นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1416
ความเห็น: 0

10 วิธีง่ายๆ ในการช่วยกันประหยัดน้ำ

 

"..พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันเป็นป่า
ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ
พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันก็จะสร้างป่า.."

พระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงสอนให้คนไทยรู้จักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

10 วิธีง่ายๆ ในการช่วยกันประหยัดน้ำ 

 


1. การอาบน้ำ

การใช้ฝักบัวจะสิ้นเปลืองน้ำน้อยที่สุด รูฝักบัวยิ่งเล็กยิ่งประหยัดน้ำและหากใช้อ่างอาบน้ำจะใช้น้ำมากกว่าถึง 10 เท่า

 

2. การโกนหนวด

โกนหนวดแล้วใช้กระดาษเช็ดก่อน แล้วจึงใช้น้ำจากแก้วมาล้างอีกครั้ง  ล้างมีดโกนหนวดโดยการจุ่มล้างในแก้ว จะประหยัดกว่าล้างโดยตรงจากก็อก

 

3. การแปรงฟัน

การใช้น้ำบ้วนปากและแปรงฟันโดยใช้แก้ว จะใช้น้ำเพียง 0.5-1 ลิตร การปล่อยให้น้ำไหลจากก๊อกตลอดการแปรงฟัน จะใช้น้ำมากกว่าถึง 30 เท่า

 

4. การใช้ชักโครก

การใช้ชักโกครกจะใช้น้ำ 8-12 ลิตรต่อครั้ง เพื่อเป็นการหยัด ควรใช้ถุงบรรจุน้ำมาใส่ในโถน้ำ เพื่อให้น้ำไหลเข้าโถน้อยลง โถส้วมแบบตักราดจะสิ้นเปลืองน้ำน้อยกว่าแบบชักโครกหลายเท่า และควรติดตั้งโถปัสสาวะ และชักโครกแยกจากกัน

 

5. การซักผ้า

ขณะซักผ้าไม่ควรเปิดน้ำทิ้งไว้ตลอดเวลา เพราะจะทำให้เสียน้ำถึง 9 ลิตร/นาที ควรรวบรวมผ้าให้ได้มากพอต่อการซักแต่ละครั้ง ทั้งการซักด้วยมือและเครื่องซักผ้า

 

6. การล้างถ้วยชามภาชนะ

ใช้กระดาษเช็ดครบสกปรกก่อน แล้วล้างพร้อมกันในอ่างน้ำ จะประหยัดเวลาประหยัดน้ำและให้ความสะอาดมากกว่าล้างจากก๊อกโดยตรง ซึ่งจะสิ้นเปลืองน้ำ 9 ลิตร/นาที

 

8. การเช็ดพื้น

ควรใช้ภาชนะรองน้ำและซักล้างอุปกรณ์ในภาชนะก่อนที่จะนำไปเช็ดถู จะใช้น้ำน้อยกว่าการใช้สายยางฉีดล้างทำความสะอาดพื้นโดยตรง

 

9. การรดน้ำต้นไม้

ควรใช้ผักบัวรดน้ำต้นไม้แทนการใช้สายยาง ต่อจากก๊อกโดยตรง หากเป็นพื้นที่บริเวณกว้าง ก็ควรใช้สปริงเกอร์ หรือใช้น้ำที่เหลือจากกิจกรรมอื่นมารดต้นไม้ ก็จะช่วยประหยัดน้ำลงได้

 

10. การล้างรถ

ควรรองน้ำใส่ภาชนะ เช่น ถังน้ำ แล้วใช้ผ้าหรือฟองน้ำจุ่มน้ำในถังเพื่อเช็ดทำความสะอาดแทนการใช้สายยางฉีดน้ำโดยตรง ซึ่งจะเสียน้ำเป็นปริมาณมากถึง 150-200 ลิตร/ครั้ง การใช้น้ำที่ควรใช้จริงอย่างถูกวิธี ไม่เปิดน้ำทิ้งระหว่างการใช้น้ำหรือปล่อยให้น้ำล้น จะสามารถลดการใช้น้ำได้ถึง 20-50%

 

อ้างอิง : จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
หน้า 12 ปีที่ 1 ฉบับที่ 15 วันที่ 1 ธันวาคม 2558

-----------------

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม
      - ควรรดน้ำต้นไม้ สนามหญ้าให้น้อยลง หรือเปลี่ยนรูปแบบของสนามใหม่ ให้เป็นแบบไม่ใช้น้ำ เช่น ใช้ไม้และหินแต่งสนามแทนการปลูกหญ้า
      - ขุดบ่อน้ำ หากบ้านใดมีพื้นที่กว้าง ให้ขุดบ่อใกล้บริเวณที่คิดว่าจะ มีน้ำซึมจากดินขึ้นมาไว้ใช้รดต้นไม้
      - จัดเตรียมหาภาชนะไว้เก็บกักตุนน้ำ สำรองไว้ใช้ให้ได้อย่างน้อย 1 วัน เพื่อป้องกันกรณีเกิดวิกฤตน้ำไม่ไหล
      - นำน้ำที่ใช้แล้ว เช่น น้ำสุดท้ายในการซักผ้า กลับมาใช้ในการถูบ้าน ล้างห้องน้ำ
      - สำรวจท่อรั่วภายในบ้าน ตรวจก๊อกน้ำและสุขภัณฑ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพการใช้งานได้ดี ไม่มีการรั่วไหล ป้องกันการสูญเสียโดยเปล่าประโยชน ์
      - หมั่นตรวจสอบชักโครก ในบ้านของท่าน เนื่องจากเป็นสุขภัณฑ์ที่มีสถิติน้ำรั่วไหลมาก

 ปริมาณน้ำที่สิ้นเปลืองเพราะรั่วไหล (1 ถัง = 200 ลิตร)

  • หยดอย่างช้า ๆ สม่ำเสมอ สูญเสียประมาณ 7 ถังต่อเดือน
  • หยดเร็ว ๆ สูญเสียประมาณ 11 ถังต่อเดือน
  • หยดเป็นสาย สูญเสียประมาณ 38-51 ถังต่อเดือน
  • หยดเป็นสายมากขึ้น สูญเสียประมาณ 87 ถังต่อเดือน

 การตรวจสอบท่อรั่วภายใน
      1. ปิดก๊อกน้ำทุกตัวภายในบ้าน
      2. ดูตัวเลขในมาตรวัดน้ำ
      3. ฟังเสียงและสังเกตดูการเคลื่อนไหวของตัวเลข
      4. ถ้าหากไม่มีท่อแตกรั่ว มาตรก็จะไม่มีเสี ยงเครื่องจะไม่เดินและตัวเลขก็จะอยู่คงที่ไม่เคลื่อนไหว

การตรวจสอบท่อรั่วภายนอก
      1. พื้นดินในบริเวณที่มีท่อแตกรั่วจะทรุดต่ำกว่าที่อื่นและพื้นดินจะเปียกแฉะตลอดเวลา
      2. น้ำจะไหลอ่อนลงกว่าปกติ

ถ้าหากพบจุดแตกรั่ว
ให้ปิดประตูน้ำที่หน้ามาตรแล้วจัดซ่อมจุดแตกรั่วนั้นโดยด่วนเพราะจุดรั่วขนาด 0.8 ม.ม. ทำให้สูญเสียน้ำ 900 ลิตรต่อ 1 วัน จุดรั่วขนาด 3.2 ม.ม. อาจทำให้สูญเสียน้ำได้วันละมากกว่า 10,000 ลิตร

 

อ้างอิง : http://www.smilehomes.com/

---------------------

Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 27 January 2016 15:00 Modified: 27 January 2016 15:07 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Baby, Ico24 คนธรรมดา, and 2 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.235.155
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ