นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 4123
ความเห็น: 0

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับถ่านชาร์จ (AA , AAA , 9 V.)

  

 แบตเตอรี่ขนาดเล็ก (AA , AAA , 9V.) ที่พวกเราใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันอยู่บ่อยครั้งกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็คทรอนิกต่าง ๆ  เช่น รีโมทเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ  เครื่องโกนหนวด MP3 ไฟฉาย วิทยุสื่อสาร วิทยุ ของเล่นเด็ก ไมค์ลอย แฟลช กล้องถ่ายรูป ฯลฯ มากมายหลายอย่าง

ซึ่งพวกเราคุ้นเคยกับถ่านประเภทนี้ดี จนบางครั้งเรียกกันจนติดปากว่า “ถ่านไฟฉาย” ซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าใช้กับไฟฉายส่วนใหญ่ หรืออย่างไรไม่ทราบ    อย่างไรก็ตามจะขอเรียกแบตเตอรี่ประเภทนี้ว่า “ถ่าน” ก็แล้วกัน   ถ้าเรียกแบตเตอรี่ อาจจะพาลให้ถึงนึกแบตเตอรี่รถยนต์”  ถ่านขนาดเล็กในปัจจุบันถ้าจะแบ่งกันตามคุณสมบัติของตัวถ่าน  ก็น่าจะจำแนกออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ก็คือ

1. ถ่านที่ชาร์จไม่ได้  ก็คือถ่านขนาด AA , AAA , 9 V. ที่มีขายกันตามท้องตลาดทั่วไป มีราคาไม่แพงมากนัก ซึ่งจะขอแบ่งถ่านที่ชาร์จไม่ได้นี้ออกเป็นอีก 2 ประเภท ดังนี้

1.1  ถ่านธรรมดา  

ถ่านขนาด AA/AAA นี้มีแรงดันปกติอยู่ที่ 1.5 V. ราคาทั่วไปอยู่ประมาณก้อนละ 4-5 บาท ส่วนใหญ่จะใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปที่มิได้กินกระแสไฟมากนัก เช่น รีโมททีวี , วิทยุขนาดเล็ก ฯลฯ   ส่วนถ่านขนาด 9 V. (ที่เป็นก้อนที่เหลี่ยม บนหัวถ่านมีสองขั้ว) จะมีแรงดันที่ 9V. ราคาทั่วไปอยู่ประมาณก้อนละหลายสิบบาท  เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ถ่านประเภทนี้มีไม่มากนัก เช่น ไมค์ลอย เครื่องมืออิเล็กทรอนิคส์อุตสาหกรรม ของเล่นไฟฟ้า ฯลฯ

1.2  ถ่านอัลคาไลน์  

เป็นถ่านที่ชาร์จไม่ได้ แต่มีความจุสูง เรียกว่าถ่านอัลคาไลน์ (Alkaline Battery) มีแรงดันไฟที่ 1.5 V.เช่นกัน แต่มีแรงดันต่อเนื่องและความจุไฟมากกว่าถ่านธรรมดาหลายเท่า  เพื่อตอบสนองต่อผู้บริการในการใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิคส์ สมัยใหม่ที่ใช้กำลังไฟมาก และต่อเนื่อง เช่น กล้องถ่ายรูปดิจิตอล แฟลช เครื่องเล่น CD,DVD แบบพกพา หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์อื่น ๆ ที่ใช้กำลังไฟมาก เนื่องจากถ่านธรรมดาให้กำลังไฟได้น้อย และไม่ต่อเนื่องเท่ากับถ่านอัลคาไลน์  ในปัจจุบันถ่านอัลคาไลน์ขนาด AA/AAA จะมีราคาอยู่ประมาณก้อนละ 20-34 บาท โดยที่ราคาสูงสุดที่ขายปลีกที่ราคา 34 บาท/ก้อน


2. ถ่านที่ชาร์จได้ (Rechargeable Battey) เป็นถ่านที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ หลังจากใช้จนหมดแล้ว โดยการประจุไฟเพิ่มให้กับถ่านชาร์จ ถ่านที่ชาร์จได้นี้ด้านข้างตัวถ่านจะปรากฏตัวเลขบอกความจุของถ่านชาร์จเอาไว้ด้วย เช่น 600 mAh , 1,500 mAh. เป็นต้น  โดยเครื่องชาร์จ โดยถ่านชาร์จ นี้สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ

2.1 ถ่านชาร์จประเภท NiCD (Nickle Cadmium) เป็นถ่านชาร์จประเภทแรกที่ถูกผลิตและนำออกสู่ตลาดนานแล้ว ในปัจจุบันนี้อาจหาถ่านชาร์จ NiCD ในท้องตลาดยากเต็มที เนื่องจากไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยังมีความจุไม่มาก

2.2 ถ่านชาร์จประเภท NiMH (Nickle Metal Hidried) ถ่านชาร์จประเภทนี้ได้รับความนิยมอย่างสูงในปัจจุบัน เนื่องจากมีประสิทธิภาพสูงกว่า NiCD อีกทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ในปัจจุบันถ่านชาร์จ NiMH มีความจุสูงมากกว่าแต่ก่อนเยอะ ความจุสูงสุดเท่าที่พบได้แก่  2,700 mAh. ซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลายยี่ห้อ แต่ก็มีบางยี่ห้อได้เริ่มออกถ่านรุ่นใหม่ที่มีความจุมากว่านี้อีก ได้แก่ 2,800 – 2,900 mAh. โดยที่ขนาด AA/AAA จะมีราคาอยู่ประมาณก้อนละ  80-120 บาท อย่างไรก็ตามความจุที่แต่ละยี่ห้อได้ระบุเอาไว้ดังกล่าวนั้น อาจต้องคำนึงวัสดุอุปกรณ์ มาตรฐานการผลิต คุณภาพในระยะยาว ประกอบกันด้วย เพราะลำพังตาเปล่าเรา คงไม่สามารถมอง หรือพิสูจน์ ได้หรอกว่าตัวเลขดังกล่าวเท็จจริงเพียงใด อาจใช้ยี่ห้อ , ความน่าเชื่อถือ , หรือการทดลองซื้อมาใช้เอง หรือสอบถามจากคนรู้จักที่เคยใช้ถ่านยี่ห้อนั้น ๆ ประกอบด้วย   ในปัจจุบันได้มีบางยี่ห้อนำเสนอถ่านชาร์จ NiMH ประเภทใหม่ออกมาสู่ท้องตลาดอีก ได้แก่ ถ่าน NiMH ประเภท Low Self Discharge Battery (LSD) หรือบางยี่ห้อใช้ว่า Ultra Low Self Discharge Battery (ULSD) ซึ่งก็คงเป็นประเภทเดียวกัน แต่ใช้ชื่อให้แตกต่างกันตามการทำตลาดของแต่ละยี่ห้อ

 

ถ่านชาร์จประเภท NiMH (Nickle Metal Hidried Battery)

ก็อาจแยกย่อยออกได้เป็น 2 ประเภทย่อย ดังนี้

1.  ถ่านชาร์จ NiMH ธรรมดา ในปัจจุบันที่ขายในท้องตลาดมีความจุสูงสุด ประมาณ 2,800 mAh.

สำหรับขนาด AA และ ความจุสูงสุดประมาณ 1,000 mAh. สำหรับขนาด AAA  ซึ่ง บางยี่ห้ออาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้แต่ก็คงไม่มาก เนื่องจากเทคโนโลยีปัจจุบันเร็วมาก โดยมีราคาประมาณก้อนละ 80-120 บาท ซึ่งทั้งขนาด AA , AAA ก็จะมีราคาใกล้เคียงกัน แต่บางยี่ห้อ ขนาด AAA อาจมีราคาถูกกว่าเล็กน้อย

 นับว่าเป็นถ่านชาร์จที่นิยมกันมากที่สุดในปัจจุบัน  เนื่องจากเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิคส์ในท้องตลาดมีมากมายหลายชนิดขึ้น และบางประเภทยังใช้ไฟมาก และต่อเนื่องอีกด้วย     ดังนั้น ผู้บริโภคที่ใช้ถ่านอัลคาไลน์ หลาย ๆ ครั้ง กับเครื่องใช้ไฟฟ้าของตน ก็จะต้องจ่ายค่าถ่านอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งถ่านอัลคาไลน์ จะมีราคาประมาณก้อนละ 20-34 บาท แล้วแต่ยี่ห้อ  หลายคนที่ซื้อถ่านกับเครื่องใช้หลายประเภทในบ้าน ก็ตกลงใจที่จะซื้อถ่านชาร์จมาใช้งานบ้าง   ราคาเริ่มต้นอาจแพงกว่า แต่พอคำนึงถึงระยะยาวแล้วก็มีความคุ้มค่ากว่ามากพอสมควร  หากเป็นผู้ที่ใช้งานบ่อย ๆ  โดยผู้ใช้ถ่านชาร์จมีความจำเป็นต้องซื้อเครื่องชาร์จมาเพื่อสำหรับชาร์จถ่านชาร์จนั้น ๆ ด้วย หลาย ๆ ยี่ห้อในท้องตลาดได้มีการโฆษณาว่าถ่านชาร์จของตนเองนั้น สามารถชาร์จใหม่ได้ประมาณ 1,000 ครั้ง (ภายใต้เงื่อนไขการใช้งาน , อุณหภูมิ , การเก็บรักษา , เครื่องชาร์จ ฯลฯ) ซึ่งในความเป็นจริงอาจจะไม่สามารถชาร์จได้ถึง 1,000 ครั้ง และอีกอย่างผู้บริโภคก็คงไม่มีเวลามานั่งนับ และนั่งจดกันว่าถ่านก้อนนี้มีการชาร์จไปกี่ครั้งแล้ว  หากแต่ว่าคำโฆษณานั้นก็ต้องมาจากพื้นฐานของความเป็นจริงที่พิสูจน์ได้ มิฉะนั้นคงไม่สามารถนำมาโฆษณาได้ เนื่องจากเป็นยี่ห้อดัง ๆ และมีการขายออกไปทั่วโลก ก็คงจะคาดเดาได้ว่าเป็นการทดสอบในห้องปฏิบัติการของผู้ผลิตนั้น ๆ ซึ่งส่วนใหญ่ก็ได้มาตรฐานระดับโลกทั้งสิ้น  แต่ถ้าเราคิดเสียว่า ชาร์จได้แค่ 300 - 400 ครั้ง ก็นับว่าคุ้มแล้วทีเดียว อย่างไรก็ตามเราก็ควรปฏิบัติ หรือเก็บรักษาถ่านการชาร์จให้ถูกวิธี ฯลฯ   เพื่อทำให้เราใช้ถ่านชาร์จให้คุ้มค่ามากที่สุด เพื่อเป็นการประหยัด และลดมลพิษบนโลกด้วย

2.  ถ่านชาร์จ NiMH (Low Self Discharge)  มีการเพิ่มคุณสมบัติของถ่านอัลคาไลน์ เข้าไปชดเชยในถ่าน NiMH แบบปกติ ก็คือ อัตราการคายประจุต่ำมาก ๆ แต่ก็มีความจุลดลงกว่า NiMH แบบเดิมประมาณ 20 % แต่ก็สะดวกตรงนี้ไม่ต้องชาร์จบ่อย ๆ กรณีเก็บไว้นาน , หรือใช้บ้าง ไม่ใช้บ้าง เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ไม่ถี่นัก แต่ไม่ต้องกังวลกับการคลายประจุจะหมดของถ่านชาร์จ NiMH แบบเดิมเมื่อทิ้งไว้นาน ๆ เพราะหลายท่านอาจเคยเจอปัญหาการใช้ถ่านชาร์จแบบ NiMH แบบปกติ เมื่อชาร์จเต็มแล้ว ใส่ในกล้องถ่ายรูป ผ่านไป 2-3 วัน กล้องโชว์ Low Batt หลายคนอาจโทษกล้อง , โทษถ่านชาร์จ , โทษเครื่องชาร์จ ฯลฯ


ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของถ่านประเภทต่าง ๆ 

 

ถ่านอัลคาไลน์ 

ถ่านชาร์จ NiMH

ถ่านชาร์จ NiMH(LSD)

ความจุสูงสุดที่มีขาย

     ระบุได้ไม่ชัด

AA =2,800 mAh.

AAA=1,000 mAh

AA= 2,100 mAh.

AAA=800mAh

แรงดันไฟ

1.5 V

1.2 V

1.2 V

อัตราการคายประจุ  

(เวลาไม่ใช้งานนาน ๆ)

ต่ำมาก 

ประมาณ 1-4 % ต่อวัน

ต่ำ (เก็บไว้ 6 เดือน จะคายประจุไปประมาณ 10 %)

ราคาต่อก้อน (AA)

20 - 34

80 - 120

120 – 150

 

ถ้าพิจารณาด้านราคาแล้ว จะเห็นว่าถ่านชาร์จ NiMH มีราคาแพงกว่าถ่านอัลคาไลน์อยู่ ประมาณ 5 เท่า

ดังนั้น หากเราซื้อถ่านชาร์จมาใช้งานแล้วมีการชาร์จแล้วใช้เกิน 5 ครั้ง ก็ถือว่าคุ้มค่ากว่าซื้อถ่านอัลคาไลน์มาใช้แล้ว  อีกทั้งยังลดมลพิษต่อขยะได้อีกมากโข แต่ทั้งนี้ต้องแลกมากับการลงทุนซื้อถ่านชาร์จครั้งแรกที่มีราคาแพงกว่าถ่านอัลคาไลน์  และต้องซื้อเครื่องชาร์จถ่านชาร์จมาใช้งานควบคู่กันด้วยเช่นกัน


ความแตกต่างของถ่าน NiMH แบบทั่วไป กับ ถ่านชาร์จแบบ NiMH (Low Self Discharge)

                   เนื่องจากว่าถ่านชาร์จ NiMH แบบ ทั่วไปนั้น ในปัจจุบันทางผู้ผลิตก็มีเทคโนโลยีที่สูงขึ้นทำให้ถ่านประเภทนี้มีความจุสูง มากขึ้นเรื่อย ๆ ผิดกับแต่ก่อน ที่มีความจุประมาณ 600 – 800 mAh. เท่านั้น  อย่างไรก็ตาม ทางผู้ผลิตก็รับทราบปัญหาจากการใช้งานของผู้บริโภคทั่วโลกที่ใช้ถ่านชาร์จ NiMH เพื่อทดแทนถ่านอัลคาไลน์ เพื่อความประหยัดในการใช้งานต่อเนื่อง  แต่โดยที่ถ่าน NiMH มี จุดด้อยกว่าถ่านอัลคาไลน์ก็คือ เมื่อเก็บไว้นาน ๆ (หลังจากชาร์จเต็มแล้ว) หรือบรรจุค้างไว้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ประจุไฟจะค่อย ๆ คายออกไปเรื่อย ๆ จนเหลือน้อย เหลือเกือบหมด หรือหมดเลย ขึ้นอยู่กับระยะเวลา อุณหภูมิที่เก็บ ยี่ห้อ คุณภาพของถ่านชาร์จ ฯลฯ สรุป ก็คือว่าถ่าน NiMH ถ่าน ชาร์จเต็มแล้ว ทิ้งไว้ไม่ใช้ ไฟก็จะค่อย ๆ น้อยลงไปเรื่อย ๆ แล้วแต่คุณภาพของถ่านและการจัดเก็บของเรา บางก้อน 10-15 วันนำไปใช้ก็ไม่สามารถใช้ได้แล้ว ต้องนำมาชาร์จใหม่ ส่วนถ่านชาร์จ NiMH (LSD) ที่เพิ่งออกมาใหม่นั้นซึ่งมีราคาแพงกว่าถ่าน NiMH ประมาณ 20 %  แต่กลับมีความจุสูงสุดน้อยกว่า โดยมีความจุอยู่ที่ประมาณ 2,000 – 2,100 mAh. แล้วแต่ยี่ห้อ  โดย มีคุณสมบัติของถ่านอัลคาไลน์เข้าไปอยู่ด้วย ก็คือ มีอัตราการคายประจุ น้อยมาก กล่าวคือ ชาร์จเต็มแล้ว ทิ้งไว้นาน ๆ ไฟก็ยังคงเหลือเท่าเดิม เหลือลดน้อยกว่าเดิมนิดหน่อย เท่าที่โฆษณา ได้แจ้งว่า ทิ้งไว้ 6 เดือน ความจุจะลดลงเพียง 10 % เท่านั้น


ควรซื้อถ่านชาร์จแบบไหนดีระหว่าง NiMH ปกติ กับ NiMH (LSD)

          จริง ๆ แล้วในเรื่องราคาก็มีความแตกต่างกันอยู่ประมาณก้อนละ 20-30 บาท ซึ่งก็ไม่นับว่ามากนัก ดังนั้นเราต้องดูพฤติกรรมการใช้งานของเรากับเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราด้วยว่า เป็นอย่างไร

 

------------

ขอขอบคุณ :

บทความ http://www.john999.com/
ภาพถ่าย http://pantip.com

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 16 มีนาคม 2559 17:08 แก้ไข: 16 มีนาคม 2559 17:10 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.239.179.228
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ