึกษามีความเข้าใจในการทดลองนั้นๆจริงหรือไม่ นอกจากนี้ในควิชหลังการทดลองอาจจะให้นักศึกษาสรุปผลการทดลองในภาษาของตนเองด้วยก็ได้เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกการคิดรวมยอดว่าในแต่ละการทดลองต้องการให้ศึกษาเกี่ยวกับอะไรและเราได้ผลมาอย่างไรเป็นไปตามทฤษฎีหรือไม่ถ้าไม่เพราะเหตุใด

Ico48
นางสาวนุตประวีณ์ ศรีสะอาด [IP: 172.24.31.54]
10 พฤศจิกายน 2554 01:04
#71093

- ควรมีการเปลี่ยนควิซในทุกๆสัปดาห์และจัดให้มีการควิซทั้งก่อนและหลังการทดลองค่ะ เพื่อทดสอบความเข้าใจ

- ในส่วนของรายงานแลบควรมีการเปลี่ยนคำถามท้ายการทดลอง รวมไปถึงอาจจะเปลี่ยนวิธีการทดลองในบางส่วนให้แต่ละกลุ่มได้รับไม่เหมือนกัน ผลที่ได้แตกต่างกัน อาจจะช่วยป้องกันการลอกแลบได้

Ico48
นาย พรเทพ จงวิไลเกษม [IP: 172.22.8.51]
10 พฤศจิกายน 2554 08:06
#71098

ควรที่จะเปลี่ยนข้อมูลการทดลองในทุกๆ ครั้ง และควรมีควบคุมผู้ทำแลปอย่างจริงจัง

Ico48
นางสาว สุพัฒตรา ทองอ่อน [IP: 110.171.180.133]
13 พฤศจิกายน 2554 21:19
#71317

1.คิดว่าควรมีการดัดแปลงการทดลอง ไม่ให้ซ้ำกับรุ่นพี่ เนื่องจากนักศึกษาทุกคนต่างมีโพยของรุ่นพี่สืมทอดกันมา ทำให้เกิดการลอกโพยของรุ่นพี่ เพราะคิดว่า ของรุ่นพี่ถูกต้อง และตัวนักศึกษาเอง ก็ขาดความเชื่อมั่นในการสรุปแลปการทดลองแต่ละครั้ง ทำให้นักศึกษาไม่ได้สรุปตามการทดลองที่ทำจริง

2.เห็นด้วยกับการควิซแลปก่อนลงปฏิบัติแลป เพราะทำให้นักศึกษาสามารถที่จะรู้ถึงจุดประสงค์ที่การทดลองนี้ต้องการ แต่อยากให้เพิ่มการควิซแลป หลังการทดลองแล้ว เพื่อสามารถที่จะทำความรู้ที่ได้จากการทดลองมาตอบคำถามได้ และเข้าใจถึงโจทย์นั่นมากขึ้น

Ico48
นางสาวนันทวรรณ จงทอง [IP: 172.22.15.129]
14 พฤศจิกายน 2554 23:25
#71394

- การทดลองควรมีการเปลี่ยนแปลงบ้าง อาจจะเป็นวัสดุที่ใช้ หรือวิธีการ ขั้นตอนการทดลอง

- Quiz ในแต่ละกลุ่มและแต่ละคน ก็ไม่ควรจะเหมือนกัน

- ส่งแบบรายงานผลเล็ปกลับมาให้นักศึกษาดู เพื่อที่จะได้ดูว่ากลุ่มของตนเองมีข้อผิดพลาดอะไรบ้าง เพื่อที่จะได้ทำการปรับปรุงแก้ไข ต่อไป

Ico48
นางสาวพัชรี ไชยวงษ์ [IP: 172.22.38.143]
15 พฤศจิกายน 2554 21:42
#71505

หนูคิดว่าถ้าอาจารย์แจ้งคะแนนในแต่ละแลปให้ทราบทันที ซึ่งเป็นวิธีที่ดีมาก นักศึกษาจะได้นำข้อผิดพลาดไปแก้ไขในแลปถัดไปได้

และทำยังไงถึงจะไม่ลอกแลปของรุ่นพี่ หนูคิดว่าแลปแต่แลปควรเปลี่ยนวิธีการทดลอง เช่นเปลี่ยนค่าอุณหภูมิ ความดัน เป็นต้น

ส่วนควิซการทดลองนั้นๆ ก็ไม่ควรจะเหมือนกัน และพี่ TA ควรควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัด

Ico48
กานต์ชนก สุขเจริญ [IP: 172.22.22.172]
18 พฤศจิกายน 2554 21:23
#71769

อยากให้มีการควิซหลังทำแลปเสร็จ เนื่องจากการควิซหลังจากการทำแลปนั้น จะทำให้มีความเข้าใจวัตถุประสงค์ในการทำแลปมากยิ่งขึ้น และทำให้สามารถทำควิซได้มากกว่าก่อนทำการทดลอง

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.51.151
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ